• DZIEŃ BEZ PLECAKA

     • Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach poczuli dziś swobodniejszy klimat zbliżającego się długiego weekendu.

      Kolejny raz mogliśmy wspólnie świętować "Dzień bez plecaka" zorganizowany przez Samorząd Uczniowski.  Zadaniem było zastąpienie tradycyjnego tornistra czymś zupełnie innym. Uczniowie wykazali się świetnymi pomysłami i kreatywnością przynosząc swoje przybory szkolne w walizkach, koszach, transporterach dla zwierząt,  wózkach dla lalek i innych nieoczywistych pojemnikach.

      Niemałą niespodzianką była opona samochodu wypełniona podręcznikami. 

      Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

     • INNOWACJA PEDAGOGICZNA „POZNAJEMY KULTURY KONTYNENTÓW”

     • To już koniec naszych podróży. W ramach innowacji pedagogicznych „Poznajemy kultury kontynentów” uczniowie kl. I-III odkrywali nieznaną im dotąd kulturę, tradycje, święta i obyczaje na 7 kontynentach.

      Podczas ostatnich zajęć przeprowadzony został konkurs dotyczący wiedzy nt. poznanych części świata, który wyłonił 3 laureatów:

      I miejsce Michalina Mucha,

      II miejsce Kacper Mroczkowski,

      III miejsce Alicja Wiktorowska.

      Wszyscy uczestnicy innowacji bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, biorąc w nich czynny udział i wykazując się wiedzą oraz zaangażowaniem. Uczniowie wykonali również rysunki - co najbardziej spodobało im się na zajęciach..

      Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie upominków dla dzieci biorących udział w innowacji.

      Prowadzący:
      Małgorzata Kaniowska
      Marlena Radojewska - Pechta

     • KONKURS Z WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

     • Kraje niemieckojęzyczne to państwa, w których język niemiecki jest językiem urzędowym, ale też miejsca o ciekawej historii, pięknie położone, bogate kulturowo, różnorodne architektonicznie. Uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę z zakresu znajomości Niemiec, Szwajcarii i Austrii  poprzez udział w szkolnym konkursie. Szczęścia uczestnikom życzyła pani wicedyrektor Małgorzata Sadura i jak się okazało byli oni bardzo dobrze przygotowani. Choć wyniki były wyrównane udało się  wyłonić zwycięzcę. Została nim uczennica klasy 8 c  Wiktoria Wójcik. Serdecznie gratulujemy sukcesu  i życzymy motywacji do dalszego rozwoju swoich pasji. Dziękujemy za udział wszystkim, którzy odważyli  się zmierzyć z konkursowymi pytaniami.
      Konkurs zorganizowała i przeprowadziła p. Ewa Turkowska

     • „PRZEMOCY MÓWIMY STOP!” WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO POD PATRONATEM WÓJTA GMINY GORZKOWICE

     • Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach.  Konkurs organizowany był pod patronatem Wójta Gminy Gorzkowice w dniach 18.05.2023 r. - 5.06.2023 r. jako jedno z działań przeciwdziałania przemocy.

      Konkurs skierowany był do uczniów klas I - VIII szkoły podstawowej w dwóch kategoriach wiekowych: I - IV oraz V - VIII. Uczniowie wykonali prace plastyczne, które za zadanie miały propagować prawidłowe zachowania społeczne oparte na wzajemnym szacunku i życzliwości, przeciwdziałać przemocy oraz uświadomić możliwości rozwiązywania sytuacji problemowych bez stosowania przemocy.

      Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.  W klasach  I – IV udział wzięli następujący uczniowie:

      - Miłosz Mucha kl. Ia, Filip Lasek kl. Ic, Cyprian Zemsta kl. Ic, Natan Załogowski kl. IIc, Joanna Kowalczyk kl. IIa, Martyna Woźniak kl. IId, Michalina Mucha kl. IIIa, Michał Cyran kl. IVb, Zuzanna Klekocińska kl. IVc, Adam Lipiński kl. IVa, Roksana Jasińska kl. IVc, Wojciech Tkaczyk kl. IVa, Ryszard Hajniak kl. IVb, Aleksander Bartnik kl. IVb.

      W klasach V – VIII udział wzięli następujący uczniowie:

      - Kacper Rumik kl. Va, Szymon Adamczyk kl. Va, Kacper Olczyk kl. Va, Sabina Zawada kl. Va, Maja Baran kl. Vb, Zuzanna Ziemba kl. Vb, Antonina Rumik kl. Vb, Anika Tokarska kl. Vb, Oliwia Lasek kl. VIa, Franciszek Śmigielski kl. VIb, Zuzanna Klekocińska kl. VIIIb, Natalia Purzyńska kl. VIIIb, Julia Pietrasiak kl. VIIIb, Nikola Jończyk kl. VIIIb, Julia Jaroszewska kl. VIIIb, Roksana Rybak kl. VIIIb, Agata Klekocińska kl. VIIIb, Julia Włóka kl. VIIIb, Lena Bachańska kl. VIIIb, Anna Mergner kl. VIIIb, Maja Pielużek kl. VIIIb, Dominik Majkowski kl. VIIIb, Aleksandra Stolarska kl. VIIId.

       

      Ze wszystkich dostarczonych prac Komisja Konkursowa wyłoniła 7:

      w kategorii klas I –IV:

      - I miejsce – Miłosz Mucha klasa Ia

      - II miejsce – Michał Cyran klasa IVb

      - III miejsce – Zuzanna Klekocińska klasa IVc

      w kategorii klas V-VIII:

      - I miejsce – Antonina Rumik klasa V b

      - II miejsce – Kacper Rumik klasa Va

      - III miejsce – Oliwia Lasek klasa VIa oraz Anna Mergner klasa VIIIb

      Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe zakupione przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zostaną wręczone przez Wójta Gminy Gorzkowice podczas Dni Gorzkowic 11 czerwca 2023r.

      Pozostali uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie otrzymają upominki 15 czerwca 2023r. podczas dnia profilaktyki przemocy w szkole.

      Prace uczniów będą wykorzystane do dekoracji podczas dnia profilaktyki przemocy, a teraz można je obejrzeć na stronie internetowej szkoły i gminy – do czego zachęcamy.

      Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

     • PODRÓŻE KSZTAŁCĄ - DZIEŃ TRZECI - "668 SCHODÓW NA SZCZYT"

     • Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Ostatnim celem naszej wycieczki był jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych sudeckich szczytów - Szczeliniec Wielki. Teren parku narodowego to nie tylko niezwykłe skalne rzeźby i piękne widoki, ale także ciekawa przyroda.

      Maszerując w piękny dzień przez pachnący,  zielony las, nagle mogliśmy znaleźć się w mrocznej i chłodnej rozpadlinie skalnej, gdzie miejscami słońce nie docierało i zalegał jeszcze śnieg. Podczas wędrówki nasza przewodniczka zasypywała nas nie tylko przyrodniczymi informacjami, ale i ciekawymi legendami. Mimo intensywnej wędrówki nieustannie towarzyszył nam dobry humor. 

      Opiekę nad uczniami sprawowały panie Małgorzata Szulc, Aneta Zawada, Agnieszka Ziemba i Ewa Turkowska. 

      Serdecznie dziękujemy panu Cezaremu Królowi za opiekę na całej trasie wycieczki i panu kierowcy Michałowi Librowskiemu za bezpieczną i komfortową podróż.

     • WYCIECZKA DO OGRODZIEŃCA I ZABRZA - SP GORZKOWICE

     • 30 maja 2023r. uczniowie klasy 3a i 3c uczestniczyli w wycieczce do Ogrodzieńca i Zabrza. Pierwszym punktem wyjazdu było zwiedzanie ruin zamku w Podzamczu. Powstał on za czasów króla Kazimierza Wielkiego na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Stanowi przykład kunsztu dawnych budowniczych.

      Następnym punktem wycieczki była Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu. Zwiedzając ją dzieci dowiedziały się o niebezpieczeństwach związanych z pracą górników.

      Dużą atrakcją dla uczniów był również podziemny spływ łodziami Sztolnią Królowa Luiza. Świadomość, że płynęło się pod ulicami śląskiego miasta wywołała dodatkowe wrażenie u dzieci.

      Przez cały dzień dopisywały dobre nastroje i piękna, słoneczna pogoda. Wszyscy uczniowie wrócili zadowoleni z ulubioną piosenką na ustach.

     • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „NIEBO KOPERNIKA”

     • 30 maja 2023 r. w Miejskiej Bibliotece w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się uroczyste wręczenie nagród za konkurs „Niebo Kopernika”. Nagrody otrzymali również uczniowie naszej szkoły: Kacper Wieczorek oraz Filip Wiernicki .

      Składamy gratulacje dla naszych uczniów.

     • PRAWA DZIECKA W NASZEJ SZKOLE

     • Dla szkoły dziecko jest uczniem, który ma obowiązek przestrzegać zapisów Statutu Szkoły i jej regulaminów. Uczeń i nauczyciel nie mają równych praw, każdy z nich ma swoje prawa należne z racji pełnionej roli społecznej. Należy pamiętać o przestrzeganiu tych praw w codziennym życiu szkoły oraz o tym, że prawa przysługują każdemu człowiekowi niezależnie od jego obowiązków.

      Nie istnieje jeden spójny katalog praw ucznia, nie ma go w całości w żadnym akcie prawnym. Katalog takich praw można zebrać na podstawie tych, które mieszczą się  w koncepcji praw człowieka. Normy prawne, które chronią ucznia znajdują się w dokumentach oświatowych, a zwłaszcza w ustawie o systemie oświaty ze szczegółowymi jej rozporządzeniami, w wielu dokumentach państwowych, np. w Konstytucji RP, w ustawie  o Rzeczniku Praw Dziecka oraz w dokumentach międzynarodowych takich jak Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Konwencja o Prawach Dziecka.

      Nasza szkoła stwarza warunki do respektowania praw dziecka, praw ucznia oraz tworzy warunki do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowiska pozaszkolnego.

      W dniach 29.05.23r – 1.06.23r podjęte były działania związane z rozpowszechnianiem praw dziecka i ucznia. Wychowawcy przeprowadzili lekcje wychowawczo - profilaktyczne poświęcone zagadnieniu praw dziecka i praw ucznia. Zapoznali uczniów z Konwencją o Prawach Dziecka, z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka oraz z numerem telefonu zaufania.

      Na podstawie przeprowadzonych zajęć uczniowie wspólnie wykonali plakaty dotyczące praw dziecka, które ozdobiły drzwi każdej klasy.

      Na korytarzu szkolnym stanęła tablica informacyjna o prawach dziecka oraz drzewo ze wszystkimi prawami dziecka zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka.

      W przygotowaniach do działań związanych z rozpowszechnianiem praw dziecka czynny udział brali chętni uczniowie z naszej szkoły, którzy aktywnie włączyli się do akcji.

      Bardzo dziękujemy również rodzicom, którzy wsparli nasze działania.

      Serdecznie dziękujemy Państwu Magdalenie i Tomaszowi Kaźmierskim, Pani Halinie Tarnowskiej oraz Pani Magdalenie Stasiak za  zaangażowanie i wsparcie finansowe.

     • KONKURS RECYTATORSKI DLA KLAS DRUGICH „WIERSZE DLA DZIECI JANA BRZECHWY”

     • W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 31 maja 2023r. odbył się konkurs recytatorski dla uczniów klas II pt. „Wiersze dla dzieci Jana Brzechwy”.

      Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich, popularyzacja twórczości Jana Brzechwy, wzbudzenie zainteresowania uczniów poezją, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz pokonywanie nieśmiałości.

      Komisja konkursowa w składzie:
      Pani Agnieszka Zyzik
      Pani Marlena Radojewska – Pechta
      Pani Maria Kurzawska
      Pani Monika Jachimczak
      Pani Agnieszka Kubiak

      dokonywała oceny według następujących kryteriów
      - dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
      - interpretacja tekstu
      - ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu, strój)

       

      Laureatami konkursu „Wiersze dla dzieci Jana Brzechwy” zostali:

      1.miejsce - Amelia Jarosińska klasa 2a, Martyna Woźniak klasa 2d, Szmidt Oliwia klasa 2a

      2.miejsce - Bartosz Szulc klasa 2d

      3.miejsce - Alicja Wiktorowska klasa 2d, Zuzanna Tomala klasa 2c, Maja Krajewska klasa 2b

       

      Pani Dyrektor Magdalena Treścińska – Niemczyk podziękowała wszystkim uczestnikom konkursu za piękną recytację, stroje i rekwizyty.

      Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.
      Nagrody i dyplomy zostaną wręczone na koniec roku szkolnego 2022/2023.

      Konkurs przygotowały: Pani Aneta Krawczyk, Pani Marzena Gorzędowska, Pani Anna Librowska, Pani Agnieszka Sawicka.

     • PODRÓŻE KSZTAŁCĄ - DZIEŃ DRUGI - "PRAGA - MIASTO STU WIEŻ"

     • Atmosfera panująca w tym mieście przyciąga jak magnes. To jedna z najpiękniejszych stolic Europy. Nasz spacer po niej rozpoczęliśmy od klasztoru norbertanów na Strahovie, skąd rozciągał się widok na całe miasto. Punktualnie w południe, przy dźwiękach orkiestry, mogliśmy obserwować widowiskową zmianę warty żołnierskiej przed pierwszym dziedzińcem Zamku na Hradczanach. Od razu po wejściu do Katedry św. Vita, miejsca spoczynku największych władców Czech, poczuliśmy ducha przeszłości. Pan przewodnik zapoznał nas z historią tej pięknej gotyckiej świątyni. Ciekawostką dla nas była najwęższa uliczka w Pradze o szerokości zaledwie pięćdziesięciu centymetrów, która posiada własną sygnalizację świetlną. Z dzielnicy Mala Strana przeszliśmy najsłynniejszym mostem Karola na Stare Miasto.  Tam przyciągnął naszą uwagę, umieszczony na ścianie ratusza, jeden z najstarszych zegarów astronomicznych na świecie - Orloj. Po wyczerpującym spacerze mogliśmy skosztować tutejszych  przysmaków i zakupić pamiątki. Zanim jednak opuściliśmy stolicę Czech czekało nas niemałe wyzwanie - 250 stopni schodów w drodze do autokaru. 

      Jutro też czeka nas wspinaczka,  ale górska…

     • PODRÓŻE KSZTAŁCĄ - DZIEŃ PIERWSZY - "SPACER W CHMURACH"

     • Każda podróż to nie tylko masa przyjemności, ale i okazja do poznawania historii, kultury i tradycji zwiedzanego regionu. 

      Uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach po wyczerpującym roku nauki rozpoczęli swoją trzydniową wycieczkę od zwiedzenia jednej z największych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska - Twierdzy Srebrna Góra.  To wyjątkowe miejsce, sprzyjające miłośnikom historii, przyrody oraz pasjonatom obiektów militarnych. Nasi przewodnicy, w strojach żołnierzy pruskich, zdradzili nam tajemnice fortyfikacji, opisali życie codzienne żołnierzy pruskich i ich ciężki los. Przekonaliśmy się, co to znaczy "pruski dryl" i na własne uszy doświadczyliśmy siły wybuchu broni czarnoprochowej. Poznaliśmy etymologię związków frazeologicznych i przysłów: "spalić na panewce", "Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi". Wyjątkowość tego miejsca dopełnił widok z tarasu  Donjonu na panoramę Gór Barckich i Sowich. 

      Teraz jesteśmy w drodze do Pragi, o naszych wrażeniach opowiemy wkrótce.

     • DZIEŃ DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GORZKOWICACH

     •  

      „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
      Janusz Korczak

      1 czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach miało miejsce wydarzenie najbardziej wyczekiwane przez wszystkich uczniów – Dzień Dziecka. Z tej okazji zamiast tradycyjnych lekcji odbywały się zawody sportowe (dla starszych uczniów), dyskoteka (dla młodszych uczniów) z konkursami, zabawami oraz kolorowymi tatuażami i malowanymi buźkami. Dużym zainteresowaniem cieszył się zamek dmuchany. Ponadto dzieci wraz z wychowawcami przygotowały prace plastyczne – plakaty o prawach dziecka.

      W tym dniu także rodzice zatroszczyli się o niespodziankę dla dzieci. Rada Rodziców przygotowała dla wszystkich słodki poczęstunek. Były lody, popcorn i wata cukrowa.

      Na zakończenie Dyrektor szkoły, pani Magdalena Treścińska – Niemczyk podziękowała uczniom za wspaniałą zabawę oraz wraz z organizatorami wręczyła nagrody za udział w konkursach. Wszystkim uczniom złożyła z okazji Dnia dziecka z serca płynące życzenia, aby uśmiech zawsze gościł na ich twarzach, a każdy dzień był wspaniałą przygodą. Niech dzieciństwo będzie radosne i szczęśliwe, by trwało jak najdłużej, by każdy dzień był Dniem Dziecka.

      Do tych życzeń dołączają się wszyscy nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

     • "Z WIZYTĄ NA OLIMPIE"

     • Mitologia grecka wywarła ogromny wpływ na kulturę europejską. Odwołania do niektórych mitów możemy spotkać w literaturze i sztuce, były one natchnieniem dla wielu artystów. Znajomość mitologii jest niezbędna do interpretacji niektórych dzieł literackich oraz malarskich.

      31 maja 2023 roku uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach wzięli udział w Konkursie mitologicznym "Z wizytą na Olimpie". Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o mitologii greckiej i jej ponadczasowości, a także rozwijanie zainteresowania uczniów kulturą starożytną. Uczestnicy turnieju musieli wykazać się znajomością mitów greckich, m.in. "Demetr i Kora", "Tezeusz i Ariadna", "Dedal i Ikar", Ponadto uczniowie wyjaśniali znaczenie związków frazeologicznych pochodzących z mitologii oraz łączyli w pary bogów greckich. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą na temat tej fascynującej literatury antycznej.

      Wyniki konkursu:
      I miejsce – Anna Misztela – kl. 5a
      II miejsce – Igor Misztela – kl. 5a
      III miejsce – Nadia Stefanek – kl. 5a

      Laureatom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone na apelu szkolnym podsumowującym rok szkolny 2022/2023.

      Konkurs zorganizowały: p. E. Rakowska – Kister, p. A. Maniecka
       

     • "WIEDZA NA SCHODACH"

     • Idąc za przykładem Rady Rodziców zrodził się kolejny pomysł na pożyteczne spędzanie przerw przez uczniów. Jak już wiemy w naszej szkole pojawiły się komplety naklejek o tematyce matematycznej. Przyszła więc pora na język polski, a tak dokładniej „Przypadki”. Tym razem jednak komplet naklejek to praca własna pod przewodnictwem pani  Agnieszki Kubiak. Za pomoc przy mocowaniu naklejek należą się podziękowania uczennicom z klasy 8c.

     • PODZIĘKOWANIE DLA RADY RODZICÓW ZA ZAKUPIONE KSIĄŻKI DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

     • Dzięki zaangażowaniu i wsparciu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Gorzkowicach zbiory biblioteki szkolnej zostały wzbogacone o 176 pozycji książkowych, które cieszą się dużą popularnością wśród naszych czytelników. Dyrekcja, bibliotekarze oraz uczniowie składają serdeczne podziękowania za przekazane książki.

     • FINAŁ WOJEWÓDZKI TURNIEJU O PUCHAR TYMBARKU

     • Finał Wojewódzki Turnieju o Puchar Tymbarku znów z udziałem SP/GUKS Gorzkowice !!!

      To wszystko za sprawą drużyny U8, która to najpierw uzyskała awans w eliminacjach powiatowych, a w dniu 26 maja 2023 r. wzięła udział w finale wojewódzkim.

      Nasza drużyna w fazie grupowej pokonała ZSP Opoczno (3:2), Gminę Sulmierzyce (3:1) oraz SP Bąków (3:0).

      W fazie pucharowej po rzutach karnych ulegliśmy późniejszym wicemistrzom turnieju drużynie SP Przedbórz.

      Skład drużyny: Aleksander Cichoń, Igor Kłys, Szymon Maniecki, Kacper Ogrodnik, Kajetan Adamczyk, Franciszek Kanak, Patryk Kordyzon, Piotr Krawczyk, Oliwier Krupa i Igor Pabich. Trenerzy: Krzysztof Sochacki, Marek Siewierski.

     • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - JĘZYK ANGIELSKI

     • Czwartek jest ostatnim dniem egzaminacyjnym dla ósmoklasistów.

      W dniu 25 maja 2023r. uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach pisali egzamin z języka angielskiego, który trwał 90 minut. Egzamin z języka angielskiego polega na sprawdzeniu przede wszystkim umiejętności wykorzystania języka w życiu codziennym. Dlatego na egzaminie pojawią się zadania wymagające przetwarzania informacji w języku angielskim, czyli np. wymagające tłumaczenia, streszczenia, parafrazy. Egzamin ósmoklasisty charakteryzuje się także dużą liczbą zadań otwartych, czyli takich, które wymagają od ucznia udzielenia własnej odpowiedzi, a nie wybrania odpowiedzi spośród podanych. Arkusz egzaminacyjny składał się z pięciu części. Część 1. to zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu. Będą im towarzyszyć nagrania, których uczeń wysłucha dwukrotnie. Część 2.to zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych, czyli umiejętność komunikacji – uczniowie musieli o coś poprosić, zapytać czy udzielić informacji. Część 3.to zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych, czyli umiejętność czytania ze zrozumieniem. Część 4. to część poświęcona środkom językowym. uczniowie rozwiązywali zadania badające ich znajomość gramatyki. Część 5. to jedno zadanie wymagające napisania własnego tekstu. Może to być list, mail, wpis na blogu zaproszenie, ogłoszenie lub notatka.

      Dzisiejszy dzień zakończył maraton egzaminacyjny. Dziękujemy Naszym Ósmoklasistom za poświęcenie, trud i pracę. Życzymy wspaniałych osiągnięć i sukcesów w nauce.

     • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - MATEMATYKA

     • Środa to kolejny dzień egzaminu ósmoklasisty.

      W dniu 24 maja 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach uczniowie klas ósmych pisali egzamin z matematyki. Egzamin rozpoczął się punktualnie o 9.00. Na rozwiązanie arkusza z zadaniami uczniowie mieli 100 minut.

      Zdający musieli zmierzyć się z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. W arkuszu mogły znaleźć się działania na ułamki zwykłe, dziesiętne, potęgi, pierwiastki, równania oraz geometria. Były również zadania tekstowe.

      Jutro ostatni dzień zmagań egzaminacyjnych.
      Życzymy powodzenia Naszym Ósmoklasistom.

     • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY RUSZYŁ!

     • W dniu dzisiejszym 23 maja 2023 roku nasi uczniowie rozpoczęli trzydniowy maraton egzaminacyjny.

      W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach odbył się egzamin klas ósmych z języka polskiego. 

      Arkusze CKE z języka polskiego składają się z dwóch części: pierwsza to zadania zamknięte, druga to zadania otwarte plus opowiadanie lub rozprawka na jeden wybrany temat. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 45, czas trwania egzaminu to 120 minut.

      Wszystkim naszym Ósmoklasistom życzymy powodzenia na dalsze dni zmagań egzaminacyjnych.

     • WYCIECZKA DO WROCŁAWIA

     • 19 maja  2023r. uczniowie klas VI a  i VII a  wzięli udział w wycieczce do Wrocławia. Jedną z atrakcji było zwiedzanie przepięknego Rynku Starego Miasta z symbolami miasta  –   gotyckim   ratuszem, przepięknie  ozdobionym   płaskorzeźbami.   W   przylegających   uliczkach   odnaleźliśmy  kolejne ikony miasta – kamieniczki Jaś i Małgosia, Mostek Pokutnic na katedrze Św. Marii Magdaleny,   (z   którego   rozpościera   się  piękna   panorama   na   Stare   Miasto),   dawne więzienie miejskie czy Stare Jatki, gdzie dawniej sprzedawano mięso. Spacer po stolicy Dolnego Śląska  to również okazja do poszukiwania wrocławskich krasnali, znaleźliśmy ich bardzo dużo, ale czy wszystkie…

      Następnym punktem wyprawy były Podziemia Placu Solnego, gdzie oprócz wspaniałej wystawy artefaktów filmowych oraz interesującej ścieżki historycznej, zajrzeliśmy do pełnego naukowych tajemnic Laboratorium Szalonego Naukowca. W MovieGate uczniowie zobaczyli przegląd fascynujących zjawisk chemiczno-fizycznych, sprawdzili, czy ciekły azot jest naprawdę tak niebezpieczny, mogli dotknąć wyczarowanej chmury.

      Po pełnym emocji pokazie młodzież udała się do Afrykarium, gdzie mogła zobaczyć niezwykły świat Czarnego Lądu.

      „Afrykarium w ZOO Wrocław to oceanarium z olbrzymim kompleksem basenów, akwariów i wybiegów dla zwierząt. W warunkach zbliżonych do naturalnych zamieszkują tam ryby, gady, ssaki, a nawet owady. 

      Afrykarium podzielone jest na ekosystemy, czyli:

      • Morze Czerwone – wśród sztucznej rafy koralowej można podziwiać 60 gatunków kolorowych ryb, a na nadmorskiej plaży żółwie pustynne.
      • Afryka Wschodnia – w wielkich akwariach mieszka około 50 gatunków ryb z Wielkich Jezior Afrykańskich (Tanganiki i Malawi). W tej części Afrykarium zobaczymy także hipopotamy nilowe oraz zwierzęta zamieszkujące sawannę: mrówniki i antylopy dikdik.
      • Kanał Mozambicki – największą atrakcją tej części kompleksu jest 18-metrowy szklany tunel. Olbrzymie wrażenie robią płaszczki przepływające nad głowami zwiedzających. To także okazja do stanięcia oko w oko z rekinem i żółwiem zielonym.
      • Wybrzeże Szkieletów – zewnętrzne baseny w Afrykarium zamieszkane przez pingwiny tońce oraz kotiki afrykańskie.
      • Dżungla nad rzeką Kongo – tu mieszkają krokodyle i manaty – wodne ssaki nazywane syrenami, a także tilapie i wiele kolorowych gatunków ptaków”.

       Po pełnej emocji wędrówce wśród zwierząt Afryki ruszyliśmy w drogę powrotną.

      Opiekę nad uczniami sprawowali  Maria Czabańska, Ewa Rakowska – Kister, Tomasz Filipczak.