• SK CARITAS

   •  

    „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

    nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

                                                                                                         Jan Paweł II

    Szkolne Koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach zostało powołane w 2003 roku.

    Zasadniczym celem powołania i działalności SK Caritas jest organizowanie różnych form pomocy na terenie własnej szkoły, miejscowości a także uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

    Program działania ma na celu ukształtowanie w uczniach wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, kształtowanie współpracy i integracji w czynieniu dobra. Uczy jak dobrze zagospodarować czas wolny, jak kształtować poprawną postawę chrześcijańską. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań oraz możliwości zaangażowania się w życie społeczne.

    Obecnie Szkolne Koło Caritas liczy 87 uczniów. Podejmujemy działania charytatywne na rzecz:

    - dzieci chorych,

    - opuszczonych, przebywających w domach dziecka,

    - osób starszych, samotnych;

    Systematycznie aktualizujemy naszą gazetkę informacyjną.

    Wiele akcji charytatywnych organizujemy we współpracy z Samorządem Uczniowskim, kołem Wolontariatu oraz świetlicą szkolną. Wspierają nas w nich rodzice, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Współpracujemy z Domem Pomocy Społecznej w Łochyńsku, Domem Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim oraz Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

    W naszych działaniach pamiętamy, że: „ Braniem napełniasz ręce, dawaniem – serce” (M. Seemann)