• PEDAGOG SZKOLNY

   • Gabinet pedagoga znajduje się na parterze budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach.

    Pedagog jest w szkole osobą współpracującą z nauczycielami, dyrekcją, pracownikami niepedagogicznymi i rodzicami na rzecz i w interesie uczniów. Wspiera wszystkich, prowadzi mediacje, pomaga przyjrzeć się trudnościom, ale i możliwościom.

    Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy :
    -  Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
    -  Masz problemy rodzinne
    -  Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
    -  Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
    -  Chciałbyś pomóc innym, lecz nie wiesz, w jaki sposób
    -  Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
    -  Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

    Działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.
    Pedagog szkolny:

    • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
    • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów
    • rodzinnych, rówieśniczych i innych,
    • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
    • prowadzi konsultacje dla rodziców,
    • dba o realizację obowiązku szkolnego uczniów,
    • pomaga uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia. 

     

    W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z instytucjami wspierającymi proces
    dydaktyczno-wychowawczy szkoły:

    • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
    • Ośrodek Pomocy Społecznej
    • Gmina Gorzkowice
    • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
    • Komenda Powiatowa Policji
    • Komisariat Policji w Gorzkowicach
    • Sąd Rejonowy – III Wydział Rodzinny i Nieletnich
    • Pedagogami z innych szkół
    • Innymi w razie potrzeb