• SAMORZĄD UCZNIOWSKI

   • Samorząd Uczniowski to instytucja mająca dawać uczniom możliwość samodzielnego rozwiązywania swoich problemów, decydowania o kwestiach, które ich dotyczą, współzarządzania szkołą, a także uczestniczenia  w sprawiedliwym rozwiązywaniu sporów. Rolą SU jest również dbanie o przestrzeganie praw uczniów. Samorząd może proponować rozmaite inicjatywy, dotyczące życia szkoły.
     

    W naszej szkole funkcjonuje i prężnie działa Samorząd Uczniowski. Jego członkowie to przewodniczący i wiceprzewodniczący poszczególnych klas wybierani drogą głosowań klasowych. Przewodniczący Samorządu szkolnego wybierani są w ogólnoszkolnych wyborach odbywających się na przełomie września i października. Wybory poprzedza zwykle kampania wyborcza opracowywana i przeprowadzona przez sztaby wyborcze kandydatów. Kadencja Samorządu trwa jeden rok.

    Do zadań Samorządu Uczniowskiego, które stawimy sobie jako priorytetowe,  należą:
    •    współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,
    •    organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci/zwierząt potrzebujących wsparcia,
    •    zachęcenie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy i reprezentowanie dobrego imienia szkoły,
    •    prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego,
    •    monitorowanie znajomości praw i obowiązków ucznia,
    •    reprezentowanie interesów ucznia w razie potrzeby i na jego prośbę.

    KADENCJA 2021/2022

    Samorząd Uczniowski

    • Przewodnicząca: Maja Kister
    • Zastępca przewodniczącego: Weronika Haręza
    • Sekretarz: Marek Krzemień

    Opiekunowie:

    • Anna Maniecka
    • Aneta Krawczyk
    • Ewa Turkowska
    • Magdalena Fila
    • Ewelina Nowak
    • Agnieszka Kubiak
    • Marlena Radojewska - Pechta