• SAMORZĄD UCZNIOWSKI

   • SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZKOWICACH

    W naszej szkole aktywnie  działa Samorząd Uczniowski. Jego członkowie to przewodniczący poszczególnych klas wybierani drogą głosowań klasowych oraz inni uczniowie chętni do współpracy. Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana jest w ogólnoszkolnych wyborach odbywających się zwykle na przełomie września i października. Wybory poprzedza kampania wyborcza opracowywana i przeprowadzona przez sztaby wyborcze kandydatów.

    Samorząd ma do swojej dyspozycji tablicę, na której regularnie w ciągu roku wywieszane są gazetki tematyczne przygotowywane przez uczniów pod czujnym okiem opiekunów Samorządu. Nasz Samorząd angażuje się także w działalność charytatywną, zbiórki na rzecz potrzebujących. Chętnie podejmuje  działania, które czynią naszą szkołę miejscem, chętnie odwiedzanym przez uczniów, organizując dni tematyczne, dyskoteki szkolne, i inne uroczystości oraz  akcje proekologiczne.

    Do zadań Samorządu Uczniowskiego, które stawimy sobie jako priorytetowe,  należą:
    •    współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,
    •    organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci/zwierząt potrzebujących wsparcia,
    •    zachęcenie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy i reprezentowanie dobrego imienia szkoły,
    •    prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego,
    •    monitorowanie znajomości praw i obowiązków ucznia,
    •    reprezentowanie interesów ucznia w razie potrzeby i na jego prośbę.

     

    KADENCJA 2023/2024

    Samorząd Uczniowski

    Przewodniczący szkoły: Kacper Klęska

    Zastępca przewodniczącego szkoły: Oliwia Straszewska

    Sekretarz szkoły: Olivier Ryszka

     

    Opiekunowie:

    Anna Maniecka

    Aneta Krawczyk

    Maria Kurzawska

    Ewa Turkowska