• BIBLIOTEKA

  • Rzeczywiście, często się zdarza, że idzie się do biblioteki,
   bo chce się książkę o znanym tytule, ale główną funkcją biblioteki,
   a przynajmniej funkcją biblioteki w moim domu i w domach wszystkich znajomych,
   jakich możemy odwiedzać, jest odkrywanie książek,
   których istnienia się nie podejrzewało,
   a które, jak się okazuje, są dla nas niezwykle ważne.

   Umberto Eco, O bibliotece

    

   Biblioteka szkolna jest miejscem rozwijania zainteresowań czytelniczych, wspiera proces samokształcenia uczniów oraz realizację zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej.

   Biblioteka udostępnia swoje zbiory w godzinach 7.00 – 15.00. 

   W ramach promowania czytania biblioteka bierze udział w międzynarodowych i ogólnopolskich akcjach czytelniczych np. Narodowe Czytanie, Dzień Głośnego Czytania, Noc Bibliotek, Międzynarodowy Dzień Kropki oraz organizuje lekcje biblioteczne, wystawy, konkursy, imprezy czytelnicze.

   Obecnie w bibliotece znajdują się 11622 woluminy.                                                                                                     

   Są to:                                                                                                                                 

   • Lektury podstawowe i uzupełniające;
   • Beletrystyka pozalekturowa dla dzieci i młodzieży;                                                      
   • Literatura popularnonaukowa;
   • Księgozbiór podręczny – encyklopedie, słowniki, leksykony.                                                      

   Zbiory biblioteki są całkowicie skomputeryzowane. Wypożyczenia odbywają się za pomocą programu komputerowego Librus e-biblio. Czytelnicy mają dostęp do zbiorów poprzez katalog elektroniczny po zalogowaniu się na swoje konto na platformie Librus. Mogą również rezerwować wybrane tytuły.

   Staramy się systematycznie wzbogacać zbiory biblioteki o nowe pozycje. W tym celu po raz trzeci zgłosiliśmy bibliotekę do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Podejmujemy też współpracę z wydawnictwami i księgarniami.

   Zapraszamy do czytania i odwiedzania biblioteki.