• Prezydium Rady Rodziców:

    Przewodnicząca: Ewa Nowicka - Mirek

    Wiceprewodnicząca: Anna Misztald

    Sekretarz: Halina Tarnowska

    Skarbnik: Iwona Śmigielska

     

    Komisja rewizyjna:

    Agata Lalek

    Monika Ciesielska

    Katarzyna Bielińska - Łojek