• Prezydium Rady Rodziców:

    Przewodniczący: Marcin Cieślik

    Wiceprzewodnicząca: Krzysztof Ryszka

    Sekretarz: Bożena Szadkowska - Karlińska

    Skarbnik: Urszula Tarnowska