• Prezydium Rady Rodziców:

    Przewodniczący: Ewa Nowicka - Mirek

    Wiceprzewodnicząca: Anna Gawińska

    Sekretarz: Monika Chuda

    Skarbnik: Anna Misztald