• Rada pedagogiczna

   • 1. Treścińska-Niemczyk Magdalena – Dyrektor szkoły

    2. Sadura Małgorzata – Wicedyrektor szkoły

    3. Ałaszewska Magdalena – język niemiecki, rewalidacja

    4. Barańska Anna – nauczyciel wspomagający, zajęcia rozwijające

    5. Barańska Lucyna – język angielski

    6. Bąbel Grzegorz – religia

    7. Bielińska Barbara – świetlica szkolna

    8. Bocheńska Nina – wychowanie fizyczne

    9. Chycka Agnieszka - pedagog szkolny, doradztwo zawodowe, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

    10. Czabańska Maria – język angielski

    11. Dędek Maria – Historia, EDB

    12. Fila Magdalena – edukacja wczesnoszkolna

    13. Filipczak Tomasz – biblioteka szkolna

    14. Gnyp Renata – świetlica szkolna

    15. Gorzędowska Marzena – edukacja wczesnoszkolna

    16. Jachimczak Izabela – język angielski

    17. Jachimczak Monika – świetlica szkolna

    18. Jankowska Beata – informatyka, technika, świat komputerów

    19. Kadir Alan – świetlica szkolna

    20. Kaniowska Małgorzata – wychowanie fizyczne

    21. Kiełbik Jarosław – religia

    22. Kluczyńska – Musiał Renata – język polski

    23. Kobylarz Iga – edukacja wczesnoszkolna

    24. Kowalewski Dawid – religia

    25. Kowalska Katarzyna – matematyka, kreatywna matematyka

    26. Krasoń Arkadiusz – informatyka, świat komputerów

    27. Krawczyk Aneta – edukacja wczesnoszkolna

    28. Kubiak Agnieszka – nauczyciel wspomagający

    29. Kubik Anna – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, język polski

    30. Kurzawska Maria – zajęcia rewalidacyjne, świetlica szkolna

    31. Librowska Anna – edukacja wczesnoszkolna

    32. Librowska Ewa – świetlica szkolna

    33. Maniecka Anna – język polski

    34. Marczak Marzena – edukacja wczesnoszkolna

    35. Mastalerz Grażyna – matematyka, przyroda, świetlica szkolna

    36. Miastkowska Krystyna – język angielski, biologia

    37. Misztela Agnieszka – biologia, świetlica szkolna

    38. Nowak Ewelina – Nauczyciel wspomagający

    39. Nowak Karolina – świetlica szkolna

    40. Nowicka Dorota – geografia, WOS

    41. Pawelec Aleksandra – fizyka

    42. Pielużek Mariola –kierownik świetlicy i stołówki szkolnej

    43. Poterała Kinga – nauczyciel wspomagający

    44. Pregiel Anna – język angielski

    45. Radojewska – Pechta  Marlena – logopeda

    46. Rakowska – Kister Ewa – język polski

    47. Rawicka Małgorzata – świetlica szkolna

    48. Rzepecki Mirosław – wychowanie fizyczne

    49. Sawicka Agnieszka – edukacja wczesnoszkolna

    50. Siewierska Anna – wychowanie fizyczne

    51. Siewierski Marek – wychowanie fizyczne

    52. Soja Małgorzata – świetlica szkolna

    53. Stanios Lidia – edukacja wczesnoszkolna

    54. Stankiewicz Anna – edukacja wczesnoszkolna

    55. Szulc Małgorzata – język polski

    56. Szydziak Anna – edukacja wczesnoszkolna

    57. Święcicka Justyna – biblioteka szkolna

    58. Turkowska Ewa – język niemiecki, rewalidacja

    59. Woźniak Małgorzata – matematyka

    60. Woźniakiewicz Alicja – język angielski

    61. Zawada Aneta – informatyka, matematyka, świat komputerów, kreatywna matematyka

    62. Ziemba Agnieszka – chemia, wychowanie fizyczne

    63. Ziemba Renata – plastyka, muzyka

    64. Zyzik Agnieszka – świetlica szkolna