• Rada pedagogiczna

   • Dyrektor Szkoły Ościk Magdalena – język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna
    Wicedyrektor Szkoły Sadura Małgorzata – wychowanie fizyczne, plastyka

     

    Ałaszewska Magdalena – język niemiecki, nauczyciel wspomagający

    Barańska Anna – nauczyciel wspomagający

    Barańska Lucyna – język angielski

    Bartczak Piotr – nauczyciel wspomagający

    Bąbel Grzegorz – religia

    Bednarska Jolanta – język angielski

    Bocheńska Nina – wychowanie fizyczne

    Chycka Agnieszka - pedagog szkolny

    Cukiernik Dorota – logopeda

    Cywińska Martyna – nauczyciel wspomagający

    Czabańska Maria – język angielski

    Dędek Maria – historia, WOS, EDB

    Fila Magdalena – edukacja wczesnoszkolna

    Filipczak Tomasz – biblioteka szkolna

    Gnyp Renata – świetlica szkolna

    Gorzędowska Marzena – edukacja wczesnoszkolna

    Grabowska Anna – edukacja wczesnoszkolna

    Jachimczak Monika – świetlica szkolna

    Jankowska Beata – informatyka, technika

    Kadir Alan – świetlica szkolna

    Kaniowska Małgorzata – wychowanie fizyczne

    Kiełbik Jarosław – religia

    Kluczyńska – Musiał Renata – język polski

    Kobylarz Iga – edukacja wczesnoszkolna

    Kowalewski Dawid – religia

    Kowalska Katarzyna – matematyka, informatyka

    Krasoń Arkadiusz – informatyka, technika, wychowanie fizyczne

    Krawczyk Aneta – edukacja wczesnoszkolna

    Krzynówek Kamila – świetlica szkolna

    Kubiak Agnieszka – nauczyciel wspomagający

    Kubik Anna – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

    Kukulska Agata – chemia

    Kurzawska Maria – zajęcia rewalidacyjne

    Librowska Anna – edukacja wczesnoszkolna

    Librowska Ewa – świetlica szkolna

    Maniecka Anna – język polski

    Marusińska Liliana – pedagog szkolny, doradztwo zawodowe

    Marczak Marzena – edukacja wczesnoszkolna

    Miastkowska Krystyna – język angielski

    Misztela Agnieszka – biologia

    Nowak Ewelina – nauczyciel wspomagający

    Nowicka Dorota – geografia, biologia

    Pawelec Aleksandra – fizyka

    Pielużek Mariola – kierownik świetlicy i stołówki szkolnej

    Poterała Kinga – nauczyciel wspomagający

    Pregiel Anna – język angielski

    Radojewska – Pechta  Marlena – świetlica szkolna

    Rakowska – Kister Ewa – język polski

    Rawicka Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna

    Rzepecki Mirosław – wychowanie fizyczne

    Sawicka Agnieszka – świetlica szkolna

    Siewierska Anna – wychowanie fizyczne

    Siewierski Marek – wychowanie fizyczne

    Słodkowicz Lidia – język polski, język niemiecki

    Soja Małgorzata – świetlica szkolna

    Stanios Lidia – edukacja wczesnoszkolna

    Stankiewicz Anna – edukacja wczesnoszkolna

    Szulc Małgorzata – język polski

    Szydziak Anna – edukacja wczesnoszkolna

    Święcicka Justyna – biblioteka szkolna

    Tompa Paulina - historia

    Turkowska Ewa – język niemiecki

    Turniak Renata – wychowanie fizyczne

    Urbanik Bożena – matematyka

    Wawrzyńczak Halina – przyroda, geografia, wychowanie do życia w rodzinie

    Woźniak Małgorzata – matematyka

    Woźniakiewicz Alicja – język angielski

    Zawada Aneta – edukacja komputerowa, informatyka, matematyka

    Ziemba Agnieszka – chemia

    Ziemba Renata – plastyka, muzyka

    Zyzik Agnieszka – świetlica szkolna