• Rada pedagogiczna

   • RADA PEDAGOGICZNA – ROK SZKOLNY 2023/2024

    1. Treścińska-Niemczyk Magdalena – dyrektor szkoły
    2. Sadura Małgorzata – wicedyrektor szkoły, plastyka, świetlica szkolna
    3. Ałaszewska Magdalena – język niemiecki, rewalidacja
    4. Barańska Anna – edukacja wczesnoszkolna
    5. Barańska Lucyna – język angielski
    6. Bąbel Grzegorz – religia
    7. Bielińska Barbara – język niemiecki, świetlica szkolna
    8. Bocheńska Nina – wychowanie fizyczne
    9. Chycka Agnieszka –
    pedagog szkolny, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
    10. Cukiernik Dorota 
    – logopeda
    11. Czabańska Maria – język angielski
    12. Fila Magdalena – edukacja wczesnoszkolna
    13. Filipczak Tomasz – biblioteka szkolna, świetlica szkolna
    14. Gnyp Renata – język angielski, świetlica szkolna
    15. Gorzędowska Marzena – edukacja wczesnoszkolna
    16. Jachimczak Izabela – język angielski
    17. Jachimczak Monika – pedagog specjalny, świetlica szkolna, rewalidacja
    18. Jankowska Beata – informatyka, technika, świetlica szkolna
    19. Kadir Alan – świetlica szkolna
    20. Kaniowska Małgorzata – nauczyciel wspomagający, świetlica szkolna
    21. Kiełbik Jarosław – religia
    22. Klekowska Żaneta-świetlica szkolna
    23. Kluczyńska – Musiał Renata – język polski, kaligrafia
    24. Kobylarz Iga – edukacja wczesnoszkolna
    25. Kowalewski Dawid – religia
    26. Kowalska Katarzyna – matematyka, kreatywna matematyka
    27. Krasoń Arkadiusz – informatyka, świat komputerów, świetlica szkolna
    28. Krawczyk Aneta – edukacja wczesnoszkolna
    29. Kubiak Agnieszka –edukacja wczesnoszkolna
    30. Kukulska Agata-chemia, wychowanie fizyczne, EDB, świetlica szkolna
    31. Kurzawska Maria – zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, świetlica szkolna
    32. Librowska Ewa – pedagog szkolny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
    33. Łągwa Anetta – świetlica szkolna
    34. Maniecka Anna – język polski
    35. Marczak Marzena – edukacja wczesnoszkolna
    36. Marusińska Liliana- świetlica szkolna, doradztwo zawodowe
    37. Mastalerz Grażyna – nauczyciel wspomagający
    38. Miastkowska Krystyna – język angielski
    39. Misztela Agnieszka – biologia, świetlica szkolna
    40. Nowak Ewelina – nauczyciel wspomagający
    41. Nowak Karolina – świetlica szkolna
    42. Nowicka Dorota – geografia, WOS, świetlica szkolna
    43. Ościk Magdalena – kierownik świetlicy szkolnej
    44. Pawelec Aleksandra – fizyka, rewalidacja
    45. Pielużek Mariola –świetlica szkolna
    46. Radojewska – Pechta  Marlena –świetlica szkolna
    47. Rakowska – Kister Ewa – język polski, historia
    48. Rzepecki Mirosław – wychowanie fizyczne, świetlica szkolna
    49. Sawicka Agnieszka – edukacja wczesnoszkolna
    50. Siewierska Anna – wychowanie fizyczne
    51. Siewierski Marek – wychowanie fizyczne
    52. Słodkowicz Lidia – język polski, kaligrafia
    53. Soja Małgorzata – świetlica szkolna
    54. Stanios Lidia – edukacja wczesnoszkolna
    55. Szulc Małgorzata – język polski, zaj. rozwijające z jęz. polskiego
    56. Szydziak Anna – edukacja wczesnoszkolna
    57. Święcicka Justyna – biblioteka szkolna
    58. Turkowska Ewa – język niemiecki, nauczyciel wspomagający
    59. Turniak Renata- wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
    60. Woźniak Małgorzata – matematyka
    61. Zawada Aneta – matematyka, kreatywna matematyka
    62. Ziemba Agnieszka – chemia, wychowanie fizyczne, świetlica szkolna
    63. Ziemba Renata – plastyka, muzyka
    64. Zyzik Agnieszka – historia