• ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW - AKCJA „WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI”

     • Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach po raz kolejny przystąpiła do akcji „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”, której celem jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

      W zamian za przekazany sprzęt szkoła otrzyma bon na nagrody.

      Do akcji mogą przystąpić również mieszkańcy gminy, a także firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz szkoły.

      Termin akcji: 23.10.2023r. – 13.11.2023r.

      Miejsce akcji: Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach, ul. Kościelna 26

       

      WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI

     • PROJEKT EDUKACYJNY "NATALKA I ANTEK W ŚWIECIE WIELKIEJ MATEMATYKI"

     • W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klasy 3c pod przewodnictwem wychowawczyni p. Anety Krawczyk biorą udział w projekcie edukacyjnym „NATALKA I ANTEK W ŚWIECIE WIELKIEJ MATEMATYKI” organizowanym przez grupę wydawniczą MAC.

      Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i rozwijanie u dzieci zainteresowania matematyką poprzez wykonywanie zadań metodą projektu.

      Cele szczegółowe projektu to:

      - popularyzacja matematyki

      - podniesienie u ucznia motywacji do nauki matematyki

      - rozwijanie uzdolnień ucznia

      - rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych ucznia

      - rozwijanie samodzielności, korzystanie z posiadanej wiedzy w sposób twórczy

      - rozwijanie wyobraźni przestrzennej

      - aktywizowanie ucznia, zachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów

      - kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego

      Zadania realizowane w ramach projektu:

      Moduł I – Matematyka w szkole

      Moduł II – Matematyka na dworcu kolejowym

      Moduł III – Matematyka na kartce świątecznej

      Moduł IV – Matematyka na basenie

      Moduł V – Matematyka w budowaniu klocków

      Moduł VI – Matematyka w prognozie pogody

      Moduł VII – Matematyka w tańcu

      Moduł VIII – Matematyka w książce i bibliotece

      Działania projektowe są zgodne z podstawą programową oraz kierunkami polityki oświatowej MEiN. Projekt trwa do 31.05.2024 r.

      Pierwszy moduł już za nami. Uczniowie poprzez tworzenie grupowego plakatu uczyli się współpracy, słuchania siebie nawzajem i szanowania zdania rówieśników. Lekcja była okazją nie tylko do tego, aby wzbudzić zaciekawienie matematyką, ale także budynkiem szkoły i szkołą jako społecznością. Celem zajęć było również pokazanie, że matematyka nas otacza i dzięki niej możemy ją odnaleźć w otaczającym nas środowisku. Po wykonaniu zadań w kartach pracy uczniowie otrzymali Dzienniczki Wielkiego Matematyka, w których będą dokumentować sprawności zdobyte w poszczególnych modułach. Trzecioklasiści z  niecierpliwością czekają na kolejne wyzwania, by rozwijać samodzielność oraz wykorzystywać posiadaną wiedzę w twórczy sposób.

     • PROGRAM PROFILAKTYCZNY "DEBATA"

     • 30-31 października 2023r  uczniowie klas VIa, VIb, VIIa i VIIIa uczestniczyli w programie profilaktycznym „Debata”.Program trwał 3 godziny dydaktyczne w każdej klasie.

      Program profilaktyczny „Debata” skupia się  na szeroko rozumianej profilaktyce uniwersalnej, której głównym celem jest wyposażenie młodzieży w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, na poszukiwaniu pozytywnej alternatywy dla wielu zachowań poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka.  

      Adresowany do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Ma on charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy abstynencji.

      Zajęcia warsztatowe były dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, którzy chętnie i aktywnie w nich uczestniczyli, odpowiadali na zadawane pytania, dyskutowali i sami zadawali pytania. Uczniowie poznali mechanizmy uzależnienia oraz konsekwencje jakie niesie zbyt wczesne sięganie po używki.

      Zajęcia zostały pozytywnie ocenione przez uczniów, którzy wyrazili chęć udziału w takich inicjatywach w kolejnych latach nauki.

      Realizacja programu jest zalecana przez PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), posiada pozytywną opinię ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji).

      Zajęcia  odbyły się dzięki współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzkowicach, a realizowane były przez trenera p. Annę Bińczak z Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce.

      Dobra profilaktyka jest ważna, gdyż daje młodym ludziom wiedzę i świadomość zagrożeń. Zadaniem szkoły jest wyposażyć uczniów w taką wiedzę, zgodnie z myślą ,,Lepiej zapobiegać jak leczyć!”

     • URODZINOWA KARTKA

     • Jak co miesiąc…  uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach przygotowali i wysłali własnoręcznie zrobioną kartkę z życzeniami dla pensjonariuszy zamieszkujących  Dom Pomocy Społecznej ,,Przystań” we Wronikowie. Tym gestem nasi uczniowie chcieli umilić ten wyjątkowy dzień solenizantom , którzy swoje urodziny obchodzą w miesiącu październiku.  Młodsi uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie angażują się w pracę nad ozdobieniem kartki jak i w redagowanie życzeń… Jeszcze raz sto lat, sto lat niech żyją, żyją nam.

     • #„LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”- KOLEJNA LEKCJA PROGRAMOWANIA W KLASIE 3C

     • W ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”, którego celem jest umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań, kreatywności oraz logicznego myślenia na zajęciach informatycznych uczniowie klasy 3c doskonalili naukę programowania i kodowania robota Photon.

      Nauka programowania połączona była z utrwaleniem wiedzy polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. Wszyscy byli bardzo aktywni i  świetnie  poradzili sobie z zadaniami.

      Zajęcia przeprowadziła p. Aneta Krawczyk.

     • KONKURS "KSIĄŻKA MÓWI"

     • 27 października w CER WŁ w Piotrkowie Trybunalskim odbył się kolejny etap konkursu "Książka mówi". Konkurs był wyjątkową okazją do przedstawienia utworów wybitnych polskich pisarzy w interpretacji młodych czytelników. Szkołę Podstawową w Gorzkowicach reprezentowały uczennice klasy 7c: Anna Korzela i Natalia Stasiak, przedstawiając ponadczasowe utwory Aleksandra Fredry "Koguty" oraz "Małpa w kąpieli".

     • DNI KULTURY ANTYCZNEJ

     • W poniedziałek 23 października 2023r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza rozpoczął się Tydzień Kultury Antycznej. Antyk jest najstarszą epoką w dziejach kultury. Trwał od przełomu IX i VIII w p.n.e. do V w. n.e. Umowną datą kończącą ten czas jest rok 476 – data zdobycia Rzymu przez wojska germańskie i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Ponieważ dorobek tego okresu jest niezwykle bogaty i różnorodny, nauczyciele języka polskiego, historii, plastyki i muzyki przygotowali harmonogram ciekawych i interesujących konkursów, które zainicjowały Tydzień Antyczny.

      Wydarzenie miało na celu przybliżenie uczniom historii i kultury starożytnych czasów.

      Przedsięwzięcie skierowane było do klas 5-8, które realizowały zróżnicowane zagadnienia. Uczniowie klas 5 pisali dyktando pt. „Posejdon”, na podstawie którego wzbogacili swoją wiedzę o greckim bogu mórz, jezior i rzek oraz jego podmorskim życiu. Chętni uczniowie klas 6 wykazali się niezwykłą kreatywnością, tworząc samodzielnie wymyślone symbole i skojarzenia nawiązujące do frazeologizmów wywodzących się z antyku.

      Natomiast dziewczynki z klas 7 przeniosły się do starożytnej Grecji i zaprezentowały antyczny pokaz mody. Piękne boginie: Afrodyta, Artemida, Hera, Atena, Hekate swoją aparycję podkreśliły oryginalnymi, innowacyjnymi atrybutami. Przygotowana również autocharakterystyka została zaprezentowana młodszym klasom jako niezwykła, aktywna forma lekcji mitologicznej. Na lekcjach historii uczniowie klas 5 i 6 przygotowali plakaty, które przedstawiały rożne starożytne cywilizacje. Wykonane zostały dowolnymi technikami plastycznymi. Zaangażowanie młodych uczestników było bardzo duże, a ekspozycje dzieł zostały zaprezentowane na wystawie szkolnej. Ponadto na prezentacji multimedialnej szczegółowo omówiono dzieje i kulturę antyku, gatunki tej epoki i filozofię.

      W klasach 5c, 6a, 6b na zajęciach z plastyki dzieci wykazały się zdolnościami manualnymi podczas realizacji tematu „Ceramika, czyli sztuka użytkowa towarzysząca życiu codziennemu przy muzyce antycznej” , natomiast w klasach 7a, 7b,7c „Rzymskie budowle, czyli rewolucja w architekturze przy muzyce antycznej”. Praca artystyczna i zadziwiające odgłosy muzyki wprawiły uczniów w doskonały nastrój. Praca twórcza – wywiad z Zeusem skierowany został do najstarzej grupy wiekowej – klasy 8.

      Podczas tego wydarzenia uczniowie przybliżyli sobie wiadomości o najstarszych dziejach, które stały się źródłem inspiracji dla kolejnych epok.

     • KONKURS RECYTATORSKI "POEZJA JESIENNA"

     • 27 października 2023r. w bibliotece Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach 19 uczniów klas czwartych i piątych wzięło udział w konkursie recytatorskim "Poezja jesienna". Konkurs ten miał na celu rozwijanie zdolności recytatorskich, prezentowanie umiejętności artystycznych, rozwijanie umiejętności językowych, kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego oraz naukę rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Wszyscy uczestnicy przygotowali piękne utwory o tematyce jesiennej, niektórzy zadbali również o strój i rekwizyty.


      Laureaci konkursu to:
      I miejsce – Amelia Figa klasa 4c,
      II miejsce – Michalina Mucha klasa 4a,
      III miejsce – Anastasiia Bilokobylska klasa 4b, Aleksander Jachimczak klasa 4c.

      Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za chęć udziału w konkursie, a laureatom gratulujemy wyników. Konkurs odbył się w ramach akcji Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych.

     • ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W RAMACH PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

     • Gdy w piątkowe popołudnie wszyscy uczniowie zaczynają radować się z nadchodzącego weekendu, nasi Wolontariusze wrzucają piąty bieg i nadal są w pełni aktywni:) W określonych terminach dwie fantastyczne ekipy wybierają się do Przedszkola Samorządowego w ramach pracy Szkolnego Koła Wolontariatu. Uczniowie podejmują  się różnych aktywności w celu integracji grupy, a jednym słowem, dbają o to, by obie strony bawiły się w swoim towarzystwie znakomicie:) Zatem gdy przebierają nogami z niecierpliwości i ochoczo wypatrują piątku, znaczyć to może tylko jedno... serduszka Wolontariuszy i ich bezinteresowna chęć czynienia dobra jest ogromna:) Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu, z wielkim optymizmem i nieskrywanym podziwem, przypatrują się działaniom swoich podopiecznych:)

     • WOJEWÓDZKIE PÓŁFINAŁY W DRUŻYNOWEJ GRZE W TENISA STOŁOWEGO

     • W dniu 27.10.2023 r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach odbyły się Wojewódzkie Półfinały w Drużynowej Grze w Tenisa Stołowego. Zawody rozgrywane były w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej SZS. Naszą szkołę reprezentowali: Konrad Kaniowski i Cezary Gala. Wygrali oni kolejno z rówieśnikami z Lubochni 3:0, następnie pokonali Mniszków 3:1, w półfinale okazali się lepsi od Woli Krzysztoporskiej 3:0 i w finale zwyciężyli Wójcin 3:0. Zdobywając I miejsce uzyskali awans do finału wojewódzkiego. Gratulujemy!

     • SPOTKANIE AUTORSKIE Z WOJCIECHEM ZAWADZKIM – BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORZKOWICACH

     • W dniu 27.10.2023r. w Bibliotece Publicznej w Gorzkowicach odbyło się spotkanie autorskie z Panem Wojciechem Zawadzkim, który przedstawił swoją książkę pt. „Tropami Błyskawicy”. Gośćmi tego wydarzenia byli uczniowie klasy 8A Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach. Autor opowiedział losy bohaterów wojennych – żołnierzy Armii Krajowej walczących podczas drugiej wojny światowej w okolicach Gorzkowic, Przedborza, Sulejowa i Piotrkowa Trybunalskiego.

      Podczas prezentacji multimedialnej nasi uczniowie poznali imiennie bohaterów Armii Krajowej pochodzących z terenu Gorzkowic. Niektórzy z nich spoczywają na tutejszym cmentarzu.

      Pomimo upływu lat pozostało dużo śladów: (np. pomniki, tablice pamiątkowe, obeliski). Dostępne są materiały źródłowe ukazujące najważniejsze aspekty działalności AK, w tym walki zbrojnej z niemieckim okupantem.  Armia Krajowa stanowiła zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego. Były integralną częścią podporządkowaną Naczelnemu Wodzowi. W 1942r. rozkazem Gen. Władysława Sikorskiego - nazwa AK zostaje zmieniona na Związek Walki Zbrojnej funkcjonujący od listopada 1939.r. Największa aktywność AK na terenie województwa łódzkiego miała miejsce w kilku powiatach: piotrkowskim, opoczyńskim i tomaszowskim.

      Uczniowie byli zaciekawieni  interesującymi opowieściami autora na temat życia i przeżytych historii wojennych  polskich  żołnierzy, którzy zginęli w trudnej walce z wrogiem.

     • AKCJA # „SZKOŁA PAMIĘTA” – WYJŚCIE NA CMENTARZ W GORZKOWICACH

     • Włączając się kolejny rok w akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Szkoła pamięta”, uczniowie klasy 3a, 3c i 5a Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach udali się na cmentarz parafialny. Akcja ta polega na upamiętnieniu ważnych rocznic, wydarzeń i  postaci historycznych.

      Uczniowie odwiedzili miejsca spoczynku zmarłych nauczycieli, uczniów, żołnierzy i osób zasłużonych dla społeczności lokalnej. Został uporządkowany grób Kierownika szkoły w Gorzkowicach - Jana Kolasińskiego i jego żony Marii Kolasińskiej, która była nauczycielką. Jak co roku została złożona wiązanka kwiatów, którą zakupiła Rada Rodziców.

      W ciszy i spokoju, uczniowie mogli zapalić lampki również na symbolicznej mogile upamiętniającej nieznanego powstańca.

      Spacer alejkami cmentarza był dla uczniów głębokim przeżyciem i wspomnieniem osób bliskich, których już niestety z nami nie ma. 

      Opiekę nad uczniami pełnili nauczyciele: p. Aneta Krawczyk, p. Marzena Gorzędowska oraz p. Tomasz Filipczak.

     • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA GAZETKĘ KLASOWĄ O PATRONIE SZKOŁY HENRYKU SIENKIEWICZU

     • Henryk Sienkiewicz jest patronem Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach i powinien być ważną postacią dla wszystkich uczniów. W celu popularyzacji sylwetki autora oraz utrwalania wiedzy o jego życiu i twórczości opiekunowie Samorządu Uczniowskiego zorganizowali konkurs dla klas na gazetkę ścienną.

      Ocena prac konkursowych odbyła się z podziałem na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III i IV-VIII. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i pomysłowością.

      Komisja konkursowa w składzie: dyrektor szkoły, pani Magdalena Treścińska – Niemczyk, pani Ewelina Nowak i pani Ewa Turkowska wybrały zwycięskie klasy oraz przyznały wyróżnienia:

      kategoria I-III – miejsce I - klasa 3a, wyróżnienie klasa 3c

      kategoria IV-VIII – miejsce I klasa 4b, wyróżnienia klasy 4a, 4c i 7b

      Serdecznie gratulujemy zwycięskim i wyróżnionym klasom oraz zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach i akcjach Samorządu Uczniowskiego.

     • KIERMASZ SŁODKOŚCI SK WOLONTARIATU

     • "Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata,

      ale może zmienić świat dla JEDNEJ OSOBY"

       

      I to właśnie się dzieje. W holu głównym Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach dobro się dzieje. A konkretnie zbiórka pieniążków na leczenie i rehabilitację ucznia naszej szkoły Kacpra Zawady. My i Wy, Każdy z osobna i Wszyscy wspólnie - RAZEM możemy naprawdę dużo. Udowodniliśmy to już wiele razy.

      Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy przyczynili się do organizacji tego dwudniowego kiermaszu - naszym dzielnym i pracowitym wolontariuszom i ich opiekunom, rodzicom i uczniom wraz z wychowawcą z klasy 4a, którzy licznie wsparli nasze działania, a także pozostałym osobom, bez których nie wyglądałoby to tak, jak wyglądało:))))

      Ilość dobra i pozytywnej energii od Was przerosła nasze oczekiwania. Było cudnie, jest fantastycznie, a jutro będzie jeszcze lepiej.

      Najmłodsi uczniowie naszej szkoły dodatkowo postanowili dołożyć swoją cegiełkę. Podczas drugiego dnia otrzymaliśmy tajemnicze zawiniątko, które zawierało treściwą informację i ... pieniążki.

      Każdy na tych dwóch zdjęciach zobaczy coś innego.

      Większość zobaczy, to co chce zobaczyć.

      Część zaobserwuje tylko błędy ortograficzne lub pomiętą kartkę.

      Co zobaczyliśmy my? Dostrzegliśmy wspaniałych aktywistów,  którzy tak, jak tylko potrafili, chcieli pomóc swojemu koledze wrócić do zdrowia. Trud włożony w przygotowanie kartki, zapisanie krótkiej informacji, być może zrezygnowanie z zakupu gumy lub bułki ... Nie jest ważny stan kartki, błędy czy uzbierana kwota...

      Zatrzymaliśmy się na chwilę ...

      Najmłodsi nasi - macie oooooogromne serduszka i mnóstwo dobra w sobie. Tym gestem, pomysłowością i zaradnością daliście nam wszystkim cenną lekcję. Pokazaliście, że można być małym i niepozornym człowiekiem, a swoim działaniem zdziałać naprawdę wiele:)

      Cudowne jest, że dzieci pragną naśladować starszych od siebie, że chcą pomagać i dzielić się tym, co mają, nawet jeśli nie jest tego wiele. Jesteście wspaniali:)

      Szkolne Koło Wolontariatu kłania się nisko i za zaangażowanie mówimy wszystkim "dziękuję". Serdeczne podziękowania ślemy także od samego Kacperka i jego rodziców - państwa Agaty i Piotra Zawadów.

     • MARSZ RÓŻOWEJ WSTĄŻKI

     • Razem dla wspólnego celu

      Październik już od wielu lat uznawany jest na całym świecie za Miesiąc Świadomości Raka Piersi.  Obchodzony jest na świecie od 1985 roku. W tym szczególnym okresie podejmowane są tematy związane z profilaktyką, diagnostyką oraz nowoczesnym leczeniem nowotworów piersi. 15 października 2023 roku przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, którego symbolem jest różowa wstążka.

      W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach przyłączyła się w geście solidarności z chorymi na raka piersi organizując we współpracy z Urzędem Gminy Gorzkowice Marsz Różowej Wstążki.

      W marszu uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy Gorzkowice, Młodzieżowa Rada Gminy, nauczyciele oraz uczniowie klas VI – VIII.

      Spotkanie na hali sportowej rozpoczęła pani dyrektor Magdalena Treścińska – Niemczyk, która powitała przybyłych gości: Sekretarza Gminy Gorzkowice Panią Iwonę Kadir, funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Gorzkowicach, Strażaków z OSP w Gorzkowicach, Stowarzyszenie Motocyklowe Pack of Riders Plucice oraz Klub „AUTOMANIACY KLASYKÓW” z Bełchatowa.

      Po części oficjalnej ulicami Gorzkowic przeszedł barwny, różowy korowód Marszu Różowej Wstążki. Celem marszu jest zachęcenie do regularnych badań profilaktycznych oraz rozpowszechnienie wiedzy o raku piersi w zakresie profilaktyki.

      Po powrocie dziewczynki wzięły udział w prelekcji przeprowadzonej przez p. Małgorzatę Tazbir pielęgniarkę z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach.

      P. Małgorzata poinformowała jak ważna jest profilaktyka w życiu każdego człowieka niezależnie od wieku. Podkreśliła, że rak jest wrogiem, którego należy wykryć i da się go leczyć. Nadmieniła jak ważne są szczepienia, dzięki którym można ustrzec się od  zachorowania na raka szyjki macicy. Przekazała informacje na temat bezpłatnego programu szczepień na HPV dla dziewczyn i chłopców w wieku od 9 – 18 roku życia.

      Dziękujemy wszystkim obecnym za udział w marszu oraz za pomoc w przygotowaniu dekoracji na dzisiejszą uroczystość kwiaciarni Finezja.

      W kolejnych latach będziemy intensyfikować nasze działania, łączyć siły uczniowskie i nauczycielskie, aby kreatywnie i aktywnie zatroszczyć się o siebie poprzez edukację i profilaktykę.

       

      PAMIETAJMY – RAK TO NIE WYROK.

     • PRZEMOC I AGRESJA W SZKOLE – JAK IM PRZECIWDZIAŁAĆ?

     • W naszej szkole wszyscy pracujemy nad stworzeniem swoistego klimatu, który można określić jako kulturę pokoju, wyrażającą się między innymi w braku akceptacji dla przemocy i agresji, preferowaniu tolerancji i współpracy oraz stosowaniu metod rozwiązywania konfliktów bez użycia siły.

       

      W tym celu prowadzimy działania profilaktyczne kierując do uczniów mocny, jednoznaczny przekaz, że w szkole nie ma miejsca na jakiekolwiek formy przemocy.

       

      W dniach 2-20 października wychowawcy przeprowadzili zajęcia w klasach dotyczące przeciwdziałania agresji i przemocy, rozmawiali o tym, jakie powinien posiadać cechy każdy człowiek przeciwny temu zjawisku.  Uczyli się wyrażania potrzeb i uczuć, rozwiązywania konfliktów

      oraz nawiązywania i utrzymywania satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

       

      Po zajęciach uczniowie mieli do wykonania wyznaczone zadania  w grupach wiekowych:

      - klasy 1-3 wykonywały plakat przedstawiający bohaterów bajek, książek lub filmów, którym obca jest przemoc

      - klasy 4-6 wykonywały znaczki pod hasłem „Stop przemocy!”

      - klasy 7-8  dopisywały po trzy działania przeciwdziałające podanej sytuacji na otrzymanych balonach

       

      Do akcji przyłączyli się uczniowie z klasy 8a, którzy podczas przerw śródlekcyjnych czytali uczniom młodszej grupy wiekowej bajki o przyjaźni, tolerancji i poszanowaniu drugiego człowieka.

       

      Uczniowie wykonując przydzielone zadania wykazali się pomysłowością i kreatywnością oraz umiejętnością współpracy. Wystawa wszystkich wykonanych prac znajduje się na korytarzu szkolnym i cieszy się dużym zainteresowaniem.

     • MISTRZOSTWA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO W DRUŻYNOWEJ GRZE W TENISA STOŁOWEGO

     • W dniu 23.10.2023 r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Piotrkowskiego w Drużynowej Grze w Tenisa Stołowego. Zawody rozgrywane były w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej SZS. Do rozgrywek zgłosiło się 5 drużyn dziewcząt i 6 chłopców. Szkołę Podstawową z Gorzkowic reprezentowali: Konrad Kaniowski i Cezary Gala. Nasi uczniowie wygrali wszystkie mecze, zdobyli I miejsce i awansowali do półfinałów wojewódzkich. Gratulujemy!

     • NOC BIBLIOTEK

     • Biblioteka Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach po raz kolejny przystąpiła do Nocy Bibliotek.

      Noc Bibliotek została zainicjowana w 2015 roku jako ogólnopolska akcja promująca czytanie. W tym roku pod hasłem „Absurd nie czytać”uczniowie klas II i III wysłuchali historii Nocy Bibliotek oraz wiersza Wisławy Szymborskiej „Nieczytanie”.

      Do naszej biblioteki trafiły materiały z Centrum Edukacji Obywatelskiej ponadto otrzymaliśmy dostęp do filmu „Moja mama Gorylica”, który wszystkie klasy miały przyjemność obejrzeć. Uczniowie klas II otrzymali pamiątkowe zakładki.

      Na następną Noc Bibliotek zapraszamy już dziś… i do zobaczenia za rok.

     • PRZERWA NA CZYTANIE

     • Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach przyłączyła się do akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. „Przerwie na czytanie”. Przedsięwzięcie jest organizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.

      Celem akcji jest:

      – promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

      – integracja środowiska lokalnego;

      – pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;

      – wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi;

      – zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

      Akcja realizowana w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

      W akcji wzięły udział klasy II i III naszej społeczności szkolnej.

      Nauczyciele bibliotekarze dziękują wszystkim biorącym udział w wydarzeniu i zapraszamy za rok.

     • UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GORZKOWICACH

     • 20 października 2023r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego.

      Na uroczystość przybyli zaproszeni goście:

      • Wójt Gminy Gorzkowice Pan Alojzy Włodarczyk
      • Przewodnicząca Rady Gminy Gorzkowice Pani Aneta Karbowiak
      • Proboszcz Parafii Gorzkowice ks. Ryszard Bryłka
      • Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Nowicka – Mirek
      • Dyrektor Biblioteki i Domu Kultury Pani Małgorzata Gadecka
      • Kierownik Samorządowego Klubu Dziecięcego w Gorzkowicach Pani Anna Jarosińska
      • Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Anna Gawińska
      • Skarbnik Rady Rodziców Pani Monika Chuda

      W trakcie uroczystości pierwszoklasiści wykazali się wiedzą i umiejętnościami oraz udowodnili, że potrafią pięknie śpiewać i recytować wiersze. W dalszej kolejności w podniosłej atmosferze złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły.

      Obiecali być dobrymi uczniami i Polakami, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość Rodzicom i Nauczycielom.

      Następnie Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach Pani Magdalena Treścińska – Niemczyk pasowała każde dziecko na pełnoprawnego członka szkolnej społeczności.

      Uczniowie klas pierwszych otrzymali podarunki (zestaw przyborów szkolnych) ufundowane przez Wójta Gminy Gorzkowice Pana Alojzego Włodarczyka. Kolejnymi upominkami były medale ufundowane przez Radę Rodziców, która prężnie działa w naszej szkole.

      Po uroczystości uczniowie wraz z Rodzicami udali się do klas na słodki poczęstunek.

      Był to radosny i szczęśliwy, pełen wrażeń dzień dla wszystkich uczniów i Rodziców.