• PODRÓŻE KSZTAŁCĄ - DZIEŃ TRZECI - "668 SCHODÓW NA SZCZYT"

     • Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Ostatnim celem naszej wycieczki był jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych sudeckich szczytów - Szczeliniec Wielki. Teren parku narodowego to nie tylko niezwykłe skalne rzeźby i piękne widoki, ale także ciekawa przyroda.

      Maszerując w piękny dzień przez pachnący,  zielony las, nagle mogliśmy znaleźć się w mrocznej i chłodnej rozpadlinie skalnej, gdzie miejscami słońce nie docierało i zalegał jeszcze śnieg. Podczas wędrówki nasza przewodniczka zasypywała nas nie tylko przyrodniczymi informacjami, ale i ciekawymi legendami. Mimo intensywnej wędrówki nieustannie towarzyszył nam dobry humor. 

      Opiekę nad uczniami sprawowały panie Małgorzata Szulc, Aneta Zawada, Agnieszka Ziemba i Ewa Turkowska. 

      Serdecznie dziękujemy panu Cezaremu Królowi za opiekę na całej trasie wycieczki i panu kierowcy Michałowi Librowskiemu za bezpieczną i komfortową podróż.

     • WYCIECZKA DO OGRODZIEŃCA I ZABRZA - SP GORZKOWICE

     • 30 maja 2023r. uczniowie klasy 3a i 3c uczestniczyli w wycieczce do Ogrodzieńca i Zabrza. Pierwszym punktem wyjazdu było zwiedzanie ruin zamku w Podzamczu. Powstał on za czasów króla Kazimierza Wielkiego na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Stanowi przykład kunsztu dawnych budowniczych.

      Następnym punktem wycieczki była Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu. Zwiedzając ją dzieci dowiedziały się o niebezpieczeństwach związanych z pracą górników.

      Dużą atrakcją dla uczniów był również podziemny spływ łodziami Sztolnią Królowa Luiza. Świadomość, że płynęło się pod ulicami śląskiego miasta wywołała dodatkowe wrażenie u dzieci.

      Przez cały dzień dopisywały dobre nastroje i piękna, słoneczna pogoda. Wszyscy uczniowie wrócili zadowoleni z ulubioną piosenką na ustach.

     • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „NIEBO KOPERNIKA”

     • 30 maja 2023 r. w Miejskiej Bibliotece w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się uroczyste wręczenie nagród za konkurs „Niebo Kopernika”. Nagrody otrzymali również uczniowie naszej szkoły: Kacper Wieczorek oraz Filip Wiernicki .

      Składamy gratulacje dla naszych uczniów.

     • PRAWA DZIECKA W NASZEJ SZKOLE

     • Dla szkoły dziecko jest uczniem, który ma obowiązek przestrzegać zapisów Statutu Szkoły i jej regulaminów. Uczeń i nauczyciel nie mają równych praw, każdy z nich ma swoje prawa należne z racji pełnionej roli społecznej. Należy pamiętać o przestrzeganiu tych praw w codziennym życiu szkoły oraz o tym, że prawa przysługują każdemu człowiekowi niezależnie od jego obowiązków.

      Nie istnieje jeden spójny katalog praw ucznia, nie ma go w całości w żadnym akcie prawnym. Katalog takich praw można zebrać na podstawie tych, które mieszczą się  w koncepcji praw człowieka. Normy prawne, które chronią ucznia znajdują się w dokumentach oświatowych, a zwłaszcza w ustawie o systemie oświaty ze szczegółowymi jej rozporządzeniami, w wielu dokumentach państwowych, np. w Konstytucji RP, w ustawie  o Rzeczniku Praw Dziecka oraz w dokumentach międzynarodowych takich jak Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Konwencja o Prawach Dziecka.

      Nasza szkoła stwarza warunki do respektowania praw dziecka, praw ucznia oraz tworzy warunki do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowiska pozaszkolnego.

      W dniach 29.05.23r – 1.06.23r podjęte były działania związane z rozpowszechnianiem praw dziecka i ucznia. Wychowawcy przeprowadzili lekcje wychowawczo - profilaktyczne poświęcone zagadnieniu praw dziecka i praw ucznia. Zapoznali uczniów z Konwencją o Prawach Dziecka, z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka oraz z numerem telefonu zaufania.

      Na podstawie przeprowadzonych zajęć uczniowie wspólnie wykonali plakaty dotyczące praw dziecka, które ozdobiły drzwi każdej klasy.

      Na korytarzu szkolnym stanęła tablica informacyjna o prawach dziecka oraz drzewo ze wszystkimi prawami dziecka zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka.

      W przygotowaniach do działań związanych z rozpowszechnianiem praw dziecka czynny udział brali chętni uczniowie z naszej szkoły, którzy aktywnie włączyli się do akcji.

      Bardzo dziękujemy również rodzicom, którzy wsparli nasze działania.

      Serdecznie dziękujemy Państwu Magdalenie i Tomaszowi Kaźmierskim, Pani Halinie Tarnowskiej oraz Pani Magdalenie Stasiak za  zaangażowanie i wsparcie finansowe.

     • KONKURS RECYTATORSKI DLA KLAS DRUGICH „WIERSZE DLA DZIECI JANA BRZECHWY”

     • W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 31 maja 2023r. odbył się konkurs recytatorski dla uczniów klas II pt. „Wiersze dla dzieci Jana Brzechwy”.

      Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich, popularyzacja twórczości Jana Brzechwy, wzbudzenie zainteresowania uczniów poezją, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz pokonywanie nieśmiałości.

      Komisja konkursowa w składzie:
      Pani Agnieszka Zyzik
      Pani Marlena Radojewska – Pechta
      Pani Maria Kurzawska
      Pani Monika Jachimczak
      Pani Agnieszka Kubiak

      dokonywała oceny według następujących kryteriów
      - dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
      - interpretacja tekstu
      - ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu, strój)

       

      Laureatami konkursu „Wiersze dla dzieci Jana Brzechwy” zostali:

      1.miejsce - Amelia Jarosińska klasa 2a, Martyna Woźniak klasa 2d, Szmidt Oliwia klasa 2a

      2.miejsce - Bartosz Szulc klasa 2d

      3.miejsce - Alicja Wiktorowska klasa 2d, Zuzanna Tomala klasa 2c, Maja Krajewska klasa 2b

       

      Pani Dyrektor Magdalena Treścińska – Niemczyk podziękowała wszystkim uczestnikom konkursu za piękną recytację, stroje i rekwizyty.

      Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.
      Nagrody i dyplomy zostaną wręczone na koniec roku szkolnego 2022/2023.

      Konkurs przygotowały: Pani Aneta Krawczyk, Pani Marzena Gorzędowska, Pani Anna Librowska, Pani Agnieszka Sawicka.

     • PODRÓŻE KSZTAŁCĄ - DZIEŃ DRUGI - "PRAGA - MIASTO STU WIEŻ"

     • Atmosfera panująca w tym mieście przyciąga jak magnes. To jedna z najpiękniejszych stolic Europy. Nasz spacer po niej rozpoczęliśmy od klasztoru norbertanów na Strahovie, skąd rozciągał się widok na całe miasto. Punktualnie w południe, przy dźwiękach orkiestry, mogliśmy obserwować widowiskową zmianę warty żołnierskiej przed pierwszym dziedzińcem Zamku na Hradczanach. Od razu po wejściu do Katedry św. Vita, miejsca spoczynku największych władców Czech, poczuliśmy ducha przeszłości. Pan przewodnik zapoznał nas z historią tej pięknej gotyckiej świątyni. Ciekawostką dla nas była najwęższa uliczka w Pradze o szerokości zaledwie pięćdziesięciu centymetrów, która posiada własną sygnalizację świetlną. Z dzielnicy Mala Strana przeszliśmy najsłynniejszym mostem Karola na Stare Miasto.  Tam przyciągnął naszą uwagę, umieszczony na ścianie ratusza, jeden z najstarszych zegarów astronomicznych na świecie - Orloj. Po wyczerpującym spacerze mogliśmy skosztować tutejszych  przysmaków i zakupić pamiątki. Zanim jednak opuściliśmy stolicę Czech czekało nas niemałe wyzwanie - 250 stopni schodów w drodze do autokaru. 

      Jutro też czeka nas wspinaczka,  ale górska…

     • PODRÓŻE KSZTAŁCĄ - DZIEŃ PIERWSZY - "SPACER W CHMURACH"

     • Każda podróż to nie tylko masa przyjemności, ale i okazja do poznawania historii, kultury i tradycji zwiedzanego regionu. 

      Uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach po wyczerpującym roku nauki rozpoczęli swoją trzydniową wycieczkę od zwiedzenia jednej z największych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska - Twierdzy Srebrna Góra.  To wyjątkowe miejsce, sprzyjające miłośnikom historii, przyrody oraz pasjonatom obiektów militarnych. Nasi przewodnicy, w strojach żołnierzy pruskich, zdradzili nam tajemnice fortyfikacji, opisali życie codzienne żołnierzy pruskich i ich ciężki los. Przekonaliśmy się, co to znaczy "pruski dryl" i na własne uszy doświadczyliśmy siły wybuchu broni czarnoprochowej. Poznaliśmy etymologię związków frazeologicznych i przysłów: "spalić na panewce", "Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi". Wyjątkowość tego miejsca dopełnił widok z tarasu  Donjonu na panoramę Gór Barckich i Sowich. 

      Teraz jesteśmy w drodze do Pragi, o naszych wrażeniach opowiemy wkrótce.

     • DZIEŃ DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GORZKOWICACH

     •  

      „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
      Janusz Korczak

      1 czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach miało miejsce wydarzenie najbardziej wyczekiwane przez wszystkich uczniów – Dzień Dziecka. Z tej okazji zamiast tradycyjnych lekcji odbywały się zawody sportowe (dla starszych uczniów), dyskoteka (dla młodszych uczniów) z konkursami, zabawami oraz kolorowymi tatuażami i malowanymi buźkami. Dużym zainteresowaniem cieszył się zamek dmuchany. Ponadto dzieci wraz z wychowawcami przygotowały prace plastyczne – plakaty o prawach dziecka.

      W tym dniu także rodzice zatroszczyli się o niespodziankę dla dzieci. Rada Rodziców przygotowała dla wszystkich słodki poczęstunek. Były lody, popcorn i wata cukrowa.

      Na zakończenie Dyrektor szkoły, pani Magdalena Treścińska – Niemczyk podziękowała uczniom za wspaniałą zabawę oraz wraz z organizatorami wręczyła nagrody za udział w konkursach. Wszystkim uczniom złożyła z okazji Dnia dziecka z serca płynące życzenia, aby uśmiech zawsze gościł na ich twarzach, a każdy dzień był wspaniałą przygodą. Niech dzieciństwo będzie radosne i szczęśliwe, by trwało jak najdłużej, by każdy dzień był Dniem Dziecka.

      Do tych życzeń dołączają się wszyscy nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

     • "Z WIZYTĄ NA OLIMPIE"

     • Mitologia grecka wywarła ogromny wpływ na kulturę europejską. Odwołania do niektórych mitów możemy spotkać w literaturze i sztuce, były one natchnieniem dla wielu artystów. Znajomość mitologii jest niezbędna do interpretacji niektórych dzieł literackich oraz malarskich.

      31 maja 2023 roku uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach wzięli udział w Konkursie mitologicznym "Z wizytą na Olimpie". Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o mitologii greckiej i jej ponadczasowości, a także rozwijanie zainteresowania uczniów kulturą starożytną. Uczestnicy turnieju musieli wykazać się znajomością mitów greckich, m.in. "Demetr i Kora", "Tezeusz i Ariadna", "Dedal i Ikar", Ponadto uczniowie wyjaśniali znaczenie związków frazeologicznych pochodzących z mitologii oraz łączyli w pary bogów greckich. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą na temat tej fascynującej literatury antycznej.

      Wyniki konkursu:
      I miejsce – Anna Misztela – kl. 5a
      II miejsce – Igor Misztela – kl. 5a
      III miejsce – Nadia Stefanek – kl. 5a

      Laureatom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone na apelu szkolnym podsumowującym rok szkolny 2022/2023.

      Konkurs zorganizowały: p. E. Rakowska – Kister, p. A. Maniecka
       

     • "WIEDZA NA SCHODACH"

     • Idąc za przykładem Rady Rodziców zrodził się kolejny pomysł na pożyteczne spędzanie przerw przez uczniów. Jak już wiemy w naszej szkole pojawiły się komplety naklejek o tematyce matematycznej. Przyszła więc pora na język polski, a tak dokładniej „Przypadki”. Tym razem jednak komplet naklejek to praca własna pod przewodnictwem pani  Agnieszki Kubiak. Za pomoc przy mocowaniu naklejek należą się podziękowania uczennicom z klasy 8c.

     • PODZIĘKOWANIE DLA RADY RODZICÓW ZA ZAKUPIONE KSIĄŻKI DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

     • Dzięki zaangażowaniu i wsparciu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Gorzkowicach zbiory biblioteki szkolnej zostały wzbogacone o 176 pozycji książkowych, które cieszą się dużą popularnością wśród naszych czytelników. Dyrekcja, bibliotekarze oraz uczniowie składają serdeczne podziękowania za przekazane książki.

     • FINAŁ WOJEWÓDZKI TURNIEJU O PUCHAR TYMBARKU

     • Finał Wojewódzki Turnieju o Puchar Tymbarku znów z udziałem SP/GUKS Gorzkowice !!!

      To wszystko za sprawą drużyny U8, która to najpierw uzyskała awans w eliminacjach powiatowych, a w dniu 26 maja 2023 r. wzięła udział w finale wojewódzkim.

      Nasza drużyna w fazie grupowej pokonała ZSP Opoczno (3:2), Gminę Sulmierzyce (3:1) oraz SP Bąków (3:0).

      W fazie pucharowej po rzutach karnych ulegliśmy późniejszym wicemistrzom turnieju drużynie SP Przedbórz.

      Skład drużyny: Aleksander Cichoń, Igor Kłys, Szymon Maniecki, Kacper Ogrodnik, Kajetan Adamczyk, Franciszek Kanak, Patryk Kordyzon, Piotr Krawczyk, Oliwier Krupa i Igor Pabich. Trenerzy: Krzysztof Sochacki, Marek Siewierski.

     • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - JĘZYK ANGIELSKI

     • Czwartek jest ostatnim dniem egzaminacyjnym dla ósmoklasistów.

      W dniu 25 maja 2023r. uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach pisali egzamin z języka angielskiego, który trwał 90 minut. Egzamin z języka angielskiego polega na sprawdzeniu przede wszystkim umiejętności wykorzystania języka w życiu codziennym. Dlatego na egzaminie pojawią się zadania wymagające przetwarzania informacji w języku angielskim, czyli np. wymagające tłumaczenia, streszczenia, parafrazy. Egzamin ósmoklasisty charakteryzuje się także dużą liczbą zadań otwartych, czyli takich, które wymagają od ucznia udzielenia własnej odpowiedzi, a nie wybrania odpowiedzi spośród podanych. Arkusz egzaminacyjny składał się z pięciu części. Część 1. to zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu. Będą im towarzyszyć nagrania, których uczeń wysłucha dwukrotnie. Część 2.to zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych, czyli umiejętność komunikacji – uczniowie musieli o coś poprosić, zapytać czy udzielić informacji. Część 3.to zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych, czyli umiejętność czytania ze zrozumieniem. Część 4. to część poświęcona środkom językowym. uczniowie rozwiązywali zadania badające ich znajomość gramatyki. Część 5. to jedno zadanie wymagające napisania własnego tekstu. Może to być list, mail, wpis na blogu zaproszenie, ogłoszenie lub notatka.

      Dzisiejszy dzień zakończył maraton egzaminacyjny. Dziękujemy Naszym Ósmoklasistom za poświęcenie, trud i pracę. Życzymy wspaniałych osiągnięć i sukcesów w nauce.

     • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - MATEMATYKA

     • Środa to kolejny dzień egzaminu ósmoklasisty.

      W dniu 24 maja 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach uczniowie klas ósmych pisali egzamin z matematyki. Egzamin rozpoczął się punktualnie o 9.00. Na rozwiązanie arkusza z zadaniami uczniowie mieli 100 minut.

      Zdający musieli zmierzyć się z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. W arkuszu mogły znaleźć się działania na ułamki zwykłe, dziesiętne, potęgi, pierwiastki, równania oraz geometria. Były również zadania tekstowe.

      Jutro ostatni dzień zmagań egzaminacyjnych.
      Życzymy powodzenia Naszym Ósmoklasistom.

     • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY RUSZYŁ!

     • W dniu dzisiejszym 23 maja 2023 roku nasi uczniowie rozpoczęli trzydniowy maraton egzaminacyjny.

      W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach odbył się egzamin klas ósmych z języka polskiego. 

      Arkusze CKE z języka polskiego składają się z dwóch części: pierwsza to zadania zamknięte, druga to zadania otwarte plus opowiadanie lub rozprawka na jeden wybrany temat. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 45, czas trwania egzaminu to 120 minut.

      Wszystkim naszym Ósmoklasistom życzymy powodzenia na dalsze dni zmagań egzaminacyjnych.

     • WYCIECZKA DO WROCŁAWIA

     • 19 maja  2023r. uczniowie klas VI a  i VII a  wzięli udział w wycieczce do Wrocławia. Jedną z atrakcji było zwiedzanie przepięknego Rynku Starego Miasta z symbolami miasta  –   gotyckim   ratuszem, przepięknie  ozdobionym   płaskorzeźbami.   W   przylegających   uliczkach   odnaleźliśmy  kolejne ikony miasta – kamieniczki Jaś i Małgosia, Mostek Pokutnic na katedrze Św. Marii Magdaleny,   (z   którego   rozpościera   się  piękna   panorama   na   Stare   Miasto),   dawne więzienie miejskie czy Stare Jatki, gdzie dawniej sprzedawano mięso. Spacer po stolicy Dolnego Śląska  to również okazja do poszukiwania wrocławskich krasnali, znaleźliśmy ich bardzo dużo, ale czy wszystkie…

      Następnym punktem wyprawy były Podziemia Placu Solnego, gdzie oprócz wspaniałej wystawy artefaktów filmowych oraz interesującej ścieżki historycznej, zajrzeliśmy do pełnego naukowych tajemnic Laboratorium Szalonego Naukowca. W MovieGate uczniowie zobaczyli przegląd fascynujących zjawisk chemiczno-fizycznych, sprawdzili, czy ciekły azot jest naprawdę tak niebezpieczny, mogli dotknąć wyczarowanej chmury.

      Po pełnym emocji pokazie młodzież udała się do Afrykarium, gdzie mogła zobaczyć niezwykły świat Czarnego Lądu.

      „Afrykarium w ZOO Wrocław to oceanarium z olbrzymim kompleksem basenów, akwariów i wybiegów dla zwierząt. W warunkach zbliżonych do naturalnych zamieszkują tam ryby, gady, ssaki, a nawet owady. 

      Afrykarium podzielone jest na ekosystemy, czyli:

      • Morze Czerwone – wśród sztucznej rafy koralowej można podziwiać 60 gatunków kolorowych ryb, a na nadmorskiej plaży żółwie pustynne.
      • Afryka Wschodnia – w wielkich akwariach mieszka około 50 gatunków ryb z Wielkich Jezior Afrykańskich (Tanganiki i Malawi). W tej części Afrykarium zobaczymy także hipopotamy nilowe oraz zwierzęta zamieszkujące sawannę: mrówniki i antylopy dikdik.
      • Kanał Mozambicki – największą atrakcją tej części kompleksu jest 18-metrowy szklany tunel. Olbrzymie wrażenie robią płaszczki przepływające nad głowami zwiedzających. To także okazja do stanięcia oko w oko z rekinem i żółwiem zielonym.
      • Wybrzeże Szkieletów – zewnętrzne baseny w Afrykarium zamieszkane przez pingwiny tońce oraz kotiki afrykańskie.
      • Dżungla nad rzeką Kongo – tu mieszkają krokodyle i manaty – wodne ssaki nazywane syrenami, a także tilapie i wiele kolorowych gatunków ptaków”.

       Po pełnej emocji wędrówce wśród zwierząt Afryki ruszyliśmy w drogę powrotną.

      Opiekę nad uczniami sprawowali  Maria Czabańska, Ewa Rakowska – Kister, Tomasz Filipczak.

     • DZIEŃ PATRONA

     • 20 maja 1982 roku Szkole Podstawowej w Gorzkowicach  uroczyście nadano  imię Henryka Sienkiewicza i przekazano sztandar. 

      Wczoraj uczciliśmy kolejną, 41 rocznicę tego wydarzenia. Składając kwiaty pod portretem Naszego Patrona delegacje harcerzy i reprezentacja Pocztu Sztandarowego jako przedstawiciele całej społeczności szkolnej  oddali hołd postaci pisarza

     • PROJEKTOWANIE I DRUK 3D

     • Modelowanie 3D to dziedzina, która szybko się rozwija i znajduje szerokie zastosowanie. Dzięki połączeniu modelowania z drukiem 3D możliwe jest stworzenie modeli, które mogą być wykorzystane w praktyce.

      Uczniowie klasy 5a Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach poznali proces projektowania modelu 3D w programie Tinkercad oraz przygotowania do wydruku za pomocą programu typu slicer. Wydrukowana bryła posłużyła jako pomoc na lekcji do nauki szkicowania technicznego.

      Podczas zajęć została wykorzystana drukarka FlashForge z programu #LaboratoriaPrzyszłości.

     • WYCIECZKA - KLASY 1a i 1b

     • Uczniowie z klas Ia i Ib w ostatnim czasie odwiedzili  stolicę. Warszawa przywitała nas piękną pogodą.  Dużą atrakcją był wjazd na trzydzieste piętro Pałacu Kultury i Nauki, skąd  pierwszaki miały możliwość zobaczenia panoramy miasta z wysoka. Następnie udaliśmy się podziwiać uroki Starówki, zobaczyliśmy Kolumnę Zygmunta oraz Zamek Królewski. Podczas spaceru na Rynek Starego Miasta uczniowie zobaczyli Pomnik Małego Powstańca, a na Starówce Pomnik Warszawskiej Syrenki. Potem udaliśmy się na Plac Piłsudskiego, gdzie zobaczyliśmy Grób Nieznanego Żołnierza oraz zmianę warty, którą uczniowie obserwowali z zachwytem.  Całość tego dnia dopełnił przejazd Traktem Królewskim: m.in. Alejami Ujazdowskimi i Nowym Światem. Ponadto mogliśmy zobaczyć budynki ambasady, Sejmu i Senat, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa oraz urzędy państwowe. Na koniec wycieczki uczniowie mogli wypoczywać w parku - Łazienki Królewskie, zobaczyli Pałac na Wyspie oraz Pomnik Chopina. W ogrodach tych, pozowały do zdjęć dumne i piękne pawie, a otaczająca roślinność zachęciła uczniów do zabawy na rozległych trawnikach. Takie wyjazdy integrują, uczą, ale są również odpoczynkiem od codzienności. Jedno jest pewne - tą wycieczkę zapamiętamy na długo.

     • KONKURS Z J. ANGIELSKIEGO „LISTENING COMPREHENSION COMPETITION 2023”

     • Dnia 15 maja 2023 roku w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach odbył się konkurs  pod nazwą LISTENING COMPREHENSION COMPETITION 2023”, sprawdzający umiejętność słuchania ze zrozumieniem wśród uczniów klas szóstych. Jego celem było promowanie wśród uczniów nauki języka angielskiego, a także rozwijanie sprawności słuchania, poprzez stworzenie możliwości do intelektualnego współzawodnictwa z rówieśnikami. Uczestnicy zmierzyli się z różnymi typami zadań, takimi jak:zadania wielokrotnego wyboru, uzupełnianie luk, odpowiedzi na pytania, zadanie typu prawda/ fałsz czy dyktando.

      Wyniki konkursu:

      I miejsce Anna Korzela, kl. VI c

      II miejsce Liliana Rojek kl. VI a, Mateusz Andrzejewski kl. VI a

      III miejsce Cezary Gala kl. VI b

       

      Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

      Konkurs przeprowadziły: p. Maria Czabańska, p. Izabela Jachimczak oraz p. Lucyna Barańska