• SZKOLNE KOŁO PCK

  •  

   WSTĘP

   Szkolne Koło PCK w roku szkolnym 2022/2023 prowadzi swoją działalność pod opieką pani Ewy Librowskiej i pani Małgorzaty Soi.

   Szkolne Koło PCK jest cenną formą pracy z uczniami, którzy chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Dzieci i młodzież w wieku dorastania potrzebuje pozytywnych wzorców. Dysponują ogromnym potencjałem pomysłów i energii, dlatego należy im wskazać właściwą drogę działań, a praca w kole PCK daje tą możliwość. Szkolne Koło PCK jest pierwszym kontaktem z Czerwonym Krzyżem i ideą, którą reprezentuje. W ramach SK PCK dzieci organizują akcje na rzecz innych, przeprowadzają konkursy, zajmują się promocją zdrowia, dbają o najbardziej potrzebujących uczniów szkoły, a także włączają się w życie najbliższej społeczności lokalnej.

   Pod kierunkiem opiekuna dzieci prowadzą działalność w zakresie promocji zdrowia, kształtowania właściwych postaw szeroko rozumianego humanitaryzmu, tolerancji oraz zachowań proekologicznych.

    

   ZAŁOŻENIA  OGÓLNE

    

   1.  Aktywizacja środowiska szkolnego w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.

   3.  Kształtowanie zachowań przejawiających się wrażliwością na człowieka i chęcią niesienia pomocy.

   4.  Promocja zdrowego stylu życia.

   5.  Profilaktyka uzależnień.

   6.  Kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

   7.  Wspomaganie szkoły w realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych.

    

   ZADANIA SK PCK

    

   1.  Pomoc potrzebującym uczniom.

   2.  Promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka.

   3.  Popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa.

   4.  Propagowanie zdrowego stylu życia.

   5.  Profilaktyka uzależnień.

   6.  Popularyzacja idei czerwonokrzyskiej.

   7.  Kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

   8. Stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży.

   9. Przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.