• LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

   • Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach przystąpiła do programu „Laboratoria Przyszłości”, w ramach którego zakupiono nowoczesne wyposażenie rozwijające kompetencje przyszłości uczniów takie jak współpraca, kreatywność i obycie z nowymi technologiami.

    W skład wyposażenia zakupionego w ramach programu wchodzą m.in.: drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, roboty, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, oświetlenie, mikrofony), stacje lutownicze.

    Mamy nadzieję, że praca z nowymi pomocami pozwoli naszym uczniom na rozwijanie swoich zainteresowań i poszerzenie wiedzy, ale również da uczniom wiele radości.

     

     

    • LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

    • Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

     Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i informatyki, ale również  w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz pozalekcyjnych.  

     Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach od nowego roku szkolnego została wyposażona w te nowoczesne pomoce dydaktyczne, oprócz drukarek 3D uczniowie mogą korzystać z pracowni robotyki SkriLab, Photona - wyposażonego w sztuczną inteligencję, wirtualne laboratorium Cllas VR, Lego Education czy nowoczesnych aparatów fotograficznych z przyrządami oświetleniowymi  i mikrofonów.

     Te nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne są w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony jest tu na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce takiej jak  technika, inżynieria, sztuka czy  matematyka.

     Wirtualna rzeczywistość i druk 3D pozwolą uczniom zobaczyć i dotknąć tego, co do tej pory pozostawało w sferze wyobrażeń na lekcjach chemii, matematyki, biologii, fizyki, informatyki i innych. Nauka programowania i kodowania małych robotów to inwestycja w rozwój zainteresowań uczniów tymi dziedzinami wiedzy.

     GALERIA ZDJĘĆ

      

    • LEKCJE INFORMATYKI Z WYKORZYSTANIEM SPRZĘTU Z #LABORATORIAPRZYSZŁOŚCI

    • Uczymy Photony tańczyć

     Nowoczesne technologie stają się standardami w edukacji, uczą samodzielności w planowaniu i wykonywaniu zadań, pracy zespołowej i zwiększają motywację wewnętrzną uczniów.

     Uczniowie klasy 8c rozpoczęli naukę z robotami Photon zakupionymi w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości od stworzenia w interfejsie graficznym Photon Blocks wersji  choreografii tanecznej. Jak się okazało, niektóre roboty też mylą kroki :-)

     GALERIA ZDJĘĆ
    • WIRTUALNA LEKCJA UCZNIÓW KLASY 2 C – WYKORZYSTANIE SPRZĘTU ZAKUPIONEGO W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

    • Nasza szkoła przystąpiła w tym roku do Ogólnopolskiego Projektu „Laboratoria Przyszłości”. Jest to inicjatywa edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum Gov Tech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

     1 lutego 2023r. uczniowie klasy 2c wybrali się do pracowni komputerowej wyposażonej w nowoczesny sprzęt zakupiony w ramach  programu „Laboratoria przyszłości”. Uczestniczyli w lekcji prowadzonej przez Pana Arkadiusza Krasonia – nauczyciela informatyki oraz wychowawcę klasy Panią Anetę Krawczyk. Tematem zajęć było poznawanie odległych zakątków świata z wykorzystaniem okularów Class VR, które uatrakcyjniły zdobywanie wiedzy przez uczniów oraz pomogły w lepszym jej przyswojeniu. Uczniowie nie tylko widzieli wirtualny świat na ekranie, ale praktycznie stali się jego częścią, co sprzyjało przeżywaniu i zapamiętywaniu wiadomości.

     Zajęcia dostarczyły uczniom niezapomnianych wrażeń. Teraz czekają na kolejną lekcję z wykorzystaniem edukacyjnych robotów, przydatnych w nauce programowania.

     GALERIA ZDJĘĆ

    • ZAJĘCIA W ŚWIETLICY - LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

    • Laboratoria Przyszłości to nowoczesne wyposażenie dla szkół, dzięki któremu zajęcia stają się bardziej atrakcyjne. Pozwalają uczniom poszerzać zainteresowania w ciągle rozwijającym się technologicznie świecie. Również w naszej szkole uczniowie chętnie uczestniczą w lekcjach z wykorzystaniem takiego sprzętu. W dniu 15.02., spędzając czas w świetlicy szkolnej, mieli możliwość poznać działanie okularów 3D, pobyć w wirtualnej rzeczywistości lecąc samolotem czy zjeżdżając kolejką górską. Lekcja okazała się świetną zabawą, którą na pewno powtórzymy!

     GALERIA ZDJĘĆ

    • OD MODELU DO DRUKU 3D #LaboratoriaPrzyszłości

    • Uczniowie klasy 6a podczas zajęć techniki dowiedzieli się, co należy zrobić, aby otrzymać model przedmiotu do drukowania przestrzennego oraz jakim programem należy się posłużyć, aby przekształcić cyfrowy model  na komplet instrukcji dla drukarki 3D.

     Wszyscy z zainteresowaniem obserwowali proces drukowania polegający na nakładaniu na siebie kolejnych warstw filamentu według wcześniej utworzonego komputerowego modelu.

     W czasie zajęć została wykorzystana drukarka FlashForge z programu #LaboratoriaPrzyszłości.

     GALERIA ZDJĘĆ

    • ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - JESTEM POLKĄ I POLAKIEM - Wykorzystanie wyposażenia Laboratoria Przyszłości

    • W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach chętni uczniowie  w związku z gminnymi obchodami 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości wykonali plakat  na temat :
      

     Święto Niepodległości - jestem Polką i Polakiem.

     Prace plastyczne wykonali:

     Igor Adamus kl.4b, Barbara Krawczyk kl. 6b, Antonina Rumik kl.5b, Anika Tokarska kl. 5b, Wiktoria Kaźmierska  kl.8c, Szymon Jeż kl. 6b, Kacper Kanak kl.8c, Karolina Górka kl. 6a,  Kamil Gozdek kl.6c, Dawid Szulc kl. 4a, Oliwia Lasek kl.6a, Zuzanna Wojdalska kl.6c, Roksana Dudzik kl. 8d, Emilia Kaczmarek kl. 6b, Wiktoria Karlińska kl.6c.

     Najlepsze prace zostały wyeksponowane na terenie szkoły.

     Sprzęt użyty podczas robienia zdjęć -  aparat fotograficzny - został zakupiony z programu Laboratoria Przyszłości

     GALERIA ZDJĘĆ

      

    • LUTOWANIE NA FIZYCE #LABORATORIAPRZYSZŁOŚCI

    • Podczas poniedziałkowej lekcji fizyki uczennice klasy 8 b zapoznały się z zasadą działania stacji lutowniczej HotAir oraz podjęły swoje pierwsze próby lutowania. Urządzenie zostało zakupione w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości. Mimo początkowych obaw dziewczyny poradziły sobie wyśmienicie. Na pewno jeszcze kiedyś powtórzymy nasze zmagania z tym urządzeniem.

     GALERIA ZDJĘĆ

    • LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI    • 12.04.2023 uczniowie klasy ósmej w ramach zajęć świetlicowych skorzystali z Projektu #Laboratoria Przyszłości. Dzięki technologii komputerowej zajęcia były angażujące i inspirujące. Lekcja miała na celu odkrywanie indywidualnych talentów.

    • Kodowanie przez zabawę i nauka programowania w klasie 2c -wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach Ogólnopolskiego Projektu #„Laboratoria Przyszłości”

    • 26 kwietnia 2023r. uczniowie klasy 2c na lekcji informatyki kolejny raz wybrali się do pracowni komputerowej wyposażonej w nowoczesny sprzęt zakupiony w ramach  programu # „Laboratoria przyszłości”. Doskonalili swoje umiejętności z zakresu programowania interaktywnego robota Photon, który poprzez aplikację mobilną oraz powiązane  z nią doświadczenia i eksperymenty wprowadza dzieci w świat nowych technologii. Jest to innowacyjna pomoc edukacyjna, która wspiera naukę kodowania i programowania, wyobraźnię i kreatywność, logiczne myślenie, ciekawość i postawę badawczą oraz umiejętność pracy zespołowej.

                                                                                                                                                                                       Drugoklasiści dowiedzieli się, jak działa robot Photon i poznali jego możliwości . Mając do dyspozycji tablety sterowali robotami i tworzyli prosty program  określając jego ruch, dźwięk i trasę .

     Lekcja przeprowadzona  przez Pana Arkadiusza Krasonia – nauczyciela informatyki oraz wychowawcę  klasy 2c -Panią Anetę Krawczyk była dla uczniów bardzo ciekawa, o czym świadczyło ich zaangażowanie i zainteresowanie podczas nauki przez zabawę.

      

    • #LaboratoriaPrzyszłości – ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

    • Im więcej zabawy, tym więcej nauki i nawet 60 minut mija za szybko!  Tak się składa, że w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach na zajęciach rewalidacyjnych kształtowanie procesów uwagi i koncentracji, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przebiega w harmonijny sposób z wdrażaniem do świadomego korzystania z nowoczesnych technologii.

     Interdyscyplinarny zestaw Photon #LaboratoriaPrzyszłości daje możliwość przedstawienia zadań, ćwiczeń edukacyjnych w sposób interesujący dla ucznia.  Dzieci są twórcze łącząc różne technologie w celu stworzenia swoich unikalnych projektów.Mogą zobaczyć i przetestować, jak technologie działają w praktyce, co przekłada się na bardziej świadome korzystanie z nich, zastosowanie w prawdziwym życiu.

     Dyktando graficzne z wykorzystaniem Interdyscyplinarnego zestawu Photon#LaboratoriaPrzyszlosci – tematyka zajęć przeprowadzonych z uczniem klasy siódmej.

     Uczeń otrzymał zakratkowany arkusz/planszę, który był oznakowany na górnej i bocznej krawędzi literami i cyframi (jak w grze w okręty). Do arkusza była załączona legenda. Podając za pomocą oznaczeń literowo-cyfrowych dwa punkty (początek i koniec odcinka), wskazuje ona, w których miejscach na arkuszu nanieść kreski. Naniesione przez dziecko odcinki złożą się na rysunek, który odkryje się w całości po zakończeniu zadania. W naszym wypadku był to rower.

     Ćwiczenie nosi nazwę dyktanda, gdyż treść legendy jest odczytywana przez nauczyciela. Uczeń słucha wskazówek i na tej podstawie rysuje kreski. Tym samym ćwiczy także pamięć słuchową.Dyktanda graficzne służą rozwijaniu orientacji przestrzennej, percepcji wzrokowej, pamięci słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, a także doskonalą umiejętność skupienia się i koncentracji.

     Wdrożenie do świadomego wykorzystania interdyscyplinarnego zestawu PHOTON. Za pomocą wydawanych komend robot poruszał się po wyznaczonych na planszach liniach. Zakodowane początki i końce odcinka wyznaczały trasę dla zestawu PHOTON.

     GALERIA ZDJĘĆ

      

    • #LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - LEKCJA MATEMATYKI

    • Laboratoria przyszłości - okulary VR na lekcji matematyki w Szkole Podstawowej w  Gorzkowicach. Podczas lekcji matematyki uczniowie klasy VI A mieli okazję zapoznać się z wirtualnym światem brył. Zajęcia poprowadzono za pomocą nowoczesnej technologii, jaką są okulary VR, które szkoła pozyskała z projektu #LaboratoriumPrzyszłości. Okulary VR pozwalają przenieść się w wybraną wirtualną rzeczywistość oraz rozglądać się w niej wykorzystując jedynie ruchy głowy. Używając specjalnej aplikacji nauczyciel wybrał odpowiednie obrazy, które następnie ukazały się przed oczami podopiecznych. Uczniowie z pełnym zaangażowaniem uczestniczyli w lekcji oraz co najważniejsze, z zainteresowaniem chłonęli wiedzę.

     GALERIA ZDJĘĆ

    • DRUK PRZESTRZENNY #LaboratoriaPrzyszłości

    • Drukowanie 3D staje się coraz bardziej powszechne i z rozmachem wkracza do naszego życia.

     Uczniowie klasy 8c poszerzali swoją wiedzę na temat nowoczesnych technologii poprzez poznanie ogólnych  zasad działanie drukarki 3D i druku przestrzennego oraz jego stale rosnącego zastosowania w niemal każdej dziedzinie życia. 

     W czasie zajęć została wykorzystana drukarka FlashForge z programu #LaboratoriaPrzyszłości.

     GALERIA ZDJĘĆ

    • PROJEKTOWANIE I DRUK 3D #LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

    • Modelowanie 3D to dziedzina, która szybko się rozwija i znajduje szerokie zastosowanie. Dzięki połączeniu modelowania z drukiem 3D możliwe jest stworzenie modeli, które mogą być wykorzystane w praktyce.

     Uczniowie klasy 5a Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach poznali proces projektowania modelu 3D w programie Tinkercad oraz przygotowania do wydruku za pomocą programu typu slicer. Wydrukowana bryła posłużyła jako pomoc na lekcji do nauki szkicowania technicznego.

     Podczas zajęć została wykorzystana drukarka FlashForge z programu #LaboratoriaPrzyszłości.

     GALERIA ZDJĘĆ

    • ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI

    • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa oraz praw autorskich. Święto narodziło się w Katalonii, a jego data 23 kwietnia jest symboliczna dla literatury światowej, gdyż w ten dzień zmarli wybitni poeci Miguel de Cervantes, William Szekspir oraz Inca Garcilaso de la Vega. Z tego właśnie powodu w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach odbyły się spotkania i lekcje biblioteczne propagujące czytelnictwo. Nauczyciele omówili również ważny temat dotyczący praw autorskich również w przestrzeni internetowej. Uczniowie mieli możliwość obcowania z książkami, rozwiązywali quizy oraz przygotowywali ciekawe krzyżówki tematyczne.

     Zdjęcia wykonane zostały za pomocą sprzętu (aparat + statyw)  w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości.

      

     GALERIA ZDJĘĆ

    • KONKURSU NA NAJBARDZIEJ AUTENTYCZNE PRZEBRANIE ZA POSTAĆ Z UTWORÓW HENRYKA SIENKIEWICZA #LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

    • 17 maja w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego został zorganizowany konkurs na najbardziej autentyczne przebranie za postać z utworów Henryka Sienkiewicza.

     Od 1982r. wybitny i ceniony pisarz jest Patronem Szkoły Podstawowej w Gorzkowach. Jego życie oraz twórczość jest stałym źródłem inspiracji dla naszych uczniów. Henryk Sienkiewicz urodził się 5 maja 1846r. w Woli Okrzejskiej na Podlasiu. Odniósł wiele sukcesów pisarskich w kraju i za granicą. Do jego twórczości zaliczamy m.in. „Potop”, „W pustyni i w puszczy”,  „Quo vadis”, „Ogniem i mieczem” oraz wiele innych znanych powieści i nowel. Autor zmarł 15 listopada 1916 r. w Szwajcarii.

     Do konkursu przystąpiło 14 uczniów z klas 4-7. Komisja konkursowa oceniała pomysłowość i autentyczność strojów, wkład pracy oraz prezentację postaci. Po przedstawieniu wszystkich uczestników komisja wyłoniła następujących zwycięzców konkursu:

     I miejsce – Patrycja Cicha kl. 5a

     II miejsce – Antonina Czerepko kl. 5b

     III miejsce – Ryszard Hajniak kl. 4b

     Wyróżnienia – Konrad Cichosz kl. 6b, Anna Łęgowiak kl. 6c, Piotr Łęgowiak kl. 4b, Jan Depczyński kl. 4b, Ksawery Alama kl. 4a.

     Konkurs miał na celu pobudzić wśród uczniów zainteresowanie twórczością H. Sienkiewicza, rozwijać kreatywność  i wyobraźnię oraz aktywizować i integrować społeczność szkolną.

     Zdjęcia wykonane zostały za pomocą sprzętu zakupionego w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości.

      

     GALERIA ZDJĘĆ

  • LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI 2023/2024

    • LEKCJA PROGRAMOWANIA KLASY 3C - #LaboratoriaPrzyszłości

    • Uczniowie klasy 3c podczas lekcji informatyki wybrali się do pracowni komputerowej wyposażonej w nowoczesny sprzęt zakupiony w ramach  programu #Laboratoria Przyszłości. Doskonalili swoje umiejętności z zakresu programowania interaktywnego robota Photon, który wspiera naukę kodowania,  programowania, wyobraźnię, kreatywność oraz logiczne myślenie.

     Uczniowie przypomnieli sobie zasady działania robota oraz jego możliwości. Mając do dyspozycji tablety sterowali robotami i tworzyli proste programy określając ich ruch, dźwięk i trasę. Pracę z Photonami uatrakcyjniły maty edukacyjne, po których poruszały się roboty.  Dodatkowo nauka programowania połączona była z edukacją polonistyczną i matematyczną. Uczniowie utrwalali zasady ortograficzne, poprawną pisownię wyrazów oraz wykonywanie działań matematycznych w poznanym zakresie.

     Lekcja zorganizowana przez Pana Arkadiusza Krasonia – nauczyciela informatyki oraz wychowawcę  klasy 3c - Panią Anetę Krawczyk była dla uczniów bardzo ciekawa, o czym świadczyła ich aktywność i zaangażowanie podczas zajęć.

      

     GALERIA ZDJĘĆ

    • #LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - KOLEJNA LEKCJA PROGRAMOWANIA W KLASIE 3C

    • W ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”, którego celem jest umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań, kreatywności oraz logicznego myślenia na zajęciach informatycznych uczniowie klasy 3c doskonalili naukę programowania i kodowania robota Photon.

     Nauka programowania połączona była z utrwaleniem wiedzy polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. Wszyscy byli bardzo aktywni i  świetnie  poradzili sobie z zadaniami.

     Zajęcia przeprowadziła p. Aneta Krawczyk.

     GALERIA ZDJĘĆ

    • LEGO SPIKEPRIME

    • W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” nasza szkoła zakupiła min. Zestaw LEGO Education SPIKE Prime. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, której misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia są prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

     W naszej szkole na lekcjach informatyki odbywają się zajęcia z wykorzystaniem klocków lego. Zestaw LEGO Education SPIKE Prime, który posiadamy, to narzędzie dla uczniów szkoły podstawowej. Dzięki połączeniu kolorowych klocków LEGO, prostego w użyciu sprzętu i oprogramowania oraz intuicyjnego języka kodowania opartego na Scratchu, uczniowie chętnie angażują się w ciekawe zajęcia edukacyjne by zdobyć nowe umiejętności poprzez udział w kreatywnej zabawie. To idealny zestaw startowy do nauki robotyki, który daje nieograniczone możliwości kreatywnego projektowania.

     Zadaniem dzieci nie jest samo budowanie robotów, lecz rozwiązanie przedstawionego problemu. Kierując się wskazówkami, dzieci muszą osiągnąć przedstawiony w zadaniu cel.

     Cele edukacyjne:

     • rozwijanie logicznego i algorytmicznego myślenia

     • rozwijanie umiejętności współpracy

     • rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia

     • nauka kodowania i programowania

     Podczas zajęć z klockami LEGO® Education dzieci poznają w sposób namacalny różne zagadnienia ze świata wokół nich. Wszystko to robią wykorzystując swoją niezwykłą kreatywność!  Programowanie robotów jest oparte na metodzie „przeciągnij i upuść” – podobnie jak w programie Scratch.

     GALERIA ZDJĘĆ

    • PROGRAMOWANIE PHOTONA W SCRATCHU

    • SCRATCH to edukacyjny język obiektowy, stworzony do nauki programowania. Pozwala na tworzenie interaktywnych historii, animacji, muzyki oraz gier. Programowanie odbywa się za pomocą ,,puzzli”, które można łączyć i układać w wybranej przez siebie kolejności.

     Do Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach dotarły przed rokiem roboty Photon. Photon jest interaktywnym robotem, który "rozwija się razem z uczniem". Dzięki nim uczniowie  uczą się kodowania, programowania, logicznego myślenia, planowania i przewidywania. Rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, polepszają orientację przestrzenną.

     Nauka przez zabawę jest najlepszą i najbardziej przyswajalną jej formą. Uczniowie mogli się o tym przekonać podczas programowania Photona za pomocą języka programowania SCRATCH wykorzystując tablety pozyskane z programu "Labolatoria przyszlości". Stawiali robotowi określone zadania: ruch, wydawanie dźwięku i zmianę koloru czułek. Dzięki specjalnej macie edukacyjnej, uczniowie operowali robotem w różnych orientacjach przestrzennych. Grafika, symbole oraz kształty umieszczone na polach maty ułatwiały dzieciom tworzyć własne zadania do zaprogramowania. Poznany na lekcjach język programowania w sposób czytelny i praktyczny uświadamia uczniom potrzebę uczenia się programowania i wykorzystywania go na różne sposoby.

     Programowanie PHOTONA w Scratchu to wspaniałe podsumowanie lekcji programowania na informatyce. 

     GALERIA ZDJĘĆ

    • #LABORATORIAPRZYSZŁOŚCI - KREATYWNIE I TWÓRCZO NA JĘZYKU ANGIELSKIM

    • Wykorzystywanie narzędzi cyfrowych uświetnia naukę języków obcych. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach wzbogaca swoją bazę dydaktyczną, aby uczniowie w ciekawy sposób mogli utrwalać swoje umiejętności również z języka angielskiego.  Przykładem tego było wykorzystanie podczas lekcji w klasach V kamery cyfrowej. Uczniowie wybrali się do sklepu ze sprzętem komputerowym. Mogli wcielić się w postać sprzedawcy lub kupującego.  Ćwiczyli funkcje językowe niezbędne podczas zakupów oraz ceny produktów, co w języku angielskim nie należy do rzeczy najłatwiejszych.  Uczniowie nagrali krótkie dialogi dotyczące zakupów w sklepie.  Następnie mogli dokonać ewaluacji swojej pracy oglądając nagrane filmiki. A to wszystko mogło się wydarzyć dzięki aparatowi cyfrowemu z funkcją nagrywania, w który szkoła wzbogaciła się w ramach programu ”Laboratoria Przyszłości”.

     GALERIA ZDJĘĆ

    • #LABORATORIAPRZYSZŁOŚCI – KREATYWNIE I TWÓRCZO Z CLILGEOMETRY NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO

    • Grupa dziewcząt z klasy 4b na lekcji języka angielskiego poznała nazwy kształtów w języku angielskim.  Uczennice przypomniały sobie również nazwy ubrań oraz kolory. Zajęcia te posłużyły młodym projektantkom do stworzenia swojej nowej kolekcji ubrań. Tym razem dzięki klockom SkriKit, z projektu Laboratoria Przyszłości, dziewczynki najpierw odtworzyły poznane figury geometryczne, następnie (co nie było w planie) stworzyły figury 3D. Jak widać klocki konstrukcyjne nie tylko mogą służyć do nauki podstaw mechaniki. Rozwijają u uczniów kreatywność i wyobraźnię przestrzenną. Wspomagają również rozwój umiejętności manualnych. Następnie nasze młode projektantki stworzyły swoje własne modele ubrań i opisały je w języku angielskim. Jak zawsze było zabawnie i kreatywnie.

     CLIL – Content and Language Integrated Learning dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. Istotne cechy tej metody to: systematyczna praca w grupie, dobór ćwiczeń uwzględniających różne typy inteligencji uczniów, nauka poprzez różne kanały sensoryczne, stosowanie źródeł i materiałów odpowiednich do prowadzenia nauczania zintegrowanego, słownictwo przydatne na lekcji CLIL, użycie języka obcego i rodzimego w nauczaniu zintegrowanym. Podczas zajęć stosować można różne formy: nauczanie w grupie, praca w grupach roboczych, warsztaty i prezentacje video, muzyki i obrazów. Zajęcia mają przede wszystkim charakter ćwiczeniowy, warsztatowy, co pozwala na praktyczne wykorzystywanie wiedzy teoretycznej. W tej metodzie uczeń skoncentrowany jest na pozyskiwaniu merytorycznych informacji wykorzystując swoje umiejętności językowe.

     GALERIA ZDJĘĆ

    • LEKCJA FIZYKI NA WESOŁO

    • Ostatnia lekcja fizyki w klasie 7c przebiegała w niecodzienny sposób. Była nauka, zabawa i rywalizacja. Uczniowie wykorzystali do tego roboty Photon zakupione w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości. Wyścigi robotów to praktyczny sposób obliczania prędkości. W tym celu uczniowie mierzyli czas przejazdu na wyznaczonym odcinku drogi.

     GALERIA ZDJĘĆ

    • #LABORATORIAPRZYSZŁOŚCI–PHOTONY – roboty (koty) na lekcji języka angielskiego

    • Cele kształcenia językowego wyznaczone przez podstawę programową dla języków obcych nowożytnych: skuteczne porozumiewanie się w języku obcym, w mowie i w piśmie, poprawność językowa nie jest nadrzędnym celem dydaktycznym, choć odgrywa istotną rolę, uczeń współdziała w grupie, wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem, stosuje strategie komunikacyjne, posiada świadomość językową, korzysta ze źródeł informacji
     w języku obcym m.in. za pomocą TIK.

     Wszystkie te elementy wystąpiły podczas interdyscyplinarnej lekcji języka angielskiego w klasie 5 b – grupa dziewczynek. ‘Classroomlanguage’ - to temat lekcji, której głównym celem było doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, utrwalenie zwrotów komunikacyjnych wpływających pozytywnie na organizację pracy w trakcie zajęć, współpraca w grupie oraz nauka programowania wg. określonego przez nauczyciela wzoru. 

     Po obejrzeniu filmu ‘Classroomlanguage’, korzystając z prezentacji na platformie Canva uczennice samodzielnie tworzyły zwroty do slajdów z pustymi polami.  Następnie grupa zostały podzielone na dwie mniejsze grupy.  Zadaniem uczennic było zakodowanie trasy robota wg. instrukcji podanej przez nauczyciela, tę część zajęć poprowadził nauczyciel informatyki.

     Interdyscyplinarność jest odzwierciedleniem tego, jak działamy w codziennym życiu, łącząc wiedzę z różnych dziedzin. W praktyce szkolnej polega to na szukaniu punktów stycznych między przedmiotami lub budowaniu zadań opartych na problemie, przy rozwiązywaniu którego, uczniowie odnoszą się do różnorodnych umiejętności.

     Zalety interdyscyplinarności dla uczniów i nauczycieli

     Niezależnie od tego, czy interdyscyplinarność przybiera formę złożonych projektów, zadań edukacyjnych realizowanych w czasie lekcji czy drobniejszych aktywności, warto stosować tę formę pracy, ponieważ przynosi liczne korzyści zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli:głębokie przetwarzanie;uatrakcyjnienie zajęć;przygotowanie uczniów do rozwiązywania problemów w realnym życiu oraz w przyszłości, pogłębienie współpracy między nauczycielami różnych przedmiotów; postrzeganieprzez uczniówzwiązków i zależności między różnymi dziedzinami nauki; kształcenie różnych strategii rozwiązywania problemów. 

     GALERIA ZDJĘĆ

    • WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA PO LONDYNIE #LABORATORIAPRZYSZŁOŚCI

    • Spacer po Londynie z samego rana? Why not? Dlaczego nieJ Współczesna technologia daje nam nieskończenie wiele możliwości. Zatem uczniowie klasy 4a mieli okazję pospacerować głównymi ulicami Londynu, zwiedzili Teatr Globe i niemalże dotknęli Elizabeth Tower, czyli potocznie nazywając wieżę zegarową „Big Ben”. Dodatkowo z bliska przyjrzeli się budce telefonicznej i usiedli na trybunach stadionu olimpijskiego. Jednakże największą atrakcją okazał się „London by night” i przechadzka wśród przechodniów obok popularnych sklepów.

     Moc atrakcji i niesamowite przeżycia zapewniła uczniom Mrs Izabela Jachimczak oraz nauczyciel informatyki i koordynator laboratoriów przyszłości pan Arkadiusz Krasoń. Na zajęciach wykorzystano okulary CVR, zakupione w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości.

    • #LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - WYCIECZKA DO STAROŻYTNEGO RZYMU

    • W dniu 10 kwietnia 2024 roku w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach, uczniowie  klasy 5C uczestniczyli podczas lekcji historii w zajęciach z wykorzystaniem okularów VR w ramach Laboratoriów Przyszłości. Omawiając temat o starożytnym Rzymie, mieli okazję poznać zabytki i życie pierwszych cywilizacji. Obejrzeli m. in. Koloseum, Forum Romanum, Palatyn, Pompeje oraz wiele innych miejsc i rekwizytów z tego okresu. Dzięki temu projektowi nasi uczniowie mieli okazję przenieść się w czasie do odległej epoki, na której bazuje dzisiejsza cywilizacja. Lekcja była bardzo ciekawa i pozwoliła łatwiej przyswoić wiedzę na temat życia starożytnych Rzymian.

     GALERIA ZDJĘĆ