• LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

   • Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach przystąpiła do programu „Laboratoria Przyszłości”, w ramach którego zakupiono nowoczesne wyposażenie rozwijające kompetencje przyszłości uczniów takie jak współpraca, kreatywność i obycie z nowymi technologiami.

    W skład wyposażenia zakupionego w ramach programu wchodzą m.in.: drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, roboty, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, oświetlenie, mikrofony), stacje lutownicze.

    Mamy nadzieję, że praca z nowymi pomocami pozwoli naszym uczniom na rozwijanie swoich zainteresowań i poszerzenie wiedzy, ale również da uczniom wiele radości.

     

     

    • LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

    • Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

     Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i informatyki, ale również  w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz pozalekcyjnych.  

     Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach od nowego roku szkolnego została wyposażona w te nowoczesne pomoce dydaktyczne, oprócz drukarek 3D uczniowie mogą korzystać z pracowni robotyki SkriLab, Photona - wyposażonego w sztuczną inteligencję, wirtualne laboratorium Cllas VR, Lego Education czy nowoczesnych aparatów fotograficznych z przyrządami oświetleniowymi  i mikrofonów.

     Te nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne są w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony jest tu na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce takiej jak  technika, inżynieria, sztuka czy  matematyka.

     Wirtualna rzeczywistość i druk 3D pozwolą uczniom zobaczyć i dotknąć tego, co do tej pory pozostawało w sferze wyobrażeń na lekcjach chemii, matematyki, biologii, fizyki, informatyki i innych. Nauka programowania i kodowania małych robotów to inwestycja w rozwój zainteresowań uczniów tymi dziedzinami wiedzy.

     GALERIA ZDJĘĆ

      

    • LEKCJE INFORMATYKI Z WYKORZYSTANIEM SPRZĘTU Z #LABORATORIAPRZYSZŁOŚCI

    • Uczymy Photony tańczyć

     Nowoczesne technologie stają się standardami w edukacji, uczą samodzielności w planowaniu i wykonywaniu zadań, pracy zespołowej i zwiększają motywację wewnętrzną uczniów.

     Uczniowie klasy 8c rozpoczęli naukę z robotami Photon zakupionymi w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości od stworzenia w interfejsie graficznym Photon Blocks wersji  choreografii tanecznej. Jak się okazało, niektóre roboty też mylą kroki :-)

     GALERIA ZDJĘĆ
    • WIRTUALNA LEKCJA UCZNIÓW KLASY 2 C – WYKORZYSTANIE SPRZĘTU ZAKUPIONEGO W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

    • Nasza szkoła przystąpiła w tym roku do Ogólnopolskiego Projektu „Laboratoria Przyszłości”. Jest to inicjatywa edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum Gov Tech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

     1 lutego 2023r. uczniowie klasy 2c wybrali się do pracowni komputerowej wyposażonej w nowoczesny sprzęt zakupiony w ramach  programu „Laboratoria przyszłości”. Uczestniczyli w lekcji prowadzonej przez Pana Arkadiusza Krasonia – nauczyciela informatyki oraz wychowawcę klasy Panią Anetę Krawczyk. Tematem zajęć było poznawanie odległych zakątków świata z wykorzystaniem okularów Class VR, które uatrakcyjniły zdobywanie wiedzy przez uczniów oraz pomogły w lepszym jej przyswojeniu. Uczniowie nie tylko widzieli wirtualny świat na ekranie, ale praktycznie stali się jego częścią, co sprzyjało przeżywaniu i zapamiętywaniu wiadomości.

     Zajęcia dostarczyły uczniom niezapomnianych wrażeń. Teraz czekają na kolejną lekcję z wykorzystaniem edukacyjnych robotów, przydatnych w nauce programowania.

     GALERIA ZDJĘĆ

    • ZAJĘCIA W ŚWIETLICY - LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

    • Laboratoria Przyszłości to nowoczesne wyposażenie dla szkół, dzięki któremu zajęcia stają się bardziej atrakcyjne. Pozwalają uczniom poszerzać zainteresowania w ciągle rozwijającym się technologicznie świecie. Również w naszej szkole uczniowie chętnie uczestniczą w lekcjach z wykorzystaniem takiego sprzętu. W dniu 15.02., spędzając czas w świetlicy szkolnej, mieli możliwość poznać działanie okularów 3D, pobyć w wirtualnej rzeczywistości lecąc samolotem czy zjeżdżając kolejką górską. Lekcja okazała się świetną zabawą, którą na pewno powtórzymy!

     GALERIA ZDJĘĆ

    • OD MODELU DO DRUKU 3D #LaboratoriaPrzyszłości

    • Uczniowie klasy 6a podczas zajęć techniki dowiedzieli się, co należy zrobić, aby otrzymać model przedmiotu do drukowania przestrzennego oraz jakim programem należy się posłużyć, aby przekształcić cyfrowy model  na komplet instrukcji dla drukarki 3D.

     Wszyscy z zainteresowaniem obserwowali proces drukowania polegający na nakładaniu na siebie kolejnych warstw filamentu według wcześniej utworzonego komputerowego modelu.

     W czasie zajęć została wykorzystana drukarka FlashForge z programu #LaboratoriaPrzyszłości.

     GALERIA ZDJĘĆ

    • ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - JESTEM POLKĄ I POLAKIEM - Wykorzystanie wyposażenia Laboratoria Przyszłości

    • W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach chętni uczniowie  w związku z gminnymi obchodami 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości wykonali plakat  na temat :
      

     Święto Niepodległości - jestem Polką i Polakiem.

     Prace plastyczne wykonali:

     Igor Adamus kl.4b, Barbara Krawczyk kl. 6b, Antonina Rumik kl.5b, Anika Tokarska kl. 5b, Wiktoria Kaźmierska  kl.8c, Szymon Jeż kl. 6b, Kacper Kanak kl.8c, Karolina Górka kl. 6a,  Kamil Gozdek kl.6c, Dawid Szulc kl. 4a, Oliwia Lasek kl.6a, Zuzanna Wojdalska kl.6c, Roksana Dudzik kl. 8d, Emilia Kaczmarek kl. 6b, Wiktoria Karlińska kl.6c.

     Najlepsze prace zostały wyeksponowane na terenie szkoły.

     Sprzęt użyty podczas robienia zdjęć -  aparat fotograficzny - został zakupiony z programu Laboratoria Przyszłości

     GALERIA ZDJĘĆ

      

    • LUTOWANIE NA FIZYCE #LABORATORIAPRZYSZŁOŚCI

    • Podczas poniedziałkowej lekcji fizyki uczennice klasy 8 b zapoznały się z zasadą działania stacji lutowniczej HotAir oraz podjęły swoje pierwsze próby lutowania. Urządzenie zostało zakupione w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości. Mimo początkowych obaw dziewczyny poradziły sobie wyśmienicie. Na pewno jeszcze kiedyś powtórzymy nasze zmagania z tym urządzeniem.

     GALERIA ZDJĘĆ

    • LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI    • 12.04.2023 uczniowie klasy ósmej w ramach zajęć świetlicowych skorzystali z Projektu #Laboratoria Przyszłości. Dzięki technologii komputerowej zajęcia były angażujące i inspirujące. Lekcja miała na celu odkrywanie indywidualnych talentów.

    • Kodowanie przez zabawę i nauka programowania w klasie 2c -wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach Ogólnopolskiego Projektu #„Laboratoria Przyszłości”

    • 26 kwietnia 2023r. uczniowie klasy 2c na lekcji informatyki kolejny raz wybrali się do pracowni komputerowej wyposażonej w nowoczesny sprzęt zakupiony w ramach  programu # „Laboratoria przyszłości”. Doskonalili swoje umiejętności z zakresu programowania interaktywnego robota Photon, który poprzez aplikację mobilną oraz powiązane  z nią doświadczenia i eksperymenty wprowadza dzieci w świat nowych technologii. Jest to innowacyjna pomoc edukacyjna, która wspiera naukę kodowania i programowania, wyobraźnię i kreatywność, logiczne myślenie, ciekawość i postawę badawczą oraz umiejętność pracy zespołowej.

                                                                                                                                                                                       Drugoklasiści dowiedzieli się, jak działa robot Photon i poznali jego możliwości . Mając do dyspozycji tablety sterowali robotami i tworzyli prosty program  określając jego ruch, dźwięk i trasę .

     Lekcja przeprowadzona  przez Pana Arkadiusza Krasonia – nauczyciela informatyki oraz wychowawcę  klasy 2c -Panią Anetę Krawczyk była dla uczniów bardzo ciekawa, o czym świadczyło ich zaangażowanie i zainteresowanie podczas nauki przez zabawę.

      

    • #LaboratoriaPrzyszłości – ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

    • Im więcej zabawy, tym więcej nauki i nawet 60 minut mija za szybko!  Tak się składa, że w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach na zajęciach rewalidacyjnych kształtowanie procesów uwagi i koncentracji, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przebiega w harmonijny sposób z wdrażaniem do świadomego korzystania z nowoczesnych technologii.

     Interdyscyplinarny zestaw Photon #LaboratoriaPrzyszłości daje możliwość przedstawienia zadań, ćwiczeń edukacyjnych w sposób interesujący dla ucznia.  Dzieci są twórcze łącząc różne technologie w celu stworzenia swoich unikalnych projektów.Mogą zobaczyć i przetestować, jak technologie działają w praktyce, co przekłada się na bardziej świadome korzystanie z nich, zastosowanie w prawdziwym życiu.

     Dyktando graficzne z wykorzystaniem Interdyscyplinarnego zestawu Photon#LaboratoriaPrzyszlosci – tematyka zajęć przeprowadzonych z uczniem klasy siódmej.

     Uczeń otrzymał zakratkowany arkusz/planszę, który był oznakowany na górnej i bocznej krawędzi literami i cyframi (jak w grze w okręty). Do arkusza była załączona legenda. Podając za pomocą oznaczeń literowo-cyfrowych dwa punkty (początek i koniec odcinka), wskazuje ona, w których miejscach na arkuszu nanieść kreski. Naniesione przez dziecko odcinki złożą się na rysunek, który odkryje się w całości po zakończeniu zadania. W naszym wypadku był to rower.

     Ćwiczenie nosi nazwę dyktanda, gdyż treść legendy jest odczytywana przez nauczyciela. Uczeń słucha wskazówek i na tej podstawie rysuje kreski. Tym samym ćwiczy także pamięć słuchową.Dyktanda graficzne służą rozwijaniu orientacji przestrzennej, percepcji wzrokowej, pamięci słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, a także doskonalą umiejętność skupienia się i koncentracji.

     Wdrożenie do świadomego wykorzystania interdyscyplinarnego zestawu PHOTON. Za pomocą wydawanych komend robot poruszał się po wyznaczonych na planszach liniach. Zakodowane początki i końce odcinka wyznaczały trasę dla zestawu PHOTON.

     GALERIA ZDJĘĆ

      

    • #LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - LEKCJA MATEMATYKI

    • Laboratoria przyszłości - okulary VR na lekcji matematyki w Szkole Podstawowej w  Gorzkowicach. Podczas lekcji matematyki uczniowie klasy VI A mieli okazję zapoznać się z wirtualnym światem brył. Zajęcia poprowadzono za pomocą nowoczesnej technologii, jaką są okulary VR, które szkoła pozyskała z projektu #LaboratoriumPrzyszłości. Okulary VR pozwalają przenieść się w wybraną wirtualną rzeczywistość oraz rozglądać się w niej wykorzystując jedynie ruchy głowy. Używając specjalnej aplikacji nauczyciel wybrał odpowiednie obrazy, które następnie ukazały się przed oczami podopiecznych. Uczniowie z pełnym zaangażowaniem uczestniczyli w lekcji oraz co najważniejsze, z zainteresowaniem chłonęli wiedzę.

     GALERIA ZDJĘĆ

    • DRUK PRZESTRZENNY #LaboratoriaPrzyszłości

    • Drukowanie 3D staje się coraz bardziej powszechne i z rozmachem wkracza do naszego życia.

     Uczniowie klasy 8c poszerzali swoją wiedzę na temat nowoczesnych technologii poprzez poznanie ogólnych  zasad działanie drukarki 3D i druku przestrzennego oraz jego stale rosnącego zastosowania w niemal każdej dziedzinie życia. 

     W czasie zajęć została wykorzystana drukarka FlashForge z programu #LaboratoriaPrzyszłości.

     GALERIA ZDJĘĆ

    • PROJEKTOWANIE I DRUK 3D #LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

    • Modelowanie 3D to dziedzina, która szybko się rozwija i znajduje szerokie zastosowanie. Dzięki połączeniu modelowania z drukiem 3D możliwe jest stworzenie modeli, które mogą być wykorzystane w praktyce.

     Uczniowie klasy 5a Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach poznali proces projektowania modelu 3D w programie Tinkercad oraz przygotowania do wydruku za pomocą programu typu slicer. Wydrukowana bryła posłużyła jako pomoc na lekcji do nauki szkicowania technicznego.

     Podczas zajęć została wykorzystana drukarka FlashForge z programu #LaboratoriaPrzyszłości.

     GALERIA ZDJĘĆ