• SK WOLONTARIAT

   •  

    „Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
    ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela”

     

     

     

    Szkolne Koło Wolontariatu w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach rozpoczęło działalność w roku szkolnym 2017/2018. Ideą Koła jest niesienie pomocy innym, reagowanie na potrzeby oraz inicjowanie działań w środowisku lokalnym, jak również wspomaganie lokalnych i ogólnopolskich akcji charytatywnych i kulturalnych. Praca w wolontariacie uczy uczniówotwartości na los drugiego człowieka, kształtuje w nich poczucie odpowiedzialności za innych.

    Skład SK Wolontariatu zmienia się. W każdym roku szkolnym przystępują do niego nowi uczniowie z klas ósmych, zastępując tych, którzy opuszczają naszą szkołę. Obecnie w pracę Szkolnego Koła Wolontariatu zaangażowanych jest 35 uczniów klas ósmych, spośród których wolontariusze wybrali skład Zarządu:

    Przewodnicząca – Aleksandra Jarosińska

    Zastępca – Mateusz Pechta

    Sekretarz – Wiktoria Wędzonka

    Sekretarz – Igor Ziemba

               

    Działania planowane w roku szkolnym 2022/2023 to:

    1. Przygotowanie gazetki / wystawy okolicznościowej z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – 5 grudnia.
    2. Podejmowanie przez członków Koła różnych form pomocy charytatywnej z własnej inicjatywy.
    3. Podejmowanie działań we współpracy z organizacjami szkolnymi, biblioteką szkolną, Przedszkolem Samorządowym i świetlicą szkolną.
    4. Konkurs na kartkę Bożonarodzeniową oraz Wielkanocną.
    5. Kiermasz Bożonarodzeniowy.
    6. Przygotowanie i wysłanie Kart Świątecznych dla podopiecznych DPS w Łochyńsku  z okazji Święta Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych.
    7. Kiermasz Walentynkowy.
    8. Kiermasz Zdrowego Żywienia.
    9. Przygotowanie zakładek do książki dla młodszych koleżanek i kolegów.


    SKW pozostaje otwarte na wszelkie zgłaszane formy pomocy osobom i instytucjom potrzebującym. Serdecznie zachęcamy do współpracy i wspierania naszych działań.


    Opiekę nad SKW sprawują nauczyciele: p. Izabela Jachimczak, p. Anna Pregiel i p. Justyna Święcicka.