• SK WOLONTARIAT

   • Podstawowym celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych a także życzliwości i bezinteresowności.

     W roku szkolnym 2020/2021 w pracę Szkolnego Koła Wolontariatu zaangażowanych jest 34 uczniów klas ósmych, spośród których opiekunowie SKW wybrali skład Zarządu:

    Przewodnicząca – Oliwia Zawada

    Zastępca – Sandra Bezulska

    Sekretarz – Amelia Bodana.

    W bieżącym roku szkolnym większość działań SK Wolontariat będzie realizowana on-line.

    Działania planowane na I półrocze roku szkolnego 2020/2021 to:

    1.    Przygotowanie identyfikatorów Wolontariuszy.

    2.     Przygotowanie prezentacji multimedialnej z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II.

    3.     Wykonanie kart świątecznych dla pensjonariuszy DPS w Łochyńsku.

    4.     Nagranie życzeń i kolęd dla pensjonariuszy DPS w Łochyńsku.

     SKW pozostaje otwarte na wszelkie zgłaszane formy pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.