• SK WOLONTARIAT

   •  

    „Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
    ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela”

     

             Szkolne Koło Wolontariatu w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach rozpoczęło działalność w roku szkolnym 2017/2018. Ideą Koła jest niesienie pomocy innym, reagowanie na potrzeby oraz inicjowanie działań w środowisku lokalnym, jak również wspomaganie lokalnych i ogólnopolskich akcji charytatywnych i kulturalnych. Praca w wolontariacie uczy uczniówotwartości na los drugiego człowieka, kształtuje w nich poczucie odpowiedzialności za innych.

    Skład SK Wolontariatu co roku zmienia się. W każdym roku szkolnym przystępują do niego nowi uczniowie z klas ósmych, zastępując tych, którzy opuszczają naszą szkołę. W roku szkolnym 2021/2022 w pracę Szkolnego Koła Wolontariatu zaangażowanych jest 47 uczniów klas ósmych, spośród których wolontariusze wybrali skład Zarządu:

    Przewodnicząca – Łucja Głowacka

    Zastępca – Amelia Rakowiecka

    Sekretarz – Aleksandra Just

    Sekretarz - Julia Nowak

          

     

     

     

    Działania planowane na I półrocze roku szkolnego 2021/2022 to:

    1. Przygotowanie identyfikatora wolontariusza.

    2. Konkurs na logo SKW.

    3. Przygotowanie prezentacji multimedialnej dedykowanej wybranemu patronowi roku 2021.

    4. Wykonanie kart świątecznych dla pensjonariuszy DPS w Łochyńsku.

    5. Przygotowanie zakładek do książki dla młodszych koleżanek i kolegów.

    SKW pozostaje otwarte na wszelkie zgłaszane formy pomocy osobom i instytucjom potrzebującym. Serdecznie zachęcamy do współpracy i wspierania naszych działań.