• SK WOLONTARIAT

   • Szkolne Koło Wolontariatu w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach rozpoczęło działalność w roku szkolnym 2017/2018. Ideą Koła jest niesienie pomocy innym, reagowanie na potrzeby oraz inicjowanie działań w środowisku lokalnym, jak również wspomaganie lokalnych i ogólnopolskich akcji charytatywnych i kulturalnych. Praca w wolontariacie uczy uczniów otwartości na los drugiego człowieka, kształtuje w nich poczucie odpowiedzialności za innych.


    Skład SK Wolontariatu zmienia się. W każdym roku szkolnym przystępują do niego nowi uczniowie z klas ósmych, zastępując tych, którzy opuszczają naszą szkołę. Obecnie w pracę Szkolnego Koła Wolontariatu zaangażowanych jest wielu uczniów klas siódmych oraz ósmych, spośród których wolontariusze wybrali skład Zarządu:

    Przewodnicząca – Klaudia Rutkowska

    Zastępca – Viktoria Strzewiczek

    Sekretarz – Roksana Frączkowska

    Sekretarz – Oliwia Straszewska

         Działania planowane w roku szkolnym 2023/2024 to:

    1. Przygotowanie gazetki / wystawy okolicznościowej z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – 5 grudnia.

    2. Podejmowanie przez członków Koła różnych form pomocy charytatywnej z własnej inicjatywy.

    3. Podejmowanie działań we współpracy z organizacjami szkolnymi, biblioteką i świetlicą szkolną, Przedszkolem Samorządowym oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Gorzkowicach.

    4. Konkurs na kartkę Bożonarodzeniową oraz Wielkanocną.

    5. Kiermasz Bożonarodzeniowy.

    6. Przygotowanie i wysłanie Kart Świątecznych dla podopiecznych DPS w Łochyńsku  z okazji Święta Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych.

    7. Kiermasz Walentynkowy.

    8. Zbiórka pieniędzy na rzecz WOŚP.

    9. Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym.

    10. Wolontariusz niesie pomocną dłoń:

    - pomoc koleżeńska – dyżur raz w tygodniu lub zależnie od potrzeb;
    - „planszowy zawrót głowy” – spędzanie aktywnych przerw wokreślonych terminach;
    - współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Łochyńsku;
    - przywitanie uczniów klas I słodkim upominkiem;
    - Akcja społeczna „Czytanki – rymowanki” – zajęcia integracyjne w Przedszkolu Samorządowym lub Klubie Dziecięcym w Gorzkowicach;
    - Akcja społeczna „Wieczorek literacki Historie słowem pisane dla członków Klubu Seniora w Gorzkowicach, zorganizowane w Gminnej Bibliotece Publicznej;
    - Akcja społeczna: zbiórka książek dla podopiecznych Domu Opieki Społecznej w Łochyńsku;

    11. - Akcja społeczna „Dzień dobrych uczynków”

    SKW pozostaje otwarte na wszelkie zgłaszane formy pomocy osobom i instytucjom potrzebującym. Serdecznie zachęcamy do współpracy i wspierania naszych działań.

    Opiekę nad SKW sprawują nauczyciele: p. Izabela Jachimczak, p. Renata Turniak i p. Żaneta Klekowska.