• Informacja

      W roku szkolnym 2022/2023 wysokość składki na Radę Rodziców wynosi: 50 zł na pierwsze dziecko, 40 zł na drugie i 30 zł na trzecie i kolejne. Składki można wpłacać przelewem na konto o numerze 35 1020 3916 0000 0202 0245 1862, w tytule podając klasę oraz imię i nazwisko dziecka.