• Informacja

      W roku szkolnym 2023/2024 wysokość składki na Radę Rodziców wynosi: 50 zł na każde dziecko. Składkę można wpłacać przelewem na konto o numerze 35 1020 3916 0000 0202 0245 1862, co ważne w tytule podając klasę oraz imię i nazwisko dziecka.