• PRAWA DZIECKA W NASZEJ SZKOLE

     • Dla szkoły dziecko jest uczniem, który ma obowiązek przestrzegać zapisów Statutu Szkoły i jej regulaminów. Uczeń i nauczyciel nie mają równych praw, każdy z nich ma swoje prawa należne z racji pełnionej roli społecznej. Należy pamiętać o przestrzeganiu tych praw w codziennym życiu szkoły oraz o tym, że prawa przysługują każdemu człowiekowi niezależnie od jego obowiązków.

      Nie istnieje jeden spójny katalog praw ucznia, nie ma go w całości w żadnym akcie prawnym. Katalog takich praw można zebrać na podstawie tych, które mieszczą się  w koncepcji praw człowieka. Normy prawne, które chronią ucznia znajdują się w dokumentach oświatowych, a zwłaszcza w ustawie o systemie oświaty ze szczegółowymi jej rozporządzeniami, w wielu dokumentach państwowych, np. w Konstytucji RP, w ustawie  o Rzeczniku Praw Dziecka oraz w dokumentach międzynarodowych takich jak Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Konwencja o Prawach Dziecka.

      Nasza szkoła stwarza warunki do respektowania praw dziecka, praw ucznia oraz tworzy warunki do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowiska pozaszkolnego.

      W dniach 29.05.23r – 1.06.23r podjęte były działania związane z rozpowszechnianiem praw dziecka i ucznia. Wychowawcy przeprowadzili lekcje wychowawczo - profilaktyczne poświęcone zagadnieniu praw dziecka i praw ucznia. Zapoznali uczniów z Konwencją o Prawach Dziecka, z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka oraz z numerem telefonu zaufania.

      Na podstawie przeprowadzonych zajęć uczniowie wspólnie wykonali plakaty dotyczące praw dziecka, które ozdobiły drzwi każdej klasy.

      Na korytarzu szkolnym stanęła tablica informacyjna o prawach dziecka oraz drzewo ze wszystkimi prawami dziecka zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka.

      W przygotowaniach do działań związanych z rozpowszechnianiem praw dziecka czynny udział brali chętni uczniowie z naszej szkoły, którzy aktywnie włączyli się do akcji.

      Bardzo dziękujemy również rodzicom, którzy wsparli nasze działania.

      Serdecznie dziękujemy Państwu Magdalenie i Tomaszowi Kaźmierskim, Pani Halinie Tarnowskiej oraz Pani Magdalenie Stasiak za  zaangażowanie i wsparcie finansowe.

     • KONKURS RECYTATORSKI DLA KLAS DRUGICH „WIERSZE DLA DZIECI JANA BRZECHWY”

     • W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 31 maja 2023r. odbył się konkurs recytatorski dla uczniów klas II pt. „Wiersze dla dzieci Jana Brzechwy”.

      Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich, popularyzacja twórczości Jana Brzechwy, wzbudzenie zainteresowania uczniów poezją, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz pokonywanie nieśmiałości.

      Komisja konkursowa w składzie:
      Pani Agnieszka Zyzik
      Pani Marlena Radojewska – Pechta
      Pani Maria Kurzawska
      Pani Monika Jachimczak
      Pani Agnieszka Kubiak

      dokonywała oceny według następujących kryteriów
      - dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
      - interpretacja tekstu
      - ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu, strój)

       

      Laureatami konkursu „Wiersze dla dzieci Jana Brzechwy” zostali:

      1.miejsce - Amelia Jarosińska klasa 2a, Martyna Woźniak klasa 2d, Szmidt Oliwia klasa 2a

      2.miejsce - Bartosz Szulc klasa 2d

      3.miejsce - Alicja Wiktorowska klasa 2d, Zuzanna Tomala klasa 2c, Maja Krajewska klasa 2b

       

      Pani Dyrektor Magdalena Treścińska – Niemczyk podziękowała wszystkim uczestnikom konkursu za piękną recytację, stroje i rekwizyty.

      Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.
      Nagrody i dyplomy zostaną wręczone na koniec roku szkolnego 2022/2023.

      Konkurs przygotowały: Pani Aneta Krawczyk, Pani Marzena Gorzędowska, Pani Anna Librowska, Pani Agnieszka Sawicka.

     • PODRÓŻE KSZTAŁCĄ - DZIEŃ DRUGI - "PRAGA - MIASTO STU WIEŻ"

     • Atmosfera panująca w tym mieście przyciąga jak magnes. To jedna z najpiękniejszych stolic Europy. Nasz spacer po niej rozpoczęliśmy od klasztoru norbertanów na Strahovie, skąd rozciągał się widok na całe miasto. Punktualnie w południe, przy dźwiękach orkiestry, mogliśmy obserwować widowiskową zmianę warty żołnierskiej przed pierwszym dziedzińcem Zamku na Hradczanach. Od razu po wejściu do Katedry św. Vita, miejsca spoczynku największych władców Czech, poczuliśmy ducha przeszłości. Pan przewodnik zapoznał nas z historią tej pięknej gotyckiej świątyni. Ciekawostką dla nas była najwęższa uliczka w Pradze o szerokości zaledwie pięćdziesięciu centymetrów, która posiada własną sygnalizację świetlną. Z dzielnicy Mala Strana przeszliśmy najsłynniejszym mostem Karola na Stare Miasto.  Tam przyciągnął naszą uwagę, umieszczony na ścianie ratusza, jeden z najstarszych zegarów astronomicznych na świecie - Orloj. Po wyczerpującym spacerze mogliśmy skosztować tutejszych  przysmaków i zakupić pamiątki. Zanim jednak opuściliśmy stolicę Czech czekało nas niemałe wyzwanie - 250 stopni schodów w drodze do autokaru. 

      Jutro też czeka nas wspinaczka,  ale górska…

     • PODRÓŻE KSZTAŁCĄ - DZIEŃ PIERWSZY - "SPACER W CHMURACH"

     • Każda podróż to nie tylko masa przyjemności, ale i okazja do poznawania historii, kultury i tradycji zwiedzanego regionu. 

      Uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach po wyczerpującym roku nauki rozpoczęli swoją trzydniową wycieczkę od zwiedzenia jednej z największych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska - Twierdzy Srebrna Góra.  To wyjątkowe miejsce, sprzyjające miłośnikom historii, przyrody oraz pasjonatom obiektów militarnych. Nasi przewodnicy, w strojach żołnierzy pruskich, zdradzili nam tajemnice fortyfikacji, opisali życie codzienne żołnierzy pruskich i ich ciężki los. Przekonaliśmy się, co to znaczy "pruski dryl" i na własne uszy doświadczyliśmy siły wybuchu broni czarnoprochowej. Poznaliśmy etymologię związków frazeologicznych i przysłów: "spalić na panewce", "Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi". Wyjątkowość tego miejsca dopełnił widok z tarasu  Donjonu na panoramę Gór Barckich i Sowich. 

      Teraz jesteśmy w drodze do Pragi, o naszych wrażeniach opowiemy wkrótce.

     • DZIEŃ DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GORZKOWICACH

     •  

      „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
      Janusz Korczak

      1 czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach miało miejsce wydarzenie najbardziej wyczekiwane przez wszystkich uczniów – Dzień Dziecka. Z tej okazji zamiast tradycyjnych lekcji odbywały się zawody sportowe (dla starszych uczniów), dyskoteka (dla młodszych uczniów) z konkursami, zabawami oraz kolorowymi tatuażami i malowanymi buźkami. Dużym zainteresowaniem cieszył się zamek dmuchany. Ponadto dzieci wraz z wychowawcami przygotowały prace plastyczne – plakaty o prawach dziecka.

      W tym dniu także rodzice zatroszczyli się o niespodziankę dla dzieci. Rada Rodziców przygotowała dla wszystkich słodki poczęstunek. Były lody, popcorn i wata cukrowa.

      Na zakończenie Dyrektor szkoły, pani Magdalena Treścińska – Niemczyk podziękowała uczniom za wspaniałą zabawę oraz wraz z organizatorami wręczyła nagrody za udział w konkursach. Wszystkim uczniom złożyła z okazji Dnia dziecka z serca płynące życzenia, aby uśmiech zawsze gościł na ich twarzach, a każdy dzień był wspaniałą przygodą. Niech dzieciństwo będzie radosne i szczęśliwe, by trwało jak najdłużej, by każdy dzień był Dniem Dziecka.

      Do tych życzeń dołączają się wszyscy nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

     • "Z WIZYTĄ NA OLIMPIE"

     • Mitologia grecka wywarła ogromny wpływ na kulturę europejską. Odwołania do niektórych mitów możemy spotkać w literaturze i sztuce, były one natchnieniem dla wielu artystów. Znajomość mitologii jest niezbędna do interpretacji niektórych dzieł literackich oraz malarskich.

      31 maja 2023 roku uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach wzięli udział w Konkursie mitologicznym "Z wizytą na Olimpie". Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o mitologii greckiej i jej ponadczasowości, a także rozwijanie zainteresowania uczniów kulturą starożytną. Uczestnicy turnieju musieli wykazać się znajomością mitów greckich, m.in. "Demetr i Kora", "Tezeusz i Ariadna", "Dedal i Ikar", Ponadto uczniowie wyjaśniali znaczenie związków frazeologicznych pochodzących z mitologii oraz łączyli w pary bogów greckich. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą na temat tej fascynującej literatury antycznej.

      Wyniki konkursu:
      I miejsce – Anna Misztela – kl. 5a
      II miejsce – Igor Misztela – kl. 5a
      III miejsce – Nadia Stefanek – kl. 5a

      Laureatom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone na apelu szkolnym podsumowującym rok szkolny 2022/2023.

      Konkurs zorganizowały: p. E. Rakowska – Kister, p. A. Maniecka