• ETAP SZKOLNY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHEMII

     • Dnia 18 listopada 2022r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach odbył się Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z chemii.

       Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i ciekawości, pogłębianie wiedzy i stosowanie jej w praktyce.

       W konkursie wzięło udział 7 uczniów, którzy w ciągu  60 minut mieli do rozwiązania 7 zadań.

       

         Wszystkim ośmioklasistom biorącym udział życzymy powodzenia.

     • KOLEJNY ETAP PRZED NAMI

     • Na co są potrzebne – pytało pacholę – trójkąty, czworoboki, koła, parabole? Że potrzebne – rzekł mędrzec – musisz teraz wierzyć. Na co potrzebne, zgadniesz, gdy zaczniesz świat mierzyć.”

                                                                                                                                 Adam Mickiewicz

       

      Uczniowie SP w Gorzkowicach doskonale wiedzą, jakie szerokie zastosowanie w praktyce ma matematyka, znają potrzebę liczenia, mierzenia oraz szacowania. Swoim wysokim poziomem opanowania wiadomości matematycznych, zdolnością logicznego myślenia, kreatywnością  i otwartością umysłu wykazali się podczas szkolnego etapu konkursu przedmiotowego  z matematyki.

      Miło nam poinformować, że na liście uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki znaleźli się:

      Mikołaj Miler – 8c

      Miłosz Miler – 8c

      Mateusz Pechta – 8a

      Mikołaj Sikora – 8c

      Filip Szopa – 8c

      Wiktoria Wędzonka – 8d

      Jan Źródelny – 8c

      Cieszymy się sukcesem naszych uczniów, będziemy ich wspierać w dalszych przygotowaniach do konkursu.

      Olbrzymie GRATULACJE.

     • KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

     • Dnia 16 listopada 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach odbył się Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego organizowany przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w województwie łódzkim dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023.

      Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, pogłębianie wiedzy i umiejętności, pobudzanie twórczego myślenia, rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego stopnia.

      W konkursie wzięło udział 10 uczniów z naszej szkoły. Eliminacje na wszystkich etapach konkursu przeprowadzane są w formie pisemnej. Test na etapie szkolnym zawierał 11 zadań. Uczniowie pracowali z arkuszem 60 minut. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia.

     • MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI - 16 LISTOPADA

     • Dziś na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej. Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi:

      „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

       

      W „Deklaracji…” państwa członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji.

      Według zapisów tolerancja to:

      • respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
      • uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
      • umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
      • docenianie rozmaitości kultur;
      • otwarcie na cudze myśli i filozofię;
      • ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;
      • uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

      Pamiętajmy, że tolerancja to postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych. Tego dnia warto zastanowić się nad własną postawą w odniesieniu do ludzi, z którymi współżyjemy.

      Pedagodzy p. A. Chycka i p. M. Jachimczak we współpracy z p. A. Kubik, uczennicami klasy 8a Leną Nowak i Mają Kowalczyk oraz rodzicami ucznia klasy 7a Kacpra Wieczorka przygotowały wystawę ,,Drzewo Tolerancji”.

      Na „Drzewie Tolerancji” znalazły się hasła kojarzące się z tolerancją, które pięknie ozdobiły drzewo. Podjęta przez nas inicjatywa ma na celu poruszyćw nas strunę wrażliwości i spojrzeć na innych ludzi z wyrozumiałością.

     • WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII

     • W dniu 14 listopada 2022r. chętni uczniowie Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach przystąpili do szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty.

      Sprawdzali swoją historyczną wiedzę i umiejętności podczas rozwiązywania testu, który zawierał 29 zadań różnego typu. Każdy z uczestników miał okazję zastosować zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu.

      Komisja Konkursowa, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem szkolnego etapu życzy wszystkim uczestnikom powodzenia.

     • 15 LISTOPADA - ROCZNICA ŚMIERCI PATRONA SZKOŁY

     • 15 listopada obchodziliśmy 106 rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza, patrona naszej szkoły. Z tej okazji Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach przygotował kącik tematyczny z najważniejszymi informacjami o życiu, twórczości oraz osiągnięciach pisarza. 

      Henryk Sienkiewicz to jeden z najwybitniejszych, a także, do dziś, jeden z najpopularniejszych pisarzy polskich. Był powieściopisarzem, nowelistą, publicystą, angażował się w działalność społeczną i filantropijną. Urodził się 5 maja 1846 r. w Woli Okrzejskiej na Podlasiu. Jako pierwszy z polskich pisarzy został uhonorowany literacką Nagrodą Nobla. Henryk Sienkiewicz dużo podróżował, dzięki czemu jego utwory powstawały w różnych częściach świata. Do jego najsłynniejszych powieści zaliczamy m.in.: „Ogniem i mieczem”, „Potop”, „Pan Wołodyjowski”, „Krzyżacy”, „W pustyni i w puszczy”. Autor zmarł 15 listopada 1916 r. w Szwajcarii i tam został pochowany. W 1924 r. prochy pisarza zostały sprowadzone do Polski oraz złożone w krypcie archikatedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

      Imię Henryka Sienkiewicza Szkole Podstawowej w Gorzkowicach zostało uroczyście nadane 20 maja 1982 r.

     • LEKCJA PATRIOTYZMU W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

     • Z okazji Święta Niepodległości biblioteka szkolna zaprosiła uczniów klas drugich na lekcje patriotyzmu.

      Zajęcia rozpoczęły się od opowieści ruchowej „Słowianie”, w trakcie której uczniowie reagowali odpowiednim ruchem na wybrane imię bohatera legendy. Następnie wysłuchali fragmentu ”Legendy o Lechu, Czechu i Rusie”, opowiadającej o początkach państwa polskiego, pochodzeniu jego godła oraz pierwszej stolicy. Obejrzeli film edukacyjny IPN „Polak Mały”, poznali piosenkę „Jestem Polką i Polakiem”, a także opanowali zasady gry planszowej IPN „Polak Mały”, która w prosty sposób zaznajamia z polskimi symbolami narodowymi: flagą, herbem i słowami hymnu.  Dzieci bardzo chętnie wykonywały zadania polegające na rozszyfrowywaniu haseł, wskazywaniu drogi w labiryncie, kolorowaniu ilustracji.

      Na zakończenie drugoklasiści pochwalili się wiedzą zdobytą w czasie lekcji. Mogli również wypożyczyć książki o tematyce patriotycznej.

      W ramach akcji MEiN „Szkoła do hymnu” – odśpiewaliśmy wspólnie z klasą II a hymn narodowy.

     • SZKOŁA DO HYMNU

     • W dniu 10 listopada,  w przeddzień 104 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości nasza szkoła wzięła udział w kolejnej edycji akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki „Szkoła do hymnu”. Akcja ta została zapoczątkowana w 2018 roku. Od początku cieszy się dużym zainteresowaniem, a do akcji przyłączają się również placówki polonijne z całego świata.

      O symbolicznej godzinie 11.11 uczniowie i nauczyciele wspólnie odśpiewali hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”.

       

     • FINAŁ WOJEWÓDZKI TENISA STOŁOWEGO SZS IMS 2022

     • Ogromnym osiągnięciem uczniów SP Gorzkowice zakończył się ich udział w Finale Wojewódzkim Tenisa Stołowego, który odbył się w 9 listopada 2022 r. w Rawie Mazowieckiej. Hubert Jaros i Hubert Wściubiak grając w drużynie zajęli I miejsce. W drodze po złote medale nasi uczniowie pokonali dwie szkoły z Łodzi, Zgierza oraz Wójcina.

      Gratulujemy zawodnikom, opiekunom oraz trenerce klubowej p. Jadwidze Orlik.

     • WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

     • To już kolejny raz, kiedy uczniowie Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach przystąpili do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka angielskiego, który organizowany jest przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

      Głównym celem konkursu jest między innymi rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, pogłębianie wiedzy i umiejętności, pobudzanie twórczego myślenia, rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli oraz wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego stopnia.

      W tym roku szkolnym w czasie 60 minut uczniowie mieli do rozwiązania 10 zadań, które  sprawdzały ich wiedzę z takich zagadnień jak: znajomość środków językowych, rozumienie prostych wypowiedzi pisemnych i ich przetwarzanie, znajomość wielu struktur gramatycznych i leksykalnych, a także znajomość geografii i atrakcji turystycznych Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

          Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali nauczyciele języków obcych.

          Życzymy uczniom powodzenia!

       

     • INNOWACJA PEDAGOGICZNA "POZNAJEMY KULTURY KONTYNENTÓW" CZ.2 - AZJA

     • 9 XI 2022 r. w naszej szkole odbyły się kolejne zajęcia innowacyjne pt. „Poznajemy kultury kontynentów”. Dzisiejsze zajęcia miały na celu poszerzenie wiedzy o krajach azjatyckich. Wspólnie odkrywaliśmy najbardziej zaludniony kontynent, czyli Azję. Zapoznaliśmy się z geografią, przyrodą, kulturą, po trosze też z historią tej egzotycznej części świata. Realizacja treści zakładała wszechstronną aktywność dzieci.

      Uczniowie podejmowali różnorakie działania w trakcie zajęć, m. in. wykazali się ogromną cierpliwością i zwinnością przenosząc kukurydziane kulki pałeczkami oraz zdolnościami plastycznymi, malując inicjały swojego imienia zgodnie ze znakami alfabetu japońskiego. Przyklejone zostały także kontury kontynentu Azji na specjalnie przygotowanej mapie świata. Z pomocą globusa interaktywnego poznawaliśmy: kraje, świat zwierząt, powierzchnie, liczby ludności, waluty, język, terytoria, wysokości oraz inne ciekawostki. Dzieci miały przy tym mnóstwo zabawy połączonej z nauką. Przed nami do odkrycia jeszcze wiele innych kontynentów…  

      Prowadzący:
      Małgorzata Kaniowska
      Marlena Radojewska - Pechta

       

     • ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - JESTEM POLKĄ I POLAKIEM

     • W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  w Gorzkowicach chętni uczniowie  w związku z gminnymi obchodami 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości wykonali plakat  na temat :

      Święto Niepodległości - jestem Polką i Polakiem.

      Prace plastyczne wykonali:

      Igor Adamus kl.4b, Barbara Krawczyk kl. 6b, Antonina Rumik kl.5b, Anika Tokarska kl. 5b, Wiktoria Kaźmierska  kl.8c, Szymon Jeż kl. 6b, Kacper Kanak kl.8c, Karolina Górka kl. 6a,  Kamil Gozdek kl.6c, Dawid Szulc kl. 4a, Oliwia Lasek kl.6a, Zuzanna Wojdalska kl.6c, Roksana Dudzik kl. 8d, Emilia Kaczmarek kl. 6b, Wiktoria Karlińska kl.6c.

       

      Najlepsze prace zostały wyeksponowane na terenie szkoły.

      Sprzęt użyty podczas robienia zdjęć -  aparat fotograficzny - został zakupiony z programu Laboratoria Przyszłości

     • MISTRZOSTWA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO W DRUŻYNOWEJ GRZE W TENISA STOŁOWEGO – IGRZYSKA DZIECI SZS.

     • W dniu 9 listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach rozegrano Mistrzostwa Powiatu Piotrkowskiego w Drużynowej Grze w Tenisa Stołowego w ramach Igrzysk Dzieci SZS. Do zawodów zgłosiło się sześć drużyn dziewcząt i sześć chłopców. Rywalizacja w poszczególnych kategoriach zakończyła się następującymi wynikami:

      Dziewczęta:

      I miejsce SP Moszczenica 

      II miejsce SP Gorzkowice   

      III miejsce SP Straszów   

      IV miejsce SP Włodzimierzów  

      V miejsce SP Milejów   

      VI miejsce SP Wola Krzysztoporska

      Chłopcy:

      I miejsce SP Gorzkowice  

      II miejsce SP Moszczenica    

      III miejsce SP Straszów  

      IV miejsce SP nr 1 Sulejów   

      V miejsce SP Krzyżanów  

      VI miejsce SP Milejów

      Szkołę Podstawową w Gorzkowicach reprezentowali: Alicja Orłowska, Maja Korpas, Amelia Orlik oraz Konrad Kaniowski i Aleksander Bartnik. Obie nasze reprezentacje  wywalczyły awans do Półfinałów Województwa Łódzkiego. Gratulujemy!!!

       

     • KONKURS "KSIĄŻKA MÓWI"

     •    W dniu 8 listopada 2022 roku uczennice Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach  wzięły udział w Rejonowym Etapie Konkursu "Książka mówi", którego organizatorem jest Departament Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Przesłuchania w tym etapie konkursu odbyły się w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Tryb.

         Celem konkursu jest rozwijanie czytelnictwa oraz upowszechnianie dokonań artystycznych Adama Mickiewicza, Marii Konopnickiej i Józefa Mackiewicza. Konkurs jest wyjątkową okazją do przedstawienia utworów wybitnych polskich pisarzy w interpretacji młodych czytelników. Głośne czytanie pozwala docenić i zrozumieć różnorodne, także mniej znane, teksty trojga autorów, a także spojrzeć na literaturę, jak na zbiór zapisanych doświadczeń, w których każdy, w każdym wieku, może odnaleźć swoje emocje.

          Amelia Ziemba uczennica klasy 8a zaprezentowała balladę A. Mickiewicza pt."Rękawiczka", a Aleksandra Jarosińska uczennica klasy 8c – balladę "Upiór" z dramatu "Dziady" cz.II. Wyniki konkursu poznamy w najbliższych dniach.

       

     • LEKCJA ARCHIWALNA

     • 9 listopada 2022 roku uczniowie klas 7 i 8 uczestniczyli w wyjątkowej lekcji  historii upamiętniającej 104. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zorganizowanej przez Bibliotekę Publiczną i Dom Kultury Gminy Gorzkowice, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim oraz Szkołę Podstawową w Gorzkowicach .

      Podczas lekcji archiwalnej uczestnicy  mogli obejrzeć wystawę  pt. „Trudne drogi do Niepodległości” przygotowaną przez Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.  Prelekcję prowadził prof. Maciej Hubka. Przybliżając dzieje naszego terenu z czasów niepodległości, wzbogacił słowo barwnymi planszami, dokumentami, fotografiami ukazującymi polskie dążenia niepodległościowe od Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 r, poprzez powstania narodowe w XIX w., I wojnę światową, po wojnę polsko-rosyjską 1919-1921.

      Materiały archiwalne opatrzone zostały komentarzami historycznymi, ukazującymi „Trudne drogi do Niepodległości” z perspektywy dziejów Piotrkowa Trybunalskiego i okolic. Profesor podkreślił ,że  w latach I wojny światowej Piotrków był jednym z najważniejszych ośrodków niepodległościowych na ziemiach polskich, siedzibą Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego oraz miejscem formowania oddziałów III Brygady Legionów Polskich.

      Uczniowie z zainteresowaniem i w skupieniu wysłuchali ciekawych informacji o swojej Małej Ojczyźnie.

       

     • ETAP SZKOLNY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII

     • 8 listopada 2022r. odbył się Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii. Do konkursu przystąpiło 5 uczniów z klas 8.

       Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań biologicznych oraz kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody. Uczniowie przez 60 minut rozwiązywali test, który składał się z 29 pytań. Uczestnicy wykazali wysoki poziom swojej wiedzy i umiejętności.

      Zakwalifikowani uczniowie przejdą do etapu rejonowego.

     • NASZA RADOŚĆ I DUMA

     • Uczennice kl. 6c Szkoły Podstawowej  im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach, które uczęszczają na zajęcia zespołu wokalnego podjęły się nagrania piosenek patriotycznych do I Etapu (online)                                             II Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Piosenek Patriotycznych „ Nasza Radość i Duma”.

      Skład zespołu:

      1. Nikola Klekocińska
      2. Anna Korzela
      3. Anna Łegowiak
      4. Maja Korpas
      5. Nikola Palej
      6. Zuzanna Wojdalska
      7. Wiktoria Karlińska

       

      Sprzęt użyty podczas nagrania filmu ( aparat fotograficzny, lampa oświetleniowa, statyw) zostały zakupione z programu Laboratoria Przyszłości.

     • OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

     • Dzień 7 listopada 2022 roku w Gminie Gorzkowice  miał niecodzienny charakter, bowiem uroczyście obchodzono zbliżającą się 104 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obchody rozpoczęły się od uroczystego podniesienia flagi na maszt przed Urzędem Gminy  w Gorzkowicach pod hasłem "Pod Biało-Czerwoną". Fundatorem masztu jest Kancelaria  Premiera Rady Ministrów. W tym podniosłym wydarzeniu brali udział zaproszeni goście: Marszałek Senior Antoni Macierewicz, Poseł na sejm RP Pan Grzegorz Lorek, Łódzki Kurator Oświaty Pan Waldemar Flajszer, Pani Grażyna Lasek i Pan Krzysztof Mroczkowski w imieniu Starosty Powiatu Piotrkowskiego, Wójt Gminy Gomunice Pan Paweł Olejniczak, Proboszcz Parafii Gorzkowice ks. Kanonik Ryszard Bryłka, Komendant Komisariatu Policji w Gorzkowicach podkomisarz Stanisław Kiełbik, Dyrektor Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej Pan Marcin Bieliński, Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach - Pani Anna Gawińska, Pani Bożena Szadkowska- Karlińska, Przewodnicząca Rady Gminy Gorzkowice - Pani Aneta Karbowiak wraz z Radnymi Rady Gminy Gorzkowice, Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Gorzkowice  Wiktoria Strzewiczek wraz z Radnymi Młodzieżowej Rady Gminy Gorzkowice, Sołtysi, Przewodniczący Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń i Organizacji z terenu Gminy Gorzkowice, Prezes - Pan Rafał Zawisza i Komendant - Zbigniew Owczarek Zarządu Oddziału Gminnej OSP wraz z Prezesami i Druhami poszczególnych jednostek OSP Gminy Gorzkowice, Drużyna Harcerska oraz Gromada Zuchów, Dyrektorzy, Kierownicy i Pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Gorzkowice oraz referatów Urzędu Gminy Gorzkowice, a także przedstawiciele mediów.

               Wszyscy zgromadzeni udali się do budynku Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach, aby uczestniczyć w Koncercie Pieśni Patriotycznych "Tobie wierni Polsko", gdzie wspólnie z Zespołem Pieśni i Tańca "Gorzkowice" oraz Kapelą "Fakiry"  z Piotrkowa Trybunalskiego śpiewano pieśni patriotyczne. Występy te zostały również wzbogacone recytacją utworów poetyckich w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach.

               W budynku szkoły od samego rana dało się odczuć odświętną, patriotyczną atmosferę. W szkolnym holu zaprezentowana została wystawa edukacyjna pod nazwą "Trudne drogi do wolności", a hala sportowa została udekorowana motywami patriotycznymi.

               Na uroczystości głos zabrali: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach Pani Magdalena Treścińska - Niemczyk, Marszałek Senior Antoni Macierewicz,  Łódzki Kurator Oświaty Pan Waldemar Flajszer oraz Wójt Gminy Gorzkowice Pan Alojzy Włodarczyk,  przypominając trudną drogę do wolności, lata cierpienia, upokorzenia, lata, gdy polskie słowa zastępowała rosyjska i niemiecka mowa. Zwrócili uwagę, że marzenia o wolności w połączeniu z męstwem i wiarą dały wspaniały owoc – Niepodległą Ojczyznę, Ojczyznę, która była, jest i będzie.

               Ten wyjątkowy dzień, który rozpoczął w Gminie Gorzkowice Tydzień Patriotyczny, połączył wszystkich, którzy wspólnie starali się pokazać, że są Polakami – Patriotami. Wskrzeszony 104 lata temu ogień wolności – Polskość to nie tylko wydarzenia historyczne, minione dzieje, ale również obecne zachowania i postawy. Miejmy nadzieję, że takie dni jak ten, przyczynią się do tego, by podtrzymywać w młodych ludziach więź z Ojczyzną, jej historią, kulturą, sztuką oraz tradycjami.

               Obchody zostały zorganizowane we współpracy Urzędu Gminy Gorzkowice, Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Gminy Gorzkowice oraz Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach.

     • PRZEGLĄD PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

     • Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach 4 listopada 2022r. wzięli udział w I Przeglądzie Piosenki Patriotycznej „Z młodej piersi się wyrwało…”, który odbył się w Wolborzu pod patronatem Burmistrza Wolborza Andrzeja Jarosa oraz Radnego Powiatu Piotrkowskiego Michała Szymańskiego.

      Celem przeglądu było:

      promocja młodych talentów, stworzenie możliwości zaprezentowania się przed szerszą publicznością, wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej, popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej, umacnianie świadomości narodowej, kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność, wymiana doświadczeń oraz integracja dzieci i młodzieży.


      W konkursie wzięło udział 95 uczestników.

      Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:


      1. Gabriel Augustyniak kl. 2c
      2. Adam Kister kl. 2c
      3. Alicja Pabich kl. 2c
      4. Julian Piekarski kl. 2c
      5. Nikodem Stefanek kl. 2c
      6. Natan Załogowski kl. 2c
      7. Wiktoria Karlińska kl. 6c
      8. Nikola Klekocińska kl. 6c
      9. Maja Korpas kl. 6c
      10. Anna Korzela. kl. 6c
      11. Anna Łęgowiak kl. 6c
      12. Nikola Palej kl. 6c
      13. Zuzanna Wojdalska kl. 6c


      Opiekunowie: p. A. Krawczyk i p. R. Ziemba


      Sprzęt użyty podczas robienia zdjęć i nagrania - aparat fotograficzny - został zakupiony z programu Laboratoria Przyszłości.