• DOBRE OBYCZAJE W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ - SZKOŁA PODSTAWOWA W GORZKOWICACH

     • Biblioteka szkolna we współpracy ze świetlicą szkolną w kwietniu i w maju realizowała program „Dobre obyczaje w szkole i poza szkołą” skierowany do uczniów klas trzecich i czwartych.

      Cele programu to: propagowanie grzeczności, życzliwości, uprzejmości, podniesienie poziomu kultury osobistej, zwiększenie szacunku wobec siebie i innych, zmniejszenie niewłaściwych zachowań w stosunku do innych osób oraz budowanie z nimi właściwych relacji.

       

      W trakcie zajęć bibliotecznych i świetlicowych omawiane były tematy:

      • Kultura spożywania posiłków,
      • Kulturalne zachowanie w szkole,
      • Kulturalne zachowanie w miejscach publicznych,
      • Powitanie, zawieranie znajomości, kultura rozmowy.

      Podsumowaniem cyklu zajęć były konkursy:

      • Plastyczny – „Grzeczność na co dzień”, w którym uczestnicy w dowolnej, wybranej przez siebie formie pracy, mieli wyrazić w jaki sposób należy okazywać życzliwość, kulturę osobistą i wszelkie dobro.
      • Wiedzy teoretycznej i praktycznej, w którym uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na trzydzieści pytań dotyczących znajomości dobrych manier z różnych dziedzin życia oraz wykonać dwa zadania praktyczne. Wszyscy byli zaangażowani w udzielanie odpowiedzi. W większości przypadków padały prawidłowe odpowiedzi.

      W rywalizacji konkursowej udział wzięło czternaścioro uczniów.

      Podsumowanie wszystkich konkursów i ogłoszenie wyników odbyło się 3 czerwca w Dniu Savoir Vivre’u. Największą ilość punktów we wszystkich konkursach zgromadziła Maja Sadura z klasy 4a i to Mai przyznano tytuł” Mistrzyni dobrych manier”. Wyróżnienia otrzymały: Hanna Cimcioch i Sabina Zawada. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów planowane jest na zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

      Dziękujemywszystkim uczestnikom za udział w konkursach i życzymy, aby pamiętali o zasadach savoir vivre’u w życiu codziennym.

     • KARTA ROWEROWA

     • 6 czerwca 2022 roku uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Część praktyczna została przeprowadzona na Miasteczku Ruchu Drogowego. Egzamin na kartę rowerową zaliczyło 39 uczniów.

     • UPOMINEK DLA DZIECI ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

     • W dniu 31. 05. 2022r, pan dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wronikowie, Marcin Środa złożył wizytę w Naszej Szkole. Wręczył słodki upominek w podzięce dzieciom za pamięć o podopiecznych - dzieci uczęszczające na świetlicę szkolną co miesiąc wysyłają solenizantom własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami. Bardzo dziękujemy w imieniu dzieci.

     • KONKURS RECYTATORSKI DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

     • 31 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach przeprowadzony został konkurs recytatorski dla uczniów klas pierwszych.

      Celem konkursu było:

      - rozwijanie zdolności recytatorskich,

      - zainteresowanie uczniów poezją,

      - zachęcanie do występów przed publicznością,

      - prezentacja umiejętności uczniów,

      - uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

       

      Wzięło w nim udział 18 uczniów. Konkurs przebiegał zgodnie z przygotowanym wcześniej regulaminem. Chętni uczniowie przygotowali po jednym, dowolnie wybranym wierszu Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima.

      Wytypowani uczniowie z klas pierwszych zaprezentowali wybrany utwór.

      Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

      I miejsce – uczeń klasy I d – Bartłomiej Szulc

      II miejsce – uczeń klasy I c – Adam Kister

      III miejsce – uczennica klasy I a – Pola Jabłecka oraz uczennica klasy I d – Martyna Woźniak

      Wyróżnienie otrzymał uczeń klasy I b – Marcel Nowak

       

      Laureatom I, II, III miejsca oraz osobie wyróżnionej wręczono nagrody książkowe.

      Organizatorzy konkursu: M. Rawicka, M. Gorzędowska, A. Krawczyk, A. Librowska

     • DZIEŃ DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GORZKOWICACH

     • Mimo kapryśnej pogody, która zupełnie pokrzyżowała nam plany, dzisiejsze obchody Dnia Dziecka należy zaliczyć do bardzo udanych.

      Uczniowie klas starszych uczestniczyli w zawodach sportowych, meczach oraz mogli sprawdzić swoje umiejętności sportowe zarówno na hali sportowej, jak i na sali gimnastycznej. Pod czujnym okiem nauczycieli wychowania fizycznego, starali się wypaść jak najlepiej. Dla młodszych Rada Rodziców przygotowała zajęcia z animatorem. Były tańce, wspólne śpiewanie oraz malowanie buziek. Śmiechu i uciechy nie było końca. Uczniowie zaproszeni zostali również na słodki poczęstunek – świeże gofry oraz lody i sorbety.

      Miłym akcentem była wizyta pana Karola Strojeckiego, wice wójta Gminy Gorzkowice, który z uśmiechem obserwował zabawy uczniów oraz ich sportowe zmagania.

      Podsumowaniem dnia było wręczenie nagród i dyplomów za udział w zawodach sportowych. Na koniec wszyscy chętni uczniowie i nauczyciele świetnie zatańczyli sławną już Belgijkę.

      Naszym uczniom jeszcze raz życzymy samych słonecznych dni, zdrowia, spełnienia marzeń i wymarzonych ocen.