• KONKURS "POCZTÓWKA Z WAKACJI"

     • W dniu 17 grudnia 2021r. pani dyrektor Magdalena Ościk i pani dyrektor Małgorzata Sadura wręczyły uczniom dyplomy i upominki za udział w konkursie plastycznym "Pocztówka z wakacji", zorganizowanym przez nauczycieli świetlicy. 

      Celem konkursu było:

      - przedstawienie oczami dzieci i młodzieży wspomnień tegorocznych wakacji,

      - rozwijanie kreatywności,

      - kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej,

      - popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

      Do konkursu przystąpili uczniowie klas IV-VIII

      Laureatami konkursu zostali:

      I miejsce - Antonina Rumik kl. 4b

      II miejsce - Maja Sadura kl. 4a

      III miejsce (ex aequo) - Barbara Krawczyk kl. 5b

                                          - Karolina Krawczyk kl.7b

     • KONKURS „NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTĘ NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA"

     • Dnia 16 grudnia 2021 roku został podsumowany konkurs „Na najładniejszą kartę na Święta Bożego Narodzenia”, który był przeznaczony dla uczniów klas I- VIII.

      Konkurs miał sprzyjać pobudzeniu wyobraźni oraz kultywowanie tradycji w okresie Świąt Bożego Narodzenia, a także wyrażanie nastroju i uczuć związanych ze świętami.

      Komisja w składzie:

      Przewodniczące Komisji:

      Pani Dyrektor Magdalena Ościk oraz Dyrektor Małgorzata Sadura,

      Członkowie Komisji:

      p. Ewa Turkowska, p. Aneta Krawczyk, p. Anna Maniecka

      oraz organizator konkursu p. Agnieszka Kubiak

      biorąc pod uwagę następujące kryteria:

      - zgodność wykonania pracy z regulaminem,

      - estetykę oraz samodzielność wykonania pracy,

      po zapoznaniu się z 39 pracami plastycznymi w dwóch kategoriach przyznała:

       

      3 miejsca równorzędne w kategorii : „Najładniejsza karta na Boże Narodzenie” w klasach

      I-III

      Maja Jachimczak kl. 2a

      Zuzanna Klekocińska kl. 3c

      Amelia Migoda 1a

       

      3 miejsca równorzędne w kategorii: „Najładniejsza karta na Boże Narodzenie” w klasach

      IV -VIII

      Julita Maczugowska 5c

      Maja Sadura 4a

      Zuzanna Włóka 7a

       

      Wszystkie pozostałe prace zostały wyróżnione i przedstawione w utworzonej przez organizatora konkursu prezentacji, tworząc kolorową i ciekawą niespodziankę dla wszystkich na Święta Bożego Narodzenia i wstawionej na stronę Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach.

      Rozdanie nagród miało miejsce 17.12.2021r. Uczniom, którzy nie byli obecni na wręczeniu nagród zostaną one wręczone po powrocie do szkoły.

       

     • AKCJA ŚWIĄTECZNA SK PCK

     • W tym roku przed świętami Bożego Narodzenia SK PCK zorganizowało akcję ,,Kto słodycze rozdaje Świętym Mikołajem zostaje”. Z zebranych darów uczniowie wraz z opiekunami P. Lidią Słodkowicz i Ewą Librowską przygotowali paczki dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły.

      SK PCK życzy wszystkim zdrowych, spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

     • PROGRAM WF Z AWF

     • Od września do grudnia bieżącego roku szkolnego uczniowie klas Vb i Vc naszej szkoły uczestniczyli w dodatkowych zajęciach ruchowych w ramach projektu "WF z AWF - Aktywny powrót do szkoły". Jego celem była poprawa kondycji fizycznej uczniów po długotrwałym okresie nauki zdalnej. W zajęciach brało udział 15 dzieci. Dały one możliwość nie tylko pożytecznego spędzenia czasu i zadbania o zdrowie ale i świetnej zabawy.

     • KONKURS PLASTYCZNY „EX LIBRIS – WYRAZIĆ SIEBIE”

     • Biblioteka Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach we współpracy z nauczycielem plastyki  była organizatorem Konkursu Plastycznego „Ex Libris – wyrazić siebie”.         

      Wzięli w nim udział uczniowie klas siódmych i ósmych..

      Celem konkursu było:

      - przedstawienie zainteresowań i form spędzenia czasu wolnego uczniów,

      - upowszechnienie wiedzy na temat ekslibrisu, poznanie jego historii,

      - pobudzenie plastycznej aktywności twórczej uczniów oraz popularyzacja ekslibrisu jako grafiki artystycznej.

             Prace oceniała Komisja konkursowa w składzie:

         - p. Renata Ziemba,

         - p. Justyna Święcicka,

         - p. Tomasz Filipczak.

              Komisja  oceniając prace  uwzględniła poniższe kryteria:
      – zgodność wykonania ekslibrisu z regulaminem,
      – jakość ekslibrisu,
      – pomysł na własny ekslibris,
      – technikę kaligrafii napisu,
      – ogólny wyraz artystyczny.

      I miejsce zajęła Wiktoria Kaźmierska,

      II miejsce zajął Igor Ciesielski,

      III miejsce zajęła Anna Kiełek.

      Każda z nagrodzonych prac - Ex libris składa  się  z sygnetu (znaku graficznego) oraz z logotypu (stylizacji literowej), wykonana jest ręcznie i zgodnie z techniką. Każdy z wykonanych ekslibrisów związany był z zainteresowaniami, sposobami spędzania czasu wolnego ucznia.

      Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     • PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W AKCJI CHARYTATYWNEJ „POMOC DLA MAŁGOSI”

     •  

      „Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,
      lecz przez to czym dzieli się z innymi...”
      Jan Paweł II

       

      Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.

      Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.

      Za pomoc i życzliwość
       
      - DZIĘKUJEMY !

       

      Dyrekcja i opiekunowie organizacji szkolnych składają serdeczne podziękowania za zaangażowanie i wsparcie akcji charytatywnej na rzecz Małgosi.

      Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom, dzieciom oraz osobom zaangażowanym w naszą akcję - bez Waszej przychylnej postawy zorganizowanie tej wspaniałej akcji byłoby niemożliwe.

      Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli serce i razem z nami tak licznie, z poświęceniem i wielkim zaangażowaniem włączyli się do przygotowania i przeprowadzenia kiermaszu bożonarodzeniowego w ramach akcji charytatywnej ,, Pomoc dla Małgosi” w dniu 12 grudnia 2021r.

      Na dzień 13 grudnia ze wszystkich prowadzonych akcji razem udało się nam zebrać kwotę 12935,68 zł:

      -kiermasz bożonarodzeniowy – 6137,68 zł

      - „Serce nie tylko z piernika” – 2448,00 zł

      - licytacje – 4350,00 zł

      Zebrane pieniądze zostały przekazane  na konto – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”

      Ul. Łomiańska 5, 01 – 685 Warszawa

      Alor Bank S. A. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

      Tytułem: 39821 Łągwa Małgorzata – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

       

      Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc, szczodry gest, okazane serce i wrażliwość.

       

      Dziękujemy

         Nie zawiedliście...

     • WOJEWÓDZKIE PÓŁFINAŁY W DRUŻYNOWEJ GRZE W SZACHY.

     • W dniu 13.12.2021 r. w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach odbyły się półfinały województwa łódzkiego w drużynowej grze w szachy. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych: Igrzyska Młodzieży Szkolnej (urodzeni 2007-2008) oraz  Igrzyska Dzieci (urodzeni 2009 i młodsi). Szkołę Podstawową w Gorzkowicach reprezentowali: Anna Łęgowiak, Olga Tarnowska, Konrad Jeż, Maciej Pająk, Rafał Bożek, Cezary Gala, Konrad Cichosz oraz Konrad Kaniowski. Nasze drużyny zajęły odpowiednio IV i III miejsca w swoich kategoriach. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     • KONKURS PLASTYCZNY „MIKOŁAJKI W ŚWIECIE BAJKI”

     • Biblioteka Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach  była organizatorem Konkursu Plastycznego „Mikołajki w świecie bajki”. Wzięli w nim udział uczniowie klas trzecich.

      Celem konkursu było:

      - promowanie czytelnictwa literatury pięknej wśród dzieci,

      - pogłębianie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów,

      - rozbudzanie wyobraźni plastycznej,

      - zachęcanie dzieci do kreatywności i oryginalności ujęcia tematu.

      Prace oceniała Komisja konkursowa w składzie:

      - p. Renata Ziemba,

      - p. Justyna Święcicka,

      - p. Tomasz Filipczak.

       Jury biorąc pod uwagę następujące kryteria:

      - zgodność wykonania pracy z regulaminem,

      - estetykę oraz samodzielność wykonania pracy,

      - ogólny wyraz artystyczny,

      przyznało nagrody:

      I miejsce zajęła Agnieszka Włuka,

      II miejsce zajęła Maja Miśkiewicz,

      III miejsce zajęła Magdalena Sochańska.

      Wyróżnienia otrzymali: Małgorzata Bartosiewicz, Martyna Walczak, Alicja Adamek i Mateusz Suszyński.

      Dziękujemy za współpracę wychowawcom klas trzecich oraz Poczcie Polskiej Gorzkowice za ufundowanie wyróżnień w Konkursie.

     • AKCJA BohaterOn

     • W październiku i listopadzie uczniowie klas 7 i 8 brali udział w akcji BohaterOn. To akcja która ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Uczniowie realizowali ja w dwóch etapach. Pierwszy z nich miał przybliżyć im historię Powstania Warszawskiego, życia codziennego podczas Powstania. Lekcje odbywały się w formie warsztatów. Drugi etap to przygotowanie kartki dla wybranego powstańca, w którym uczniowie dziękują za życie w wolnej niepodległej Polsce. Akcja miała również na celu promowanie postaw patriotycznych i tożsamość narodową w Polsce.

     • POMOC DLA MAŁGOSI - AKCJA CHARYTATYWNA

     • Uczniowie naszej szkoły zaangażowani w akcję charytatywną, Pomoc dla Małgosi, uczestniczą w warsztatach malarskich. Obrazy wystawione zostaną na kiermaszu przed kościołem w Gorzkowicach dnia 12.12.2021r.

      Serdecznie zapraszamy

     • MISTRZOSTWA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO W DRUŻYNOWEJ GRZE W SZACHY

     • W dniu 08.12.2021 r. w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Piotrkowskiego w Drużynowej Grze w Szachy. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych: urodzeni 2007-2008 oraz 2009 i młodsi. W obu kategoriach zwyciężyła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach. W kategorii młodszej szkołę reprezentowali: Anna Łęgowiak, Kacper Klęska, Jakub Skrobek i Aleksander Bartnik. W starszej drużynie występowali: Olga Tarnowska, Konrad Jeż, Maciej Pająk i Rafał Brożek.

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     • PRZEDŚWIĄTECZNE DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     • W ramach przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia opiekunowie Samorządu Uczniowskiego  Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach zorganizowali spotkanie, podczas którego uczniowie pod czujnym okiem Pani Ewy Turkowskiej i zaproszonego gościa – Pani Marty Jakubiak uczestniczyli w warsztatach tworzenia świątecznych dekoracji techniką makramy.

      Makrama to nazwa techniki wyplatania przeróżnych ozdób ze sznurków,  przy pomocy określonych splotów i węzłów.

      Uczniowie z wielkim zaangażowaniem własnoręcznie wyplatali bawełniane sznurki i tworzyli różne wzory choinek. 

      Zostały również wykonane oryginalne ozdoby z masy porcelanowej. Wszystkie dzieła zostaną podarowane przyjaciołom szkoły, mamy nadzieję, że spodobają się i będą miłą pamiątką.

      Zajęcia wprowadziły uczestników w niezwykłą magię świąt. 

     • Konkurs

     • Uczennica klasy 4a Maja Sadura bierze udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka nt.”Praw dziecka”. Wyniki będą podane w połowie grudnia.

     • KONKURS PLASTYCZNY

     • Uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach biorą udział w konkursie plastycznym organizowanym pod patronatem Starosty Powiatu Piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka , w którym tematem jest

      - Promocja krwiolecznictwa  oraz

      - Pierwsza pomoc.

      Prace wykonali:

      Jan Źródelny kl. 7c,  Szymon Jeż kl. 5b, Wiktoria Kaźmierska kl. 7c, Maja Kowalczyk kl. 7a, Zuzanna Wojdalska kl. 5c, Maja Sadura kl. 4a, Kamil Gozdek kl. 5c, Kacper Kanak kl. 7c.

      Wyniki konkursu będą udostępnione w połowie grudnia.

     • MIKOŁAJKI

     • Dnia 6 grudnia w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach Samorząd Uczniowski zorganizował akcję pod hasłem: „Mikołajki obchodzimy na czerwono” „Kto przebrany niepytany”. Akcja ta polegała na tym, że który uczeń w tym dniu miał ubranie z akcentem czerwieni nie był pytany. Uczniowie wykazali się fantazją, poczuciem humoru i niezwykłą pomysłowością ubrali się w różne czerwone stroje. Zaprezentowali je w klasach i uwiecznili na zdjęciach. Dzień ten wzbudził wiele emocji, więc na pewno powtórzymy go za rok.

     • SPOTKANIE Z GÓRNIKAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GORZKOWICACH

     • Spotkanie z górnikami w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach Barbórka to jedno z wielu świąt, które już na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach. 3 grudnia, w przeddzień górniczego święta, zostało zorganizowane spotkanie i o tradycjach z nim związanych opowiadali pierwszakom zaproszeni górnicy z Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie.

      Ubranych w galowe mundury gości powitała Pani Dyrektor Magdalena Ościk. Następnie uczniowie złożyli życzenia i wręczyli górnikom piękne kartki wykonane przez Panią Annę Kubik.

      Panowie opowiedzieli o ciężkiej i niebezpiecznej pracy w kopalni, szczegółowo opisali strój górniczy, przedstawili symbolikę piór na czapce oraz symbolikę górniczego godła. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób wydobywany jest węgiel brunatny oraz jak bardzo jest nam potrzebny w codziennym życiu. Mieli również okazję zapytać górników o interesujące ich sprawy, wydarzenia z życia kopalni i ciekawostki związane z górniczą pracą. Na zakończenie zostali obdarowani przez gości słodyczami.


      Organizatorem spotkania była Pani Aneta Krawczyk.

     • GIMNASTYCZNE WYZWANIE W KLASIE 1C

     • Uczniowie klasy 1c w dniach 29.11 - 01.12. 2021 r. wzięli udział w 3-dniowym gimnastycznym wyzwaniu „Lolek ratuje święta ” organizowanym przez Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka "Ekspresja". Projekt ten polegał na codziennym wykonywaniu zadań ruchowo - dydaktycznych, które prezentował przesympatyczny lew Lolek. Wyzwanie wymagało od pierwszaków trzydniowego zaangażowania, sprawności fizycznej oraz umiejętności plastycznych. Już od pierwszego dnia trzeba było aktywnie działać, gdyż lew Lolek otrzymał bardzo ważny list. Okazało się, że wszystkie bałwany świata zaczęły topnieć! Kto jest za to odpowiedzialny? Święty Mikołaj! Tylko gdzie on się podział?! Uczniowie bardzo szybko rozwiązali zagadkę, wykonując przy tym, solidną rozgrzewkę. Drugiego dnia również nie było czasu na nudę. Dzieci ruszyły w gimnastyczną podróż, w czasie której odnalazły Mikołaja w gorącej Brazylii. Natomiast trzeciego dnia razem z lwem Lolkiem świętowały swój sukces – oczywiście na sportowo!

      Gimnastyczne wyzwanie bardzo podobało się pierwszakom, było pełno śmiechu i świetnej zabawy.

     • SERCE NIE TYLKO Z PIERNIKA - POMOC DLA MAŁGOSI

     • „Serce nie tylko z piernika”

      To druga akcja charytatywna, dzięki której będziemy zbierać fundusze na rehabilitację i leczenie chorej Małgosi.

      Dlatego zwracamy się z prośbą do nauczycieli, rodziców naszych uczniów oraz ludzi dobrej woli chcących pomagać innym do wsparcia naszej akcji.

      6 grudnia to magiczna data dla wszystkich i tych małych, i tych dużych. Bądźmy tego dnia Świętymi Mikołajami!

      Prosimy o upieczenie pierników i dostarczenie ich do szkoły do sali nr 9 – gabinet pedagoga szkolnego w dniach 6.12 – 17.12.21r.

      Sprzedażą pierników zajmie się Szkolne Koło Caritas we współpracy z Samorządem Uczniowskim oraz Kołem Wolontariatu.

      Za upieczone pierniki i okazane tym serce – w imieniu Małgosi – serdecznie dziękujemy.

       

      Dyrekcja, Opiekunowie SKC, SU, KW

     • LICYTACJE NA FACEBOOKU „ POMOC DLA MAŁGOSI”

     • Już 1 grudnia rusza pierwsza akcja charytatywna, dzięki której będziemy zbierać fundusze na rehabilitację i leczenie chorej Małgosi.

      Dlatego zwracamy się z prośbą do nauczycieli, rodziców naszych uczniów oraz ludzi dobrej woli chcących pomagać innym do wsparcia naszej akcji.

      Prosimy dołączać do strony, udostępniać i brać udział w licytacjach.

      Zapraszamy i – w imieniu Małgosi – serdecznie dziękujemy.

      Życzymy przy tym miłej zabawy!

       

                                                                                      Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach

     • POMOC DLA MAŁGOSI

     • Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach zaangażowała się we wsparcie

      finansowe rehabilitacji i leczenia małej Małgosi – córki nauczycielki pracującej na terenie

      naszej gminy.

       

      U Małgosi zdiagnozowano chorobę genetyczną, na podstawie której występuje brak

      prawidłowego rozwoju psychoruchowego. Małgosia wymaga stałej opieki wielospecjalistycznej.

       

      Obecnie zbieramy na turnus rehabilitacyjny, na który ma wyjechać Małgosia

      do Małego Gacna w czasie ferii zimowych (koszt turnusu 19,000 tys. zł)

       

      Zdajemy sobie sprawę, że leczenie i rehabilitacja Małgosi są bardzo kosztowne, dlatego jako

      społeczność szkolna postanowiliśmy rozpocząć akcję „Pomoc dla Małgosi”, w ramach której

      będziemy organizować:

       

      - sprzedaż pierników,

      - kiermasze ozdób świątecznych,

      - kiermasze ciast,

      - licytacje rękodzieł, przedmiotów/usług przekazanych przez darczyńców

      - koncert kolęd i inne.

       

      Bardzo prosimy o przyłączenie się i wsparcie naszej akcji, ponieważ dzięki Państwa ofiarności

      będziemy mogli pomóc małej Małgosi walczyć z chorobą i wzbudzić uśmiech na jej twarzy.

       

      Działając razem – możemy więcej!

       

      Za każdy gest i okazane serce – w imieniu Małgosi – serdecznie dziękujemy.

      O poszczególnych akcjach będziemy na bieżąco Państwa informować.

       

                                                                                         Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach