• FINAŁ POWIATOWY W PIŁCE NOŻNEJ SZS IMS

     • W dniu 9 maja 2023 r. na stadionie piłkarskim w Gorzkowicach odbył się turniej piłkarski Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. Był to finał chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W turnieju wzięło udział 9 drużyn, co było tegorocznym rekordem biorąc pod uwagę pozostałe dyscypliny sportowe z kalendarza SZS.           

      W zmaganiach bardzo dobrze poradziła sobie drużyna SP Gorzkowice, która ostatecznie uplasowała się na miejscu III.

      W składzie drużyny znaleźli się: Filip Niepsuj, Filip Ziemba, Michał Ziemba, Igor Famulski, Bartosz Kiełbik, Miłosz Miler, Kacper Owczarek, Ernest Rusek, Patryk Gawłowski i Filip Krak.

      Podsumowanie rozgrywek swoją obecnością uświetnili: Wójt Gminy Gorzkowice – Alojzy Włodarczyk, Wicestarosta Piotrkowski – Dariusz Magacz oraz Radni Powiatu Piotrkowskiego – Oskar Kuliński i Krzysztof Mroczkowski.

     • WYCIECZKA TARNOWSKIE GÓRY KL. 5A i 5B

     • Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach z klasy 5a i 5b 8 maja 2023r uczestniczyli w wycieczce szkolnej do Tarnowskich Gór. Zwiedzili zabytkową Kopalnię Srebra wraz ze Skansenem  maszyn parowych i parowozów oraz Sztolnię Czarnego Pstrąga.

      Zabytkowa Kopalnia Srebra jako jedyna w Polsce pozwala zwiedzić podziemia dawnej kopalni kruszców srebronośnych. Obiekt znajduje się w Tarnowskich Górach. Jest fragmentem wyrobisk podziemnych Kopalni Fryderyk, która działała od 1784 do 1912 roku. Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach to obiekt, w którym można podziwiać nie tylko dawne miejsca pracy górników, lecz także przyrodę. grzyby, porosty czy jedyny w Europie lej krasowy. Dzięki multimedialnej ekspozycji poznaliśmy informacje dotyczące tarnogórskiego górnictwa kruszcowego. Wraz ze Sztolnią Czarnego Pstrąga podziemia kopalni zostały uznane przez Prezydenta RP za pomnik historii. Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach to jedno z 17 polskich miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co więcej jedyne w województwie śląskim. Stanowi fragment XIX-wiecznej, wydrążonej w dolomitowej skale, sztolni odwadniającej „Fryderyk”. Jej zadaniem było zapobieganie napływowi wód do kopalń. Do dziś doskonale spełnia ona swoją funkcję. W przeszłości tę katorżniczą pracę musiały wykonywać kieraty konne. Obiekt zlokalizowany jest w samym sercu zabytkowego, niemal 200-hektarowego Parku Repeckiego. Niezwykle bogaty drzewostan zdominowany jest przez buki, dęby, graby, jesiony czy lipy. Parkowe alejki zachęcają do rodzinnych spacerów. Poza tym możemy zobaczyć tu wiele zwierząt, w tym ponad 25 gatunków ssaków, zaś w podziemnych korytarzach sztolni spotkać można chociażby nietoperze. Obecnie Sztolnia Czarnego Pstrąga to 600 metrowy fragment XIX wiecznej sztolni Fryderyk odwadniającej podziemia tarnogórskie, który pokonuje się łodziami. Sztolnię można zwiedzać od 1957 roku.

      Opiekunami wycieczki byli nauczyciele: p. Małgorzata Woźniak, p. Małgorzata Kaniowska, p. Katarzyna Kowalska, p. Renata Ziemba

     • UCZENNICA KLASY 5A SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZKOWICACH PATRYCJA CICHA WZIĘŁA UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „PROGRAM JUNIOR – EDU - ŻYWIENIE”

     • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka zaprosiły do udziału w ogólnopolskim konkursie dla klas IV-VI szkół podstawowych „JEŻ-owe inspiracje: 12 mocy w 12 miesięcy” w ramach programu Junior-Edu-Żywienie (JEŻ) finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

      Przedmiotem Konkursu było przygotowanie projektu kalendarza na rok 2024 zatytułowanego „JEŻ-owe inspiracje: 12 mocy w 12 miesięcy”, i składającego się z okładki i 12 plansz, po jednej na każdy miesiąc, oraz zawierającego w swojej treści informacje dotyczące żywności i prawidłowego żywienia, inspirowanego programem edukacyjnym Junior-Edu-Żywienie (JEŻ).

     • PIERWSZA GAZETA W NASZEJ SZKOLE

     • W Krakowie 3 stycznia 1661 roku ukazała się pierwsza periodyczna gazeta w języku polskim. Merkuriusz Polski Ordynaryjny” dał początek czasopiśmiennictwa w Polsce.

      Gazetę redagowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach po raz pierwszy opublikujemy w 2023 roku.  O 362 lata będzie młodsza od Merkuriusza Polski. To średnio około sześć pokoleń ludzkich. Czy to dużo? W zasadzie zależy od punktu odniesienia. Gigantyczna różnica jest natomiast w sposobie wydawania gazety. Merkuriusz ukazywał się 1-2 razy w tygodniu w nakładzie 100-200 egzemplarzy i 8-12 stron. NASZA GAZETA ukaże się w jednym egzemplarzu na platformie internetowej i będzie mógł ją przeczytać cały świat, a przynajmniej uczniowie NASZEJ SZKOŁY i ich rodziny, czyli najbliższy nam świat.

      Gazeta będzie ukazywać się na platformie internetowej Junior Media. To edukacyjny projekt dzienników regionalnych Polska Press Grupy skierowany do szkół – uczniów i nauczycieli. Nasza gazetka będzie wydawana pod patronatem Dziennika Łódzkiego. Redakcja gazety szkolnej powstała pod koniec 2022 roku. W redakcji pracują uczniowie SP w Gorzkowicach: Klara Glejzer, Wiktoria Wędzonka, Ada Wilczek, Viktoria Strzewiczek, Dawid Szulc, Jan Woźniak. Zaczęliśmy naszą pracę od ogłoszenia konkursu na tytuł gazety. Uczniowie wrzucali do redakcyjnej skrzynki swoje propozycje. Następnie spośród wszystkich pomysłów sporządziliśmy listę tytułów, na które głosowała społeczność szkolna. Najwięcej głosów otrzymał tytuł: „Echo Szkoły” – propozycja Mai Korpas z klasy 6c. W pierwszym wydaniu gazety będzie można przeczytać wywiad z Majką. Jakie jeszcze ciekawe artykuły pojawią się w pierwszym wydaniu? Proszę czekać cierpliwie. Poprawiamy ostatnie kropki i przecinki.

      Zespół Redakcyjny – Echa Szkoły

     • PROJEKT "WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI"

     • Nasza szkoła przystąpiła do projektu: "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci".
      W dniu 27.04.2023r. zakończyliśmy akcję, a zebrany sprzęt trafił do utylizacji. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy czynnie wzięli udział w zbiórce. Celem akcji było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

     • LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - LEKCJA MATEMATYKI

     • Laboratoria przyszłości - okulary VR na lekcji matematyki w Szkole Podstawowej w  Gorzkowicach. Podczas lekcji matematyki uczniowie klasy VI A mieli okazję zapoznać się z wirtualnym światem brył. Zajęcia poprowadzono za pomocą nowoczesnej technologii, jaką są okulary VR, które szkoła pozyskała z projektu #LaboratoriumPrzyszłości. Okulary VR pozwalają przenieść się w wybraną wirtualną rzeczywistość oraz rozglądać się w niej wykorzystując jedynie ruchy głowy. Używając specjalnej aplikacji nauczyciel wybrał odpowiednie obrazy, które następnie ukazały się przed oczami podopiecznych. Uczniowie z pełnym zaangażowaniem uczestniczyli w lekcji oraz co najważniejsze, z zainteresowaniem chłonęli wiedzę.

     • #LaboratoriaPrzyszłości – ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

     • Im więcej zabawy, tym więcej nauki i nawet 60 minut mija za szybko!  Tak się składa, że w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach na zajęciach rewalidacyjnych kształtowanie procesów uwagi i koncentracji, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przebiega w harmonijny sposób z wdrażaniem do świadomego korzystania z nowoczesnych technologii.

      Interdyscyplinarny zestaw Photon #LaboratoriaPrzyszłości daje możliwość przedstawienia zadań, ćwiczeń edukacyjnych w sposób interesujący dla ucznia.  Dzieci są twórcze łącząc różne technologie w celu stworzenia swoich unikalnych projektów.Mogą zobaczyć i przetestować, jak technologie działają w praktyce, co przekłada się na bardziej świadome korzystanie z nich, zastosowanie w prawdziwym życiu.

      Dyktando graficzne z wykorzystaniem Interdyscyplinarnego zestawu Photon#LaboratoriaPrzyszlosci – tematyka zajęć przeprowadzonych z uczniem klasy siódmej.

      Uczeń otrzymał zakratkowany arkusz/planszę, który był oznakowany na górnej i bocznej krawędzi literami i cyframi (jak w grze w okręty). Do arkusza była załączona legenda. Podając za pomocą oznaczeń literowo-cyfrowych dwa punkty (początek i koniec odcinka), wskazuje ona, w których miejscach na arkuszu nanieść kreski. Naniesione przez dziecko odcinki złożą się na rysunek, który odkryje się w całości po zakończeniu zadania. W naszym wypadku był to rower.

      Ćwiczenie nosi nazwę dyktanda, gdyż treść legendy jest odczytywana przez nauczyciela. Uczeń słucha wskazówek i na tej podstawie rysuje kreski. Tym samym ćwiczy także pamięć słuchową.Dyktanda graficzne służą rozwijaniu orientacji przestrzennej, percepcji wzrokowej, pamięci słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, a także doskonalą umiejętność skupienia się i koncentracji.

      Wdrożenie do świadomego wykorzystania interdyscyplinarnego zestawu PHOTON. Za pomocą wydawanych komend robot poruszał się po wyznaczonych na planszach liniach. Zakodowane początki i końce odcinka wyznaczały trasę dla zestawu PHOTON.

     • Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU

     • W dniach 24-26 kwietnia 2023 r. w Sulejowie odbyły się finały powiatowe turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Ten organizowany od 23 lat przez PZPN turniej jest największym w Europie wydarzeniem piłkarskim dla dzieci w trzech kategoriach wiekowych: do lat 8, 10 i 12.

      W zawodach gminę Gorzkowice reprezentowały drużyny SP Gorzkowice, a w ich składach znaleźli się piłkarze GUKS „Gorzkowice”.

      Wyniki i składy:

      Drużyna U12 – II miejsce

      Frączkowski-Borowik Igor, Kaleciński Miłosz, Adamczyk Szymon, Kabziński Bartosz, Kordyzon Oskar, Olejnik Jan, Sikora Maciej, Magiera Oliwier, Skrobek Jakub, Szopa Bartłomiej.

       

      Drużyna U10 – II miejsce

      Frączkowski Tymoteusz, Kłys Aleksander, Lewinski Kornel, Piekarski Julian, Sobieszek Oskar, Załogowski Natan, Szulc Bartłomiej, Chojka Adam, Koryciński Oskar, Siewier Mikołaj.

       

      Drużyna U8 – I miejsce

      Cichoń Aleksander, Kłys Igor, Maniecki Szymon, Ogrodnik Kacper, Adamczyk Kajetan, Kanak Franciszek, Kordyzon Patryk, Krawczyk Piotr, Krupa Oliwier.

       

      Drużyna U8 zapewniła sobie awans do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 26 maja w Łodzi.

     • 232 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GORZKOWICACH

     •  

      „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna,

      tu każdy kwiat do niej się przyzna,

      źdźbło trawy najmniejsze podszepnie mi wiersze.

      Tu wszędzie jest moja ojczyzna…”

       

      Tak dużo dziś możemy powiedzieć  o najnowszych filmach, grach komputerowych, modelach telefonów. Ale czy równie wiele wiemy o przeszłości  naszej Ojczyzny? Czy mamy  świadomość,  dzięki komu możemy żyć w wolnym państwie, swobodnie mówić po polsku?Dlaczego ustawa zasadnicza z 3 maja 1791 r., która była pierwszą konstytucją uchwaloną w Europie i drugą na świecie, miała takie duże znaczenie? Chyba niektórym Polakom trudno odpowiedzieć na powyższe pytania. Są jednak momenty, kiedy warto się na chwilę  zatrzymać, zamyślić, zastanowić, uzmysłowić  sobie, że: „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje  przyszłości”. Okazję do refleksji i zrobienia pierwszego kroku, by uświadomić sobie, że: „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”  mieli nasi uczniowie oraz zaproszeni goście podczas uroczystej akademii. Była to patriotyczna lekcja historii, na której swoją obecnością zaszczycili nas:

      Wójt Gminy Gorzkowice pan Alojzy Włodarczyk

      Radny Powiatu Piotrkowskiego pan Krzysztof Mroczkowski

      Radny Powiatu Piotrkowskiego pan Oskar Kuliński

      Sekretarz Gminy Gorzkowice pani Iwona Kadir

      Proboszcz parafii Gorzkowice ksiądz kanonik Ryszard Bryłka

      Dyrektor Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej w Gorzkowicach pan Marcin Bieliński

      Przewodnicząca Rady Gminy pani  Aneta Karbowiak wraz z radnymi Rady Gminy Gorzkowice

      Sołtys sołectwa Gorzkowice pan Zbigniew Nowak

      Przewodniczący Rady Rodziców pan Marcin Cieślik

      Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców pani Ewa  Nowicka - Mirek

      Skarbnik Rady Rodziców pani Anna Gawińska

      Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowicach pani Anna Pechta

      Dyrektor Domu Kultury i Biblioteki Publicznej w Gorzkowicach pani Małgorzata Gadecka

      Dyrektor Administracji Placówek Oświatowych w  Gorzkowicach pan Daniel Słowik

      Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Gorzkowicach pani Magdalena Rutka

      Kierownik Samorządowego Klubu Dziecięcego w Gorzkowicach pani Agnieszka Sobczyk.

      Uroczystość 232 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyła się w naszej szkole w dniu  28 kwietnia 2023r. Uczniowie klas III - VIII   zaprezentowali swój talent w montażu słowno – muzycznym. Przedstawienie nie tylko przypomniało  genezę  i przebieg wydarzeń  z 1791 r., oddało hołd twórcom konstytucji,  ale również niosło przesłanie, że patriotyzm należy pielęgnować  każdego dnia. Uczniowie klas VIII pięknym polonezem rozpoczęli akademię, a młodzi aktorzy przenieśli  nas w czasy Sejmu Wielkiego. Byliśmy świadkami obietnicy składanej przez króla Stanisława Poniatowskiego, wraz z towarzyszącym mu orszakiem cieszyliśmy się z postanowień Konstytucji, z recytatorami oburzaliśmy się na zdrajców z Targowicy.  Podczas uroczystości nie zabrakło symboli narodowych, patriotycznych wierszy i piosenek. Młodzi aktorzy włożyli wiele serca i zaangażowania w przygotowanie cennej lekcji historii.

      Akademia została przygotowana przez p. M. Szulc, p.E. Rakowską – Kister, p.R. Ziembę, p. E. Turkowską, p. A. Maniecką, p. L. Barańską.Nagłośnienie i pomoc techniczna – M. Siewierski, zdjęcia – A. Kadir, zaproszenia – A. Kubik, A. Kubiak.

     • KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

     • „Kieszonkowe mamy w gotówce od Mamy.”

      Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach wzięli udział w konkursie plastycznym  „Kieszonkowe mamy w gotówce od Mamy.”

      Prace oddali:

      Filip Lasek uczeń klasy 1c oraz Oliwia Lasek uczennica klasy 6a.

     • ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI

     • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa oraz praw autorskich. Święto narodziło się w Katalonii, a jego data 23 kwietnia jest symboliczna dla literatury światowej, gdyż w ten dzień zmarli wybitni poeci Miguel de Cervantes, William Szekspir oraz Inca Garcilaso de la Vega. Z tego właśnie powodu w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach odbyły się spotkania i lekcje biblioteczne propagujące czytelnictwo. Nauczyciele omówili również ważny temat dotyczący praw autorskich również w przestrzeni internetowej. Uczniowie mieli możliwość obcowania z książkami, rozwiązywali quizy oraz przygotowywali ciekawe krzyżówki tematyczne.

      Zdjęcia wykonane zostały za pomocą sprzętu (aparat + statyw)  w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości.

     • Kodowanie przez zabawę i nauka programowania w klasie 2c -wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach Ogólnopolskiego Projektu #„Laboratoria Przyszłości”

     • 26 kwietnia 2023r. uczniowie klasy 2c na lekcji informatyki kolejny raz wybrali się do pracowni komputerowej wyposażonej w nowoczesny sprzęt zakupiony w ramach  programu #Laboratoria przyszłości. Doskonalili swoje umiejętności z zakresu programowania interaktywnego robota Photon, który poprzez aplikację mobilną oraz powiązane  z nią doświadczenia i eksperymenty wprowadza dzieci w świat nowych technologii. Jest to innowacyjna pomoc edukacyjna, która wspiera naukę kodowania i programowania, wyobraźnię i kreatywność, logiczne myślenie, ciekawość i postawę badawczą oraz umiejętność pracy zespołowej.

                                                                                                                                                                                Drugoklasiści dowiedzieli się, jak działa robot Photon i poznali jego możliwości. Mając do dyspozycji tablety sterowali robotami i tworzyli prosty program  określając jego ruch, dźwięk i trasę.

      Lekcja przeprowadzona  przez Pana Arkadiusza Krasonia – nauczyciela informatyki oraz wychowawcę  klasy 2c -  Panią Anetę Krawczyk była dla uczniów bardzo ciekawa, o czym świadczyło ich zaangażowanie i zainteresowanie podczas nauki przez zabawę.

       

     • MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ KAR CIELESNYCH

     • 30 kwietnia po raz siedemnasty na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci oraz Międzynarodowy Dzień Bez Kar Cielesnych. Ma uświadomić wszystkim dorosłym, jak szkodliwie i destrukcyjne jest stosowanie kar cielesnych.

       

      „Bicie dziecka jest porażką wychowania,
      przegraną dorosłego z własną frustracją
      i świadectwem braku jego kompetencji wychowawczych.”

      Rzecznik Praw Dziecka
      Marek Michalak

       

      Sporządzony na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka raport za 2014 rok bije na alarm – wciąż 61% polskiego społeczeństwa aprobuje przemoc w wychowaniu, a 33% dorosłych uważa, że bicie nikomu jeszcze nie zaszkodziło (badania TNS OBOP 2014).

      W Polsce zakaz bicia dzieci regulowany jest ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Nowelizacja z 2010 r. wprowadziła całkowity zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim. Zapis ten był wielokrotnie postulowany przez Rzecznika Praw Dziecka.

      Ważne jest, aby dzieci miały świadomość, że rodzinny, ciepły i bezpieczny dom nie może istnieć przy stosowaniu przemocy. Natomiast pozytywne rodzicielstwo może obejść się bez przemocy. Pozytywny rodzic, to taki, który posiada umiejętność radzenia sobie z dzieckiem w sposób bezprzemocowy, ucząc go odpowiedzialności i poszanowania praw każdego człowieka.

      Przemoc (zarówno fizyczna jak i psychiczna) jest najgorszą z możliwych rzeczy jakie mogą spotkać dziecko. Nie reagując - przyzwalamy.

      Zachęcamy do obejrzenia przygotowanej prezentacji.

     • DZIEŃ ZIEMI

     • Dni Ziemi obchodzone 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze - tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody - ekologami i dbać o środowisko. Budzenie wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole.

      Z okazji tego święta, w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny „ Ocalmy naszą planetę”, zorganizowany w dwóch kategoriach: klasy 1 – 4  i klasy 5 - 8.

      Bardzo dziękujemy tym uczniom, którzy przygotowali plakaty promujące tegoroczne święto, ukazujące piękno przyrody i podkreślające znaczenie ochrony środowiska naturalnego oraz jego roli w życiu każdego człowieka.

      Serdeczne gratulacje składamy wszystkim uczestnikom konkursu . Poziom prac konkursowych był bardzo wysoki. Nasi uczniowie wykazali się wielkim talentem i kreatywnością.               

             W pierwszej kategorii (klasy 1-4) wyłoniono zwycięzców:

      I miejsce- Michalina Mucha - klasa 3a

      II miejsce- Aleksander Kłys - klasa - 2c

      III miejsce- Oliwia Szymczyk klasa - 1a

              Wyróżnienie:

      Zuzanna Tomala - 2c

      Julian Jabłecki - 2c

      Aleksander Bartnik - 4b

           W drugiej kategorii ( klasy 5- 8 ) zwyciężyli:

      I miejsce – Ksawery Przybylski klasa - 7a

      II miejsce – Wiktoria Kaźmierska klasa - 8c

      III miejsce – Kacper Rumik klasa - 5a

              Wyróżnienie:

      Maja Sadura klasa - 5a

      Szymon Jeż klasa - 6b

     • AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

     • Wzorem poprzednich lat, również w tym roku nasi pierwszoklasiści uczestniczyli w XIV–tej już edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

      W ramach programu zrealizowano następujące tematy:

      - Jesteśmy bezpieczni w szkole i na wycieczce.

      - Jesteśmy bezpieczni na drodze.

      - Jesteśmy bezpieczni w domu. Pierwsza pomoc.

      - Jesteśmy bezpieczni w Internecie.

      W czasie zajęć uczniowie poszerzali swoją wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa wypełniając ciekawe karty pracy, układając puzzle, rozwiązując zagadki, oglądając filmy edukacyjne, biorąc udział w zabawach ruchowych
      i dydaktycznych, malując, a także słuchając i śpiewając piosenki związane z bezpiecznym poruszaniem się po ulicach.

      Podsumowaniem uczestnictwa w programie Akademia Bezpiecznego Puchatka był udział w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie rozwiązywanym on-line. Po zakończeniu programu szkoła otrzymała Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

       

     • FESTIWAL SZTAFET

     • W dniu 21 kwietnia 2023 r na stadionie lekkoatletycznym w Ręcznie odbył się Festiwal Sztafet. Zawody rozegrano w ramach rywalizacji sportowej szkół powiatu piotrkowskiego. Konkurencje toczyły się z podziałem na kategorie wiekowe, płeć oraz charakterystykę biegów.

       

      Wyniki SP Gorzkowice:

      Igrzyska Dzieci dziewczęta

      sztafeta 4x100 – VI miejsce

      sztafeta szwedzka (100 m, 200 m, 300 m, 400 m) – III miejsce

       

      Igrzyska Dzieci chłopcy

      sztafeta 4x100 – III miejsce

      sztafeta szwedzka (100 m, 200 m, 300 m, 400 m) – II miejsce

       

      Igrzyska Młodzieży Szkolnej dziewczęta

      sztafeta 4x100 – II miejsce

      sztafeta olimpijska (100 m, 200 m, 400 m, 800 m) – II miejsce

       

      Igrzyska Młodzieży Szkolnej chłopcy

      sztafeta 4x100 – III miejsce

      sztafeta olimpijska (100 m, 200 m, 400 m, 800 m) – II miejsce

       

      Szkołę Podstawową w Gorzkowicach reprezentowali: Matuszczyk Nadia, Dąbrowska Paulina, Fila Wiktoria, Justyna Julia, Bolanowski Jakub ,Mirek Maja, Skrobek Lena, Trzebiński Adam, Gala Cezary, Jeż Szymon, Krzynówek Kamil, Wieńczek Kornelia, Marusiński Przemysław, Remisz Dominik, Ryszka Olivier, Kiełbik Bartosz, Bachańska Lena, Krawczyk Karolina. Ziemba Filip, Bulińska Oliwia, Drzazga Maja, Jarosińska Aleksandra, Wściubiak Hubert, Glejzer Klara, Grela Hubert, Iznerowicz Jakub, Kierlik Maja, Rusek Ernest.

       

     • KONKURS " PRZEZ NAS ILUSTROWANE TO, CO W WIERSZACH KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO ZAPISANE"

     • Szkoła Podstawowa w Puławach zaprosiła uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych do udziału w  III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Przez nas ilustrowane to, co w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zapisane”.

      Konkurs przeprowadzany jest w 102. rocznicę urodzin wielkiego poety.

      Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem:

      • Ministra Edukacji i Nauki,
      • Marszałka Województwa Lubelskiego,
      • Lubelskiego Kuratora Oświaty,
      • Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie,
      • Prezydenta Miasta Puławy.

      Głównymi celami konkursu są: poznawanie i popularyzowanie twórczości i życiorysu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na tle ważnych dla Polski wydarzeń, w tym z okresu II wojny światowej i okupacji, a także uczczenie 102. rocznicy urodzin poety.

      Zadaniem uczestników było zilustrowanie wybranego wiersza K. K. Baczyńskiego z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej.

      Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach reprezentują prace uczniów:

      1. Szymona Jeża ucznia klasy 6b
      2. Kacpra Rumika ucznia klasy 5a.
     • KONKURS "NIEBO KOPERNIKA"

     • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach zgłosiła prace plastyczne uczniów do  XXX edycji konkursu plastycznego „Niebo Kopernika” dla dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego   i powiatu piotrkowskiego.

      Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim, Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim oraz Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

      Uczniowie którzy reprezentują szkołę:

      1. Kacper Wieczorek kl. 7a wykonał pracę pod kierunkiem p. Agnieszki Kubiak
      2. Filip Wiernicki kl.5b wykonał pracę pod kierunkiem p. Eweliny Nowak

       

     • SZKOŁA PEŁNA TALENTÓW

     • Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach otrzymała nagrody z udziału w programie Szkoły Pełne Talentów:

      Zestaw znaczników drużynowych pozwoli w kilka chwil podzielić grupę na dwie drużyny. Zestaw składa się z 20 szt. znaczników w 2 różnych kolorach. W komplecie torba – praktyczny sposób przechowywania.

      Tablice magnetyczne – układ pokarmowy. Bezpośrednio na tablicy można zobrazować przebieg procesu trawienia u człowieka. W zależności od poziomu edukacji można go przedstawić i wyjaśnić w sposób bardzo prosty lub bardzo szczegółowy. Łatwy do zrozumienia i wyjątkowo kolorowy rysunek. Zestaw zawiera: 18 magnetycznych obrazków (wielkość głowy: ok. 23 × 18 cm), 11 zadrukowanych plakietek z nazwami, 1 podręczną instrukcję z materiałami dydaktycznymi.

     • OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA ANTYSMOGOWA - FINAŁ

     •               Im więcej wiesz, tym lepiej potrafisz zadbać o zdrowie swoje i innych.

      Uczniowie Mikołaj Sikora i Mateusz Pechta zakwalifikowali się do Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej, który odbędzie się 27.04.2023r.

       Uczniów przygotowała p. Agnieszka Ziemba

      Gratulujemy i życzymy powodzenia w ostatecznej rozgrywce