• NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ

     • Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 24 marca ustanowiony został Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybrana na dzień obchodów data - 24 marca, jest symboliczna. Tego dnia w 1944 roku dokonano egzekucji na rodzinie Ulmów. Niemiecka żandarmeria zamordowała wówczas Józefa Ulmę, jego ciężarną żonę Wiktorię i sześcioro ich małoletnich dzieci oraz ośmioro ukrywanych przez nich Żydów: Gołdę Grünfeld, Leę Didner z córeczką oraz Saula Goldmana i jego czterech synów. W 1995 r. Józefowi i Wiktorii nadano pośmiertnie tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. W 2010 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył ich Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

      17 marca 2016 r. otwarte zostało w Markowej pierwsze w Polsce Muzeum Polaków Ratujących Żydów, które przyjęło ich imię. W ubiegłym roku jesienią rodzina Ulmów została beatyfikowana.

      W tym dniu w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach pani Agnieszka Zyzik zaprezentowała wystawę poświęconą Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

      Następnie podczas lekcji historii starsze klasy obejrzały filmy-reportaże, dotyczące trudnej rzeczywistości wojennej w Polsce. Uczniowie poznali bliżej losy rodziny Ulmów.

      24 marca - dzień, w którym kierujemy się słowami pana profesora Piotra Glińskiego. Zachęca wszystkich Polaków do odkrywania trudnej historii naszego kraju podczas drugiej wojny światowej.

      „Gorąco namawiam do odkrywania historii bohaterów, którzy oddali życie, niosąc pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebowali, w czasach, w których prosty odruch solidarności wymagał często heroizmu. Pamiętajmy o tym także dlatego, że nie wiemy, nikt z nas nie wie, czy byłoby nas wtedy na to stać...” – podkreślił wicepremier Piotr Gliński

      Wszystkie działania związane z obchodami tego dnia były zarejestrowane aparatem fotograficznym, który otrzymaliśmy z projektu – Laboratoria Przyszłości.

     • KONKURS PLASTYCZNY „WIERSZEM MALOWANE”

     • Biblioteka Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach była organizatorem Konkursu Plastycznego „Wierszem malowane”. Wzięło w nim udział 27 uczniów z klas trzecich. Zadaniem uczestników było staranne przepisanie wybranego wiersza o tematyce wiosennej wraz z podaniem tytułu i autora oraz wykonanie do niego ilustracji. Konkurs został przeprowadzony w ramach obchodów Święta Wiosny i Światowego Dnia Poezji.

             Celem konkursu było:

      - promowanie literatury i mobilizowanie do czytania,

      - pobudzanie i rozwijanie aktywności oraz wyobraźni artystycznej dzieci,

      - zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności twórczego myślenia.
       

             Prace oceniała Komisja konkursowa w składzie:

      - p. Renata Ziemba

      - p. Justyna Święcicka

      - p. Tomasz Filipczak
       

            Jury biorąc pod uwagę następujące kryteria:

      - zgodność wykonania pracy z regulaminem,

      - estetykę oraz samodzielność wykonania pracy,

      - ogólny wyraz artystyczny,
       

      przyznało nagrody:

      I miejsce zajął Aleksander Kłys,

      II miejsce zajęli Adam Kister i Oliwia Szmidt ,

      III miejsce zajęli Alicja Skowrońska i Nikodem Stefanek.
       

      Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

      Dziękujemy wychowawcom klas trzecich za współpracę.

     • KONKURS RECYTATORSKI „POEZJA CZESŁAWA MIŁOSZA”

     • Biblioteka Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach była organizatorem Konkursu Recytatorskiego „Poezja Czesława Miłosza”. Wzięli w nim udział  uczniowie z klas szóstych i siódmych. Prezentacje wierszy odbyły się 21 marca 2024 roku z okazji Światowego Dnia Poezji.

             Celem konkursu było:

      - rozwijanie zdolności recytatorskich,

      - zainteresowanie uczniów poezją,

      - promowanie twórczości Czesława Miłosza,

      - prezentacja umiejętności uczniów,

      - uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
       

             Prezentacje oceniała Komisja konkursowa w składzie:

      - p. Agnieszka Chycka,

      - p. Anna Maniecka,

      - p. Justyna Święcicka,

      - p. Tomasz Filipczak.
       

             Jury biorąc pod uwagę następujące kryteria:

      - pamięciowe opanowanie tekstu,

       - dobór repertuaru,

      - interpretację utworu,

      - kulturę słowa,

      - ogólny wyraz artystyczny,
       

      przyznało nagrody:

      I miejsce zajęła Amelia Orlik z klasy 7b

      II miejsce zajęła Hanna Cimcioch z klasy 6a

      III miejsce zajęła Wiktoria Tarnowska z klasy 6a

       

      Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

      Dziękujemy wychowawcom klas szóstych i siódmych za współpracę.

     • WYCIECZKA DO WARSZAWY

     • W dniu 21.03.2024 roku odbyła się jednodniowa wycieczka do Warszawy w ramach edukacji patriotycznej z inicjatywy pana Oskara Kulińskiego. Uczestnikami byli uczniowie klasy 8A Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach i z Krzemieniewic oraz Młodzieżowa Rada Gminy.

      Wyruszyliśmy do stolicy we wczesnych godzinach porannych. Celem naszej wycieczki było zwiedzanie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz miejsc związanych z historią naszego kraju. Podczas wizyty w sejmie zaplanowana była trasa zwiedzania. Rozpoczęła się w Centrum dla Zwiedzających i objęła przejście podziemnym korytarzem, gdzie prezentowana była wystawa dotycząca sejmowania w okresie I Rzeczpospolitej, a także makieta współczesnego kompleksu budynków sejmowych. W dalszej kolejności zwiedzający mogli obejrzeć galerię Sali Posiedzeń Sejmu oraz wziąć udział w krótkiej prelekcji na temat historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu. Następnie udaliśmy się na spacer ulicami Krakowskiego Przedmieścia, od Zamku Królewskiego w kierunku Placu Zamkowego. Kolejnym punktem była Kolumna Zygmunta, Barbakan, mury miejskie, pomnik Małego Powstańca oraz Pałac Prezydencki. Oczywiście nie zabrakło atrakcji dla naszej młodzieży, ponieważ odwiedzili również McDonalds. Zmęczeni, ale pełni wrażeń o godzinie 15 30 wyruszyliśmy w drogę powrotną do Gorzkowic.

      Dziękujęmy panu Oskarowi Kulińskiemu za bardzo udaną wycieczkę. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji dotyczących Warszawy i okolic, zobaczyliśmy najpiękniejsze i najważniejsze miejsca, a słoneczna pogoda była wspaniałym dodatkiem do naszej  przygody. 

     • ŚWIATOWY DZIEŃ LASU

     • 21 marca w związku z obchodami Światowego Dnia Lasu uczniowie klas I-III uczestniczyli w wyjątkowej lekcji przyrody poprowadzonej przez starszego strażnika leśnego pana Rafała Taranowskiego. Głównym celem spotkania było pogłębienie wiedzy na temat tego cennego ekosystemu jakim jest las. Produkuje on tlen, oczyszcza powietrze, bytują w nim zwierzęta, jest ważnym surowcem w życiu codziennym (papier, opał czy też meble), a także jest atrakcyjnym miejscem do spędzania wolnego czasu. Nieoceniona rola lasów zasługuje na podkreślenie i docenienie, ale przede wszystkim należy o nie dbać, ponieważ są naszym wspólnym dobrem. Przykrym problemem jest ciągłe pojawianie się dzikich wysypisk, wynikające z braku świadomości na temat rangi jaką spełniają lasy w naszym życiu. Uczniowie aktywnie i z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu, a na zakończenie otrzymali upominki w postaci odblasków. Znaczenie lasu podkreślili także uczniowie klasy IIa i IIb przygotowując krótką część artystyczną na w/w temat.

     • #LABORATORIAPRZYSZŁOŚCI – PHOTONY – ROBOTY (KOTY) NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO SP GORZKOWICE

     • Cele kształcenia językowego wyznaczone przez podstawę programową dla języków obcych nowożytnych: skuteczne porozumiewanie się w języku obcym, w mowie i w piśmie, poprawność językowa nie jest nadrzędnym celem dydaktycznym, choć odgrywa istotną rolę, uczeń współdziała w grupie, wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem, stosuje strategie komunikacyjne, posiada świadomość językową, korzysta ze źródeł informacji w języku obcym m.in. za pomocą TIK.

      Wszystkie te elementy wystąpiły podczas interdyscyplinarnej lekcji języka angielskiego w klasie 5 b – grupa dziewczynek.  ‘Classroomlanguage’ - to temat lekcji, której głównym celem było doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, utrwalenie zwrotów komunikacyjnych wpływających pozytywnie na organizację pracy w trakcie zajęć, współpraca w grupie oraz nauka programowania wg. określonego przez nauczyciela wzoru. 

      Po obejrzeniu filmu ‘Classroomlanguage’, korzystając z prezentacji na platformie Canva uczennice samodzielnie tworzyły zwroty do slajdów z pustymi polami.  Następnie grupa zostały podzielone na dwie mniejsze grupy.  Zadaniem uczennic było zakodowanie trasy robota wg. instrukcji podanej przez nauczyciela, tę część zajęć poprowadził nauczyciel informatyki.

       

      Interdyscyplinarność jest odzwierciedleniem tego, jak działamy w codziennym życiu, łącząc wiedzę z różnych dziedzin. W praktyce szkolnej polega to na szukaniu punktów stycznych między przedmiotami lub budowaniu zadań opartych na problemie, przy rozwiązywaniu którego, uczniowie odnoszą się do różnorodnych umiejętności.

       

      Zalety interdyscyplinarności dla uczniów i nauczycieli

      Niezależnie od tego, czy interdyscyplinarność przybiera formę złożonych projektów, zadań edukacyjnych realizowanych w czasie lekcji czy drobniejszych aktywności, warto stosować tę formę pracy, ponieważ przynosi liczne korzyści zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli:głębokie przetwarzanie; uatrakcyjnienie zajęć; przygotowanie uczniów do rozwiązywania problemów w realnym życiu oraz w przyszłości, pogłębienie współpracymiędzy nauczycielami różnych przedmiotów; postrzeganieprzez uczniówzwiązków i zależności między różnymi dziedzinami nauki; kształcenie różnych strategii rozwiązywania problemów. 

     • INNOWACJA PEDAGOGICZNA ‘READING ISYOURPOWER! ‘DINO’S DAY IN LONDON’

     • Uczennice klasy 4 b w tym roku szkolnym realizują innowację pedagogiczną na lekcjach języka angielskiego. Mają okazję sprawdzić, czy faktycznie czytanie ze zrozumieniem w obcym języku jest ich supermocą. W tym tygodniu wróciłyśmy do Londynu, tym razem to Dino, a właściwie nie on, tylko podstępny mały Sam jeden z głównych bohaterów książeczki z serii Pearson English Reader – ‘Dino’s Day in London zabrał nas tam w podróż.

      Treść książek w języku angielskim jest dopasowana do wieku uczniów.  Praca z książką składa się z trzech etapów: wprowadzenia do książki - pre-reading, samodzielnego czytania w domu – selfreading, pracy z tekstem w klasie - whilereading oraz post-reading, czyli ćwiczeń utrwalających materiał leksykalny i gramatyczny  lektury.

      W trakcie czytania uczeń:
      – wzbogaca zakres słownictwa z języka angielskiego,
      – rozwija umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem,
      – rozwija wszystkie sprawności językowe zawarte w podstawie programowej,
      – poznaje autentyczny, żywy język,– doskonali umiejętność współpracy w grupie,
      – pobudza swoją wyobraźnię,
      – pracuje nad koncentracją i skupieniem,
      – rozumie wypowiedzi w języku angielskim,
      – buduje swoją pewność siebie,
      – wyszukuje konkretne informacje w tekście oraz rozumie kontekst wypowiedzi pisemnej,
      – przejmuje odpowiedzialność za swój proces nauki.

      To tylko niektóre z korzyści, jakie daje nam czytanie.

     • WYCIECZKA SZKOLNA KLASY 7B DO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁ. ST. REYMONTA W DOBRYSZYCACH

     • W dniu 20.03.2024 roku uczniowie klasy 7B i 8A Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach mieli okazję obejrzeć wystawę pt. "Znani Nieznani Polacy Światu", która odbyła się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach.   Poznali sylwetki wybitnych polskich emigrantów, którzy są doceniani za granicą a często zapomniani we własnej ojczyźnie. Polacy, przebywając na różnych kontynentach, przyczyniali się do budowy mostów, prowadzili badania geologiczne w Afryce oraz budowali szpitale. Na wystawie zaprezentowano różnorodne postaci, wśród nich inżynierów, naukowców, lekarzy i przedstawicieli wielu innych zawodów. Jedną z osób przypomnianych na tej ekspozycji jest Benedykt Dybowski. Człowiek ten opisał dokładnie Bajkał i za swoją pracę dostał medal od cara. Miał na swoim koncie także wiele innych ciekawych prac. Mówi się, że nasi rodacy ucywilizowali Syberię. Inną przypomnianą na wystawie postacią jest Antoni Patek, który po powstaniu listopadowym trafił do Genewy, gdzie produkował zegarki. Przewyższały one jakością wszystkie inne, ludzkość zawdzięcza mu zegarek na rękę.

      Oprócz wystawy, nasi uczniowie zwiedzili pracownie techniczne, siłownię, internat, obejrzeli specjalistyczny sprzęt rolniczy. Zapoznali się z tajnikami niektórych zawodów, takich jak: rolnictwo, gotowanie, pieczenie, projektowanie ogrodów, uprawą roślin i gleby. Próbowali również pysznych smakołyków, które przygotowali starsi koledzy i koleżanki. Widzieli również zwierzęta hodowlane, które są pod opieką uczniów szkoły rolniczej. Nic tylko pozazdrościć lub… wybrać właśnie taką szkołę.

      Dzisiejsza wycieczka została uwieczniona aparatem fotograficznym, który otrzymaliśmy z projektu -  Laboratorium Przyszłości.

     • ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

     • Wiosna puka do drzwi, powoli uśmiecha się do nas słońce, a za chwilę Święta Wielkanocne. Dookoła widać wiele powodów do uśmiechu i radości.

      W naszej świetlicy panuje od dwóch tygodni taka świąteczna atmosfera. Wspólnie z nauczycielami świetlicy uczniowie przygotowują się do świąt, ale i do kiermaszu organizowanego przez Radę Rodziców naszej szkoły. Powstają pisanki z masy solnej, kolorowe jajeczka z bibuły, ale i piękne palemki i stroiki świąteczne. Uczniowie uczą się dobierać kolory, ćwiczą umiejętności manualne, pracują w grupach. Nauczyciele nadzorują pracę uczniów, ale sami również tworzą małe cuda, które wkrótce ozdobią wielkanocne stoły czy umilą Niedzielę Palmową.

      Prace te zostaną zaprezentowane na kiermaszu w dniu 23 marca 2024 a dochód pomoże w realizacji kolejnych ciekawych pomysłów Rady Rodziców na rzecz naszej szkolnej społeczności.

      Serdecznie zapraszamy do udziału w kiermaszu.

     • OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA ANTYSMOGOWA

     • Uczennice z koła chemicznego „Szalone atomy” - Anna Korzela, Maja Korpas i Amelia Orlik wzięły udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Antysmogowej, która realizowana jest w ramach programu cyfrowej edukacji ekologicznej w całej Polsce.

      Celem jej jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość.

      Zmiany klimatyczne, jakie zachodzą w dzisiejszym świecie stanowią bardzo poważne zagrożenia i wpływają na wiele różnych aspektów naszego życia. Dlatego już dziś potrzebujemy zdecydowanych działań. Jednym z nich jest szeroko pojęta edukacja, którą powinniśmy zacząć już od najmłodszych pokoleń, bowiem wiedza i prawidłowe nawyki mogą stanowić klucz do sukcesu.

       Życzymy powodzenia i przejścia do kolejnych etapów.

       Opiekunem koła chemicznego jest p. Agnieszka Ziemba.

     • URODZINY LUDOLFINY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GORZKOWICACH

     • 14 marca obchodzimy Światowy Dzień Liczby Pi (amerykański sposób zapisu tej daty to 3.14). W tym dniu swoje urodziny obchodzili również Albert Einstein i polski matematyk Wacław Sierpiński. Po raz pierwszy dzień liczby Pi obchodzono w 1988 r. w muzeum nauki Exploratorium w San Francisco i od tego momentu wielbiciele tej szczególnej liczby na różne sposoby propagują ją na całym świecie. 

      Pi można zdefiniować jako stosunek długości obwodu koła do jego średnicy. Albo też jako pole koła o promieniu 1.
       

      Jej rozwinięcie dziesiętne nigdy nie będzie miało końca. Tak więc nawet 3,14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620899862803 42534211706…to dopiero jego początek. 

      Pi zwana jest także ludolfiną na cześć Ludolpha van Ceulena, który w XVI wieku obliczył wartość liczby Pi do 35. miejsca po przecinku.

      W naszej szkole obchodziliśmy święto liczby Pi we wszystkich klasach.Uczniowie klas pierwszych przedstawili liczbę Pi w postaci barwnej spirali, w drugich bawili się układając Pi – puzzle, a w trzecich malowali Miasto Pi na niebie. Korytarz szkolny ozdobiliśmy kolorowymi kartkami z kolejnymi cyframi ludolfiny, plakatami wykonanymi przez uczniów klas czwartych - Moje Pi oraz ciekawostkami o liczbie Pi zebranymi przez uczniów klas szóstych. Trochę odmiany w nauce matematyki mieli  uczniowie klas piątych, którzy odkrywali kolejne cyfry liczby Pi przy użyciu Photonów z #Laboratoria Przyszłości.

      W klasie ósmej uczniowie obejrzeli film pt. Skąd się wzięła liczba Pi? Uczniowie klas siódmych uczcili ten dzień, doskonaląc swoje wiadomości i umiejętności matematyczne  w konkursie online pod hasłem: 12 marca to ważna data. Udział w turnieju pokazał uczniom, że matematyka istnieje w wielu dziedzinach i wcale nie musi być nudna.

      Uczniowie połączyli przyjemne z pożytecznym – oprócz tego, że świetnie bawili się przy rozwiązywaniu problemów matematycznych, to przy tej okazji zapoznali się z wieloma faktami, które wydarzyły się 12 marca od XVII w. do teraz.


      Święto liczby Pi jest doskonałą okazją do poszerzenia swojej wiedzy, rozbudzenia nowych pasji i zainteresowań.

     • HALOWE MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE NOŻNEJ LZS

     • Drużyna do lat 15 GUKS/SP Gorzkowice udanie rywalizowała w Mistrzostwach Powiatu Piotrkowskiego w Halowej Piłce Nożnej LZS. W zawodach uczestniczyło 7 drużyn. Nasi piłkarze w drodze po srebrny medal zmierzyli się i uzyskali następujące wyniki:

       

      GUKS/SP Gorzkowice – MGKS Skalnik Sulejów 0:3

      GUKS/SP Gorzkowice – SP Rozprza 2:0

      GUKS/SP Gorzkowice – GLKS Włókniarz Moszczenica 3:1

      GUKS/SP Gorzkowice – MGKS Skalnik Sulejów 0:2 (finał)

       

      W turnieju naszą drużynę reprezentowali: Konrad Cichosz, Dominik Remisz, Szymon Jeż, Kacper Klęska, Adam Trzebiński, Kamil Gozdek, Bartosz Foksowicz, Dawid Jabłecki, Filip Ziemba, Michał Ziemba, Miłosz Miler, Krystian Krawczyk. Trenerzy: Piotr Potęga, Marek Siewierski.

     • WYJAZD DO KINA HELIOS W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

     • 13 marca 2024 r. uczniowie klas 4a, 4b, 4c oraz 5b Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach, przenieśli się do niezwykłego świata magii i czarów, do niezwykłej szkoły profesora Ambrożego Kleksa.

      Widzowie zapoznali się  z piękną  historią pozornie zwykłej dziewczynki – Ady Niezgódki, która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Pod kierunkiem wybitnego i szalonego pedagoga - profesora  Kleksa rozwija  swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę…

      Uczniowie  zafascynowali się niesamowitymi scenami z dynamicznymi efektami świetlnymi, które  wywołały pozytywne  emocje. Na zakończenie seansu wszyscy widzowie wyrazili swoje optymistyczne wrażenia wykonując chóralnie utwór „Witajcie w naszej bajce”.

     • LEKCJA FIZYKI NA WESOŁO

     • Ostatnia lekcja fizyki w klasie 7c przebiegała w niecodzienny sposób. Była nauka, zabawa i rywalizacja. Uczniowie wykorzystali do tego roboty Photon zakupione w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości. Wyścigi robotów to praktyczny sposób obliczania prędkości. W tym celu uczniowie mierzyli czas przejazdu na wyznaczonym odcinku drogi.

     • SZKOLNY KONKURS BRD

     • W dniu 4 marca 2024 roku w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach został przeprowadzony konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów klas piątych i szóstych.

      Uczestnicy konkursu rozwiązywali test obejmujący zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych, osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, rowerzystów, hulajnóg elektrycznych,
      urządzeń transportu osobistego, znaków drogowych i sytuacji w ruchu drogowym.

      Jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego polegała na przejechaniu układu dróg zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Kolejną konkurencją praktyczną było przejechanie rowerem po torze sprawnościowym złożonym z sześciu przeszkód.


      Wyniki konkursu są następujące:
      I miejsce - Piotr Łęgowiak kl. 5b
      II miejsce – Dawid Wieńczek kl. 6b
      III miejsce – Michał Krystek kl. 6a

     • HISTORIA HARCERSTWA

     • W dniu 11 marca 2024 roku w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach uczennice - harcerki: Antonina Rumik oraz Zuzanna Ziemba - przygotowały dla starszych kolegów i koleżanek prezentację multimedialną oraz prelekcję na temat: Historii Harcerstwa.

      Organizacja powstała w tle tradycji niepodległościowych kiedy Polska znajdowała się pod zaborami Prus, Austrii i Rosji. Bezpośredni wpływ na tworzący się Skauting Polski miały organizacje: SOKÓŁ, ELEUSIS i ZARZEWIE. W 1910 roku Andrzej Małkowski przetłumaczył na język polski książkę „SCOUTING FOR BOYS” Roberta Baden-Powella. Powstają pierwsze drużyny we Lwowie i Warszawie. Małkowskiemu pomagali tworzyć Harcerstwo - m.in. Jerzy Grodyński, Tadeusz Strumiłło, Olga Drahonowska - od roku 1913 żona Małkowskiego, oraz Jadwiga Falkowska. Reprezentacja skautów polskich ze wszystkich trzech zaborów bierze udział w III wszechbrytyjskim Zlocie skautowym w Birmingham, Anglia, występując pod flagą polską.  Z wybuchem I Wojny Światowej Harcerstwo oddaje swych instruktorów i starszych harcerzy w szeregi Wojska Polskiego. 1918 roku na zjeździe kierowników harcerskich ze wszystkich Ziem Polskich w Lublinie, powstaje połączenie organizacji w Związek Harcerstwa Polskiego i utworzono również Naczelną Radę Harcerską. Organizację cechuje rozmach, w imię hasła twórcy - Andrzeja Małkowskiego: „Idziem jak fala zalać cały Polski Świat...”.  Polskie harcerstwo działa również za granicą - m.in. we Francji, w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych.

      Nasze harcerki opowiadały o służbie, samodoskonaleniu, (pracy nad sobą) i braterstwie, zasadach postępowania harcerza, które wyznacza Przyrzeczenie i Prawo harcerskie. Natomiast zasady postępowania zucha wyznacza Obietnica i Prawo zucha. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną z dużym zainteresowaniem, zadawali pytania, byli aktywni.

       "Przeszłość w wychowaniu dla przyszłości" - kierujmy się tym hasłem w propagowaniu szczytnych celów.

     • DZIEŃ KOBIET

     •     „Raz do roku jest taki dzień, który przemija jak piękny sen.
      Wszystkie kobiety, panie i matki, w dniu tym dostają pachnące kwiatki.”

      Dzień Kobiet na stałe wpisał się do kalendarza szkolnego. Co roku z okazji tego sympatycznego marcowego święta w naszej szkole pojawiają się kwiaty, życzenia i drobne upominki dla małych i tych większych kobiet. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli wszyskim kobietom i dziewczętom serdeczne życzenia wręczając bukiety kwiatów oraz własnoręcznie wykonane kolorowe kwiatki – naklejki. Uczniowie mogli zrobić sobie zdjęcia w przygotowanej wczesniej fotobudce. Współnie z Sk Caritas, SK Wolontariatu "Pomocniaki" Samorząd Uczniowski zorganizował kiermasz, podczas którego można było zakupić przepyszne ciasta, desery oraz piękne kwiaty.  Zarówno kiermasz jak i fotobudka cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. Chłopcy zachowali się w tym dniu jak prawdziwi dżentelmeni. Z niecierliwością czekamy na kolejny tak miły i kolorowy dzień w naszej szkole.

     • WYJAZD KLAS III DO TEATRU ARLEKIN

     • Dnia 7 marca uczniowie klasy III a  i III c wybrali się do Teatru Arlekin w Łodzi na spektakl teatralny „Momo”.

      Uczniowie z wielkim zaciekawieniem oglądali przedstawienie o dziewczynce o imieniu Momo, która próbuje uratować swoich przyjaciół oraz innych ludzi przed Szarymi Panami – złodziejami czasu. Szarzy Panowie namawiają ludzi, aby oszczędzali czas, czyli nie marnowali go na przyjemności, zabawę czy spotkania z przyjaciółmi. „Momo” bohaterka przedstawienia chce nam przekazać, że pomimo wielu ważnych czynności w życiu, najważniejsze są relacje z bliskimi osobami i wspólnie spędzony z nimi czas.

      Ciekawa i oryginalna aranżacja oraz świetlne lalki, sprawiły, że spektakl był bardzo widowiskowy i zrobił  niesamowite wrażenie dla oglądających.

      W drodze powrotnej trzecie klasy odwiedziły McDonalda, gdzie każdy mógł kupić sobie swoją ulubioną przekąskę.

      Uśmiechy, barwne opowieści oraz gromkie brawa po spektaklu są z pewnością dowodem na to, że wycieczkę można uznać za udaną.

     • KONKURS PLASTYCZNY

     • Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza wzięli udział w MAZOWIECKIM  KONKURSIE   HISTORYCZNO – PLASTYCZNYM  „NIGDY WIĘCEJ WOJNY” .Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem: Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

      Prace plastyczne wykonali:

      1. Szymon Jeż kl.7b
      2. Maja Skóra kl.6a
      3. Kacper Rumik kl. 6a
      4. Kamil Gozdek  kl. 7c