• PODWÓRKO NIVEA - GŁOSOWANIE

     • Zaczynamy głosowanie!

      Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach oraz Rada Rodziców Szkoły serdecznie proszą o oddawanie głosów na lokalizację „Podwórka Nivea” na terenie naszej szkoły, na stronie Razem zbudujmy 20 Podwórek NIVEA

      Prosimy o codzienne oddawanie głosu w terminie 24.05.2021 – 15.07.2021 na naszą lokalizację: GORZKOWICE J

      Dzięki Państwa głosom dzieci mają szansę na nowe, ciekawe i kreatywne miejsce do zabaw.

       

     • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

     • Egzamin ósmoklasisty to pierwszy tak poważny test w życiu uczniów Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach, który zaczyna się dziś sprawdzeniem wiedzy z języka polskiego, a kolejne dni to podsumowanie wiadomości z matematyki i języka obcego.

      Wymagania egzaminacyjne w tym roku szkolnym stanowią zawężony katalog zasad określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

      Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca.

      Wszystkim uczniom życzymy powodzenia.

       

     • PRZEDSTAWIENIE EKOLOGICZNE "ZIELONY KAPTUREK"

     • W dniach 20 i 21 maja uczniowie kl.3a i 3c pod opieką pani Ewy Librowskiej wystawili w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach, krótkie przedstawienie ekologiczne pt. ,,Zielony Kapturek”. Występ mogły podziwiać   przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach, jak i młodsi uczniowie klas I-III naszej szkoły wraz z Dyrekcją. Głównym przesłaniem inscenizacji były treści ekologiczne, które w bardzo wesoły i przystępny sposób zostały przekazane dzieciom. Uświadomiły wszystkim jak ważne jest podejście młodego pokolenia do sprawy segregacji odpadów i recyklingu. Przedstawienie poruszało również tematy związane z prawidłowymi nawykami ekologicznymi jak: poszanowanie środowiska, przyrody i zwierząt. 

      Musimy pamiętać, że dbanie o czystość przynosi korzyści ludziom i środowisku.

      Bajkowa atmosfera, sceneria i stroje, zagwarantowały dzieciom niezapomniane przeżycia teatralne i efektywną edukację ekologiczną.  Młodzi aktorzy spisali się świetnie, o czym świadczyły gromkie brawa.

     • DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

     • Ważnym wydarzeniem w naszej szkole jest Dzień Patrona celebrowany 20 maja, gdyż tego dnia w 1982 roku odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia Henryka Sienkiewicza i przekazanie sztandaru szkolnego. Tradycyjnie obchodom Święta Szkoły towarzyszyła uroczysta akademia. W tym roku, przestrzegając zaleceń związanych z przeciwdziałaniem pandemii Covid - 19, musieliśmy zmienić nasze zwyczaje i plany. Pomimo tego, nie zapomnieliśmy o jednym z najwybitniejszych i zasłużonych polskich pisarzy - Henryku Sienkiewiczu.

      Życie i twórczość naszego Patrona jest dla nas źródłem nieustającej inspiracji, dlatego w tym dniu pragniemy szczególnie przybliżyć twórczość Wielkiego Noblisty.
      Henryk Sienkiewicz urodził się w 1846 r. w Woli Okrzejskiej na Podlasiu. (Zapraszamy do wirtualnego wnętrza pałacyku w Oblęgorku, w którym znajduje się muzeum poświęcone pisarzowi. W wyszukiwarce należy wpisać: Oblęgorek Sienkiewicz online)

      Henryk Sienkiewicz już za życia był najpoczytniejszym polskim pisarzem, który odnosił sukcesy w kraju i za granicą. Dowodem międzynarodowego uznania było przyznanie mu w 1905 r. Literackiej Nagrody Nobla za całokształt twórczości.

      Intensywna praca twórcza zaowocowała i powstały cieszące się dużą popularnością nowele (m.in. "Janko Muzykant", "Za chlebem", "Latarnik"). W 1883 r. rozpoczęto druk "Ogniem i mieczem". Od 1884 r. ukazywał się "Potop", a od 1887 r. – "Pan Wołodyjowski". Pobyt we Włoszech zainspirował pisarza do napisania kilka lat później "Quo vadis". W styczniu 1890 r. wyruszył do Afryki, do Zanzibaru. Zbierał tam materiały do swej kolejnej powieści "W pustyni i w puszczy". Napisał powieść "Krzyżacy" oraz Trylogię, na którą składają się "Ogniem i mieczem", "Potop" i "Pan Wołodyjowski".

      Sienkiewicz pisał również o swojej idei ku pokrzepieniu serc. Polegała ona na tym, aby podtrzymywać poczucie wspólnoty narodowej i własnej wartości Polaków w czasie zaborów, pocieszać i  dawać nadzieję na odzyskanie niepodległości dzięki przypominaniu zwycięstw  ważnych dla historii narodu polskiego:

       „Czyż nie lepiej i zdrowiej, zamiast malować dzisiejszy stan umysłów i ludzi, dzisiejszą ich nędzę, […] bezsilność i szamotanie się, pokazać swemu społeczeństwu, iż były chwile jeszcze gorsze, straszniejsze i bardziej rozpaczliwe i że pomimo to ratunek i odrodzenie przyszło. Tamto może do reszty zniechęcić i zrozpaczyć, to sił dodaje, nadzieję wlewa, ochotę do życia zagrzewa”.

      Z okazji Dnia Patrona Szkoły Poczet sztandarowy, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz Zuchy z Gromady "Mali Tropiciele" złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą szkolną poświęconą Henrykowi Sienkiewiczowi.

     • BADAMY STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA DWUTLENKIEM SIARKI

     • Mimo nauczania zdalnego, uczniowie z klas 8 ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach, bardzo chętnie przystąpili do udziału w  projekcie ekologicznym nt. stopnia skażenia powietrza SO2 na terenie naszej gminy.

      Za pomocą bioindykatorów czyli wskaźników czystości powietrza, uczniowie określali strefę i stopień skażenia otaczającego środowiska. Zadaniem uczniów było:  wyruszyć w teren gminy i odszukać różne gatunki porostów, wykonać zdjęcia, a następnie za pomocą skali porostowej określić strefę skażenia, stopień zanieczyszczenia powietrza liczony w mikrogramach/metr sześcienny oraz przygotować prezentację multimedialną na lekcję biologii.

       Na podstawie przeprowadzonych badań uczniowie stwierdzili, że większość obszaru na którym  mieszkamy to IV strefa – co potwierdza występująca bardzo licznie  tarczownica bruzdkowana, skażenie powietrza średnie w granicach 69-50µg/m3.

      Są miejsca na terenie gminy, gdzie uczniowie znaleźli mąklika otrębiastego, chrobotka reniferowego oraz chrobotka strzępiastego, a to V strefa zanieczyszczeń tzn. powietrze mało zanieczyszczone, skażenie powietrza SO2 pozostaje w granicach 49-40 µg/m3, natomiast bardzo miłym zaskoczeniem było odnalezienie  brodaczki nadobnej świadczącej o strefie VI,  a więc powietrze nieznacznie zanieczyszczone SO2 w granicach 39-30 µg/m3 ale tylko w jednym miejscu na terenie naszej gminy. Brodaczka nadobna jest gatunkiem bardzo rzadkim, ginącym, podlegającym ścisłej ochronie gatunkowej i znajduje się na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski.

      Bardzo licznie występujące porosty, które uczniowie znaleźli i opisali to: liszajec murowy, złotorost ścienny, złotorost postrzępiony, misecznica zwyczajna, misecznica proszkowata, jaskrawiec cytrynowy, a także bardzo licznie występujący glon pierwotek.

      Do projektu włączyli się uczniowie z kl. 8 - Jakub Chruścik, Sylwia Mazurkiewicz, Aleksandra Woźniak, Gałązka Aleksandra, Gałązka Anna, Gałązka Zosia, Jarocka Michalina, Kanak Julia, Kurmanowska Julita, Mika Kinga, Raczyńska Anna, Rusin Jędrzej, Wiernicka Lena, Wiernicka Zuzanna, Woźniak Szymon. Wszyscy uczniowie otrzymali oceny celujące z biologii.

      Poniżej znajdują się zdjęcia wykonane przez  uczniów.

     • ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W DNIACH 17.05.2021 - 28.05.2021

     • W dniach 17 .05.2021 -21 .05.2021 klasy 7 i 8 odbywają zajęcia w formie stacjonarnej (w szkole zgodnie z obowiązującym planem lekcji).

      Klasy  4,5 i 6 w tych dniach pracują nadal zdalnie zgodnie z planem lekcji .

      W dniach 24 .05.2021 i 28 .05.2021 klasy 4, 5 i 6 odbywają zajęcia w formie stacjonarnej (w szkole zgodnie z obowiązującym planem lekcji).

      Klasy  7 i 8  w tych dniach pracują  zdalnie zgodnie z planem lekcji .

      25, 26 i 27 maja 2021  w szkole odbywają się egzaminy po klasie 8,  są to dni wolne od zajęć dydaktycznych, w tych dniach nie odbywa się nauka w żadnej formie.

    • PODWÓRKO NIVEA 2021
     • PODWÓRKO NIVEA 2021

     • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach wraz z Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej w Gorzkowicach bierze udział w kolejnym projekcie…..

      Tym razem uczestniczymy w konkursie: „Podwórko NIVEA 2021”.

      Konkurs trwa od 15.03.2021r. do 15.07.2021r.

      Pierwszym krokiem jest stworzenie przez szkołę filmu lub prezentacji. Zapraszamy do zapoznania się z występem naszych dzieci.

      W okresie od 24.05.2021r. do 15.07.2021r. odbędzie się głosowanie internautów za pośrednictwem strony internetowej Razem zbudujmy 20 Podwórek NIVEA na wybraną lokalizację.

      Zachęcamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w głosowaniu. Dzięki wspólnej pracy                 i zaangażowaniu nasze dzieci będą mogły ciekawie spędzić wolny czas na PODWÓRKU NIVEA.

     • ŚWIĘTA MAJOWE

     • Przed nami majowe dni świąteczne: 1 maja - Święto Pracy, 2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i 3 maja - Święto Konstytucji Trzeciego Maja.

      Tegoroczne szkolne uroczystości z powodu pandemii nie odbywają się, ale pragniemy w inny sposób przybliżyć szczególnie ważne w historii Polski święta, które nierozerwalnie łączą się z naszym poczuciem tożsamości i przynależności do narodu polskiego oraz niosą nadzieję.

      Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji, która pozwoli przypomnieć sobie, skąd wzięły się święta majowe.

     • 22 KWIETNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI - „PRZYWRÓĆ NASZĄ ZIEMIĘ”

     • Dzień Ziemi to święto obchodzone na całym świecie 22 kwietnia. Tegorocznym motywem przewodnim Dnia Ziemi jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”. To hasło ma nam przypominać, że każdy z nas może dbać o środowisko.

      Nasze codzienne przyzwyczajenia mają wpływ na zmiany klimatu.

      Nauczyciele świetlicy pragną zachęcić wszystkich uczniów naszej szkoły do świętowania Dnia Ziemi i dbania o naszą Planetę :-)

       

     • "WSZYSTKO JEST TEMATEM" - rozstrzygnięcie międzyszkolnego etapu konkursu pod patronatem Wójta Gminy Gorzkowice

     •  

       

       

       

      Czy poezja jest pla…plagiatem myśli?

      Na to pytanie odpowiedzi szukali uczestnicy konkursu poetyckiego skierowanego do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych znajdujących się w rejonie  Gorzkowic.

      W nietypowych okolicznościach, spowodowanych pandemią, odbył się cykliczny konkurs organizowany w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach. Zadaniem uczestników było napisanie wiersza o tematyce dowolnej.

                 Cele konkursu :

      1. Podkreślenie roli i rangi twórczości poetyckiej w literaturze i w życiu.
      2. Pobudzenie wrażliwości poetyckiej.
      3. Odkrywanie młodych talentów.
      4. Popularyzacja twórczości literackiej.
      5. Motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami.

      Do konkursu zgłoszone zostały  wiersze uczestników ze szkół w : Krzemieniewicach, Gorzędowie, Gościnnej, Trzepnicy i Gorzkowicach.

      Komisja w składzie:

      p. Renata Kluczyńska – Musiał – przewodnicząca

      p. Anna Maniecka

      p. Lidia Słodkowicz

      p. Ewa Rakowska – Kister

      przyznała:

       

      I miejsce ex aequo

      SP Gorzkowice        - Natalia Tomala kl. 7c     - „Spojrzenie falującego lustra”

      SP Gościnna             – Marlena Olczyk kl. 8     -„Pandemia”

      II miejsce ex aequo

      SP Gościnna             - Paulina Szadkowska kl. 8-„Wiosna”

      SP Trzepnica            - Amelia Leśniewska kl. 7  -„Tęskno mi” , „Czekam”

      III miejsce ex aequo

      SP Gorzkowice         – Marek Krzemień” kl. 7a –„ Korona- wirus (COVID 19)

       SP Krzemieniewice  -Ewelina Hamczyk kl. 8   - „Oblicza przyjaźni”

      SP Trzepnica             - Michał Pełka kl. 7          - „Miłość”

      SP  Gorzkowice        - Oliwia Walczak kl. 7d    - „Brak internetu”

      Wyróżnienia

      SP Gorzkowice        - Paulina Wrońska kl. 8a   - „Słoneczne chwile”

      SP Gorzkowice        - Anna Gałązka      kl. 8c   - „Wiosna”

      SP Gorzędów           - Magdalena Kałka kl. 7    - „Symptom życia”

      SP Gorzędów           - Patrycja Sikora     kl. 7    - „Wiosenne zmiany”

      SP Gorzędów           - Wiktoria Krajewska kl. 7 – „Do przyjaciela”

       

      Członkowie jury w ten sposób motywowali przyznanie nagród i wyróżnień:

               Otaczająca nas nienaturalna rzeczywistość związana z obowiązkiem dystansowania społecznego i przebywaniem w „izolacji” nie zniechęciła młodzieży szkolnej do zmagań poetyckich również w tegorocznym konkursie „Wszystko jest tematem”.

             Być może ta sytuacja pozwoliła znaleźć czas na uwolnienie myśli, żeby w praktyczny sposób przelać wewnętrzne przemyślenia na karty papieru.

      Tematyka wierszy konkursowych podkreśla przede wszystkim wrażliwość młodych – aczkolwiek dojrzałych emocjonalnie poetów.

            Za pośrednictwem wypowiedzi opisali oni swoje subiektywne spostrzeżenia otaczającego świata i różnych stanów emocjonalnych.

             Wszyscy laureaci konkursu wykazali się niezwykłą kreatywnością w  tworzeniu poezji, która, mamy nadzieję, w dalszym ciągu będzie  się rozwijała.

       

                 Młodym poetom serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że ten konkurs rozpocznie serię sukcesów poetyckich, bo, analizując dzieła naszych twórców, z całą pewnością można odnieść wrażenie, że ujawniają głęboką wrażliwość płynącą z ich serc. Przeglądając się w tafli falującego lustra potrafią analizować otaczającą ich rzeczywistość, wykazują się empatią, nie boją się marzyć, a także zajrzeć w zakamarki duszy. Wielu artystom nie jest obojętny czas pandemii, czego wyrazem są piękne wiersze. Na szczęście młodzi poeci udowodnili, że poezja jest pla…plagiatem myśli i wyrazili nadzieję, że z przyjściem wiosny zmieni się ten trudny czas.

       

      Wszyscy nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do konkursu oraz dyrektorzy szkół, otrzymają podziękowania za promowanie poezji.

      Nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Gorzkowice- Pana Alojzego Włodarczyka, wkrótce zostaną dostarczone laureatom.

      Wiersze opublikujemy na stronie szkoły- www.spgorzkowice.pl

       

      Organizatorzy konkursu: p. Justyna Święcicka,  p. Małgorzata Szulc

     • PODSUMOWANIE PROJEKTU "KROK DALEJ - ROZWÓJ EDUKACJI CYFROWEJ W GMINIE GORZKOWICE"

     •  

      Projekt: „ Krok dalej – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Gorzkowice” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa XI-Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.I -Wysoka jakość edukacji.

      Projekt pt.: "Krok dalej - rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Gorzkowice" był realizowany w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021. Finansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki takim działaniom nasza placówka pozyskała komputery stacjonarne, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, rzutniki, kamerę oraz routery.

      Celem projektu było:

      1.rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów  ze specjalnymi      potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych

      2.tworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, specjalistycznych

      3.doposażenie szkół, w tym pracowni w pomoce dydaktyczne, sprzęt do realizacji zaplanowanych form wsparcia 

      4.podniesienie kwalifikacji  i kompetencji nauczycieli.

      Zgodnie z procedurami  przeprowadzona była  rekrutacja uczniów na zajęcia dodatkowe, w wymiarze 15 godzin w ciągu trwania  semestru.

       Poprzez cały okres realizowania projektu w naszej szkole podstawowej odbyły się  następujące zajęcia:

      1. Koło zainteresowań z języka niemieckiego - "Ich mag Deutsch"

      2. Koło matematyczne - "Twój Pitagoras"

      3. Zajecia rozwijające język angielski - "Mały Poliglota"

      4. Koło matematyczne - "Magia Matematyki"

      5. Zajęcia rozwijające - "Młody Poliglota"

      6. Koło zainteresowań  - "Mały Informatyk"

      7. Koło z przedsiębiorczości  - "Młody Ekonomista"

      8. Zajęcia z zakresu  doradztwa zawodowego

      Odnośnie punktu pierwszego - Koła Zainteresowań z Języka Niemieckiego uczniowie poznali słownictwo z zakresu: ja i moja rodzina, cechy charakteru, zwroty grzecznościowe, czas wolny, wyposażenie domu, określenie położenia przedmiotów, liczby, produkty spożywcze i zakupy. Nabyli również umiejętności prowadzenia prostej rozmowy, opowiadania, zadawania pytań w języku niemieckim, rozumieli komunikaty. Rozwijali umiejętność komunikowania się oraz pracy w zespole.

      Zajęcia z Koła Matematycznego polegały na doskonaleniu umiejętności wykonywania działań na ułamkach zwykłychi i dziesiętnych poprzez gry i zabawy z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. Uczniowie nauczyli się współpracować w grupie, kreatywności oraz szacować wyniki. Ćwiczyli umiejętność uczenia się. Zastosowana była metoda eksperymentu czyli nauka poprzez zabawę.

      "Mały poliglota"  - Zajęcia Rozwijające Język Angielski  u uczniów poprzez ćwiczenie sprawności językowej, umiejętności słuchania, przygotowania do egzaminu i  poszerzaniu słownictwa. Uczestnicy zajęć posługiwali się zasobem środków językowych w zakresie tematów zawartych w podstawie programowej dla 2 etapu edukacyjnego. Tworzyli krótkie, logiczne wypowiedzi ustne i pisemne. Przetwarzali teksty ustnie i pisemnie.

      Kolejne Zajęcia Matematyczne rozwijały u uczniów zainteresowanie matematyką w szerszym znaczeniu tzn. doskonalili podzielności liczb, pierwiastki, własności potęgowania, rozwiązywali równania z jedną niewiadomą, obliczali pola i objętości  graniastosłupów prostych, ostrosłupów prawidłowych. Ćwiczyli również elementy kombinatoryki i  rachuneku prawdopodobieństwa. Realizowali własne pomysły przy rozwiązywaniu zadań. Byli kreatywni i myśleli innowacyjnie.

       "Młody Poliglota" - Zajęcia Rozwijające,  które polegały na poszerzaniu i utrwalaniu wiedzy w ramach przygotowań do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie czytali teksty ze zrozumieniem, powtarzali znajomość środków językowych. Ćwiczyli redagowanie różnych form wypowiedzi pisemnej, a także sprawne komunikowanie się w języku angielskim. Rozpoznawali podstawowe struktury gramatyczne.

      "Mały Informatyk"  - Zajęcia polegające na poznawaniu różnych technik komputerowych. Uczniowie pracowali na nowoczesnym sprzęcie komputerowym. Poznali zagadnienia z zakresu: Power Point, Logomocja, obsługa programów graficznych, zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Podczas zajęć uczyli się również obsługiwania poczty elektronicznej, tworzyli własne, autorskie prezentacje.

      Koło z Przedsiębiorczości  - "Młody Ekonomista" czyli uczenie się zarządzania własnym gospodarstwem domowym, dbania o swoje prawa, odkrywania i rozwijania indywidualnych kwalifikacji zawodowych, nabywania umiejętności dokonania wyboru własnego zawodu. Podczas zajęć uczniowie ćwiczyli kreatywność, przedsiębiorczość oraz innowacyjność. Powinni również znać wartość pieniądza i zjawisko inflacji.

      Ostatni rodzaj zajęć z projektu "Krok Dalej" to poznanie wiedzy  z zakresu doradztwa zawodowego. Uczniowie określali swoje mocne i słabe strony, swoje pasje i zainteresowania. Tworzyli i przedstawiali autorskie prezentacje. Poznali specyfiki różnych zawodów, a także swoje uwarunkowania rodzinne. Zostali zapoznani z perspektywami dalszego kształcenia w określonym kierunku bądź podjęcia pracy w odniesieniu do aktywnej sytuacji na rynku pracy. Rozpatrywany był również wybór szkoły średniej, zawodu a niepełnosprawność ucznia - czyli osoby z ograniczeniami uczyły się ukierunkowania swoich predyspozycji oraz planowania własnej kariery.

      Wniosek współfinansowany był w ramach działania XI. 1. Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1. 2 Kształcenie ogólne  -Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

       

     • „WSZYSTKO JEST TEMATEM”- ROZSTRZYGNIĘCIE SZKOLNEGO ETAPU KONKURSU POD PATRONATEM WÓJTA GMINY GORZKOWICE

     •            Czy poezja jest pla…plagiatem myśli? Na to pytanie odpowiedzi szukali uczestnicy konkursu poetyckiego skierowanego do uczniów klas siódmych  i ósmych. Etap szkolny był eliminacją do Międzyszkolnego Konkursu „Wszystko jest tematem” pod patronatem Wójta Gminy Gorzkowice.

                   Jury w składzie:

      p. Renata Kluczyńska- Musiał - przewodnicząca

      p. Anna Maniecka                    - członek

      p. Ewa Rakowska- Kister        - członek

      p. Lidia Słodkowicz                 - członek

      nagrodziło następujące wiersze:

       

      I miejsce- Spojrzenie falującego lustra - autorka: Natalia Tomala    kl. 7c
      II miejsce- Korona-wirus (COVID 19)  - autor:    Marek Krzemień  kl.7a
      III miejsce- Brak internetu                    - autorka: Oliwia Walczak  kl.7d
                       - Słoneczne chwile              - autorka: Paulina Wrońska kl. 8a
                       - Wiosna                              - autorka: Anna Gałązka      kl.8c

       

      Utwory te będą oceniane przez jury Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego „Wszystko jest tematem”.

      Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom w dalszym etapie konkursu  i  trzymamy mocno kciuki.

       

       

     • PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

     • W dniach 17 – 19 marca 2021r., na terenie naszej szkoły został przeprowadzony próbny egzamin po klasie 8. Arkusze egzaminacyjne zostały przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Uczniowie rozwiązywali zadania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.