• ŚLUBOWANIE 2021

     • Ślubowanie klas 1 to ważna uroczystość w każdej szkole, której celem jest włączenie Pierwszoklasistów rozpoczynających naukę do grona społeczności szkolnej. W tym roku w naszej szkole odbyła się 28 października i ze względu na panująca pandemię przebiegała nieco inaczej. Mając na względzie bezpieczeństwo uczniów, każda klasa przystąpiła do ślubowania osobno. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Gorzkowice Pan Alojzy Włodarczyk oraz Dyrektor Administracji Placówek Oświatowych w Gorzkowicach Pan Daniel Słowik.

      Pierwszoklasiści wykazali się wiedzą i umiejętnościami oraz udowodnili, że potrafią śpiewać i recytować wiersze. Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły. Obiecali być dobrymi uczniami i Polakami, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. W tej chwili zostali przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach. Wicedyrektor Szkoły Pani Małgorzata Sadura pasowała każde dziecko symbolicznym ołówkiem na pełnoprawnego członka szkolnej społeczności.

      Mali uczniowie otrzymali podarunki  ufundowane przez Wójta Gminy Gorzkowice p. Alojzego Włodarczyka.

      Rodzice, choć nie mogli, być razem ze swoimi dziećmi ze względu na panującą pandemię, pamiętali o ich święcie, przygotowując dla uczniów drobne upominki oraz słodkie poczęstunki w klasach.

      Uroczystość Ślubowania klas I przygotowały: p. Marzena Gorzędowska , p. Aneta Krawczyk, p. Anna Librowska, p. Małgorzata Rawicka oraz w zastępstwie p. Agnieszka Sawicka.  Dekorację wykonały Panie – Anna Kubik oraz Agnieszka Kubiak. Zdjęcia wykonał p. Tomasz Filipczak.

      Na pamiątkę tego ważnego w ich życiu wydarzenia uczniowie klas 1 pozowali do zdjęć w „fotobudce” przygotowanej przez p. Annę Kubik i p. Agnieszkę Kubik.

      Pierwszoklasistom życzymy wielu chwil zadowolenia z własnych osiągnięć, sukcesów na miarę własnych możliwości oraz dążenia do pokonywania własnych trudności! Oby każdy dzień spędzony w szkole był dla uczniów interesującą podróżą, podczas której poznają nowe wiadomości, ciekawe postacie, nawiążą przyjaźnie, zdobędą doświadczenia i przekonają się, że mogą liczyć na nauczycieli, którzy będą nieść pomoc w każdej sytuacji.

     • "SPOTKANIE Z MAŁYM KSIĘCIEM"

     • 26 października 2021r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim zostało zorganizowane spotkanie młodzieży klas ósmych szkół podstawowych powiatu piotrkowskiego.

      Celem projektu było:
      – pogłębienie wiedzy na temat lektury "Mały Książę",
      – rozwijanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni,
      – odkrywanie bogactwa uniwersalnych wartości tkwiących w utworze,
      – doskonalenie umiejętności wypowiadania się,
      – praca metodą sketchnotingu, projektu i w grupie.

      Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach reprezentowało 30 uczniów. Grupa - w składzie: M. Ałaszewski, K. Jeż, M. Kister, I. Kowalska, A. Rawicka, O. Stępień, J. Szczygielska, O. Tarnowska, Ł. Głowacka, W. Haręza - zajęła III miejsce w rozgrywkach konkursowych.

      Wszyscy uczestnicy pracowicie i miło spędzili czas oraz w niekonwencjonalny sposób przypomnieli sobie niezwykle cenny tekst kultury, jakim jest "Mały Książę". Uczniowie oraz opiekunowie grupy – A. Maniecka, M. Szulc – serdecznie dziękują organizatorom za perfekcyjne przygotowanie spotkania.

     • BUDZENIE SZACUNKU DO ZMARŁYCH. WYJŚCIE NA CMENTARZ.

     • Palą się znicze…
      Przypominają,
      Że ktoś odchodzi,
      Inni zostają.
      Pośród cmentarzy
      Cichych uliczek
      Jak wierna pamięć –
      Palą się znicze…

      Ryszard Przymus „Znicze”

      Okres przed Świętem Zmarłych, to odpowiedni moment na wspomnienie tych, którzy odeszli, czas na rozmowę dotyczącą szacunku dla nich.

      Taki też właśnie cel przyświecał wycieczce klasy 1c i 3a Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach.

      W środę 27 października 2021r. uczniowie pod opieką wychowawców – p. Anety Krawczyk i Magdaleny Fili  oraz p. Małgorzaty Soi i p. Tomasza Filipczaka odwiedzili miejsca spoczynku zmarłych nauczycieli, uczniów, żołnierzy i osób zasłużonych dla społeczności lokalnej. Został uporządkowany grób Państwa Kolasińskich oraz jak co roku została złożona wiązanka zakupiona z funduszu Rady Rodziców. W ciszy i spokoju, uczniowie mogli zapalić lampki również na symbolicznej mogile upamiętniającej powstańca.

      Spacer alejkami cmentarza parafialnego był dla uczniów głębokim przeżyciem i wspomnieniem osób bliskich, których już niestety z nami nie ma. Dzieci wspólnie z paniami pomodliły się i zapaliły znicze.

      Niewątpliwie takie wyjścia na miejsca pamięci to jedna z ważniejszych lekcji wychowania patriotycznego. Oprócz tego dzieci poznawały tradycje, zwyczaje związane z Dniem Wszystkich Świętych. Dbały również o właściwe zachowanie się na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób odwiedzających to miejsce.

     • URODZINY, URODZINY...

     • Zgodnie z comiesięczną tradycją świetliczaki ze Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach przygotowały własnoręcznie i wysłały kartkę z życzeniami dla pensjonariuszy zamieszkujących Dom Pomocy Społecznej "Przystań” we Wronikowie. Tym gestem nasi uczniowie chcieli umilić ten wyjątkowy dzień solenizantom, którzy swoje urodziny obchodzą w październiku.

     • PROGRAM SZKOLNE PRZYGODY GANGU SWOJAKÓW

     • Uczniowie klasy 1c Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach, której wychowawcą jest p. Aneta Krawczyk wzięli udział w  kolejnej edycji programu edukacyjnego wspierającego inicjatywę czytelnictwa wśród najmłodszych "Szkolne Przygody Gangu Swojaków", przygotowanego przez sieć sklepów Biedronka. W tym roku organizatorzy zachęcili uczestników do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, odkrywania piękna natury oraz poznawania gatunków zwierząt znajdujących się pod ochroną. Bohaterowie programu - Swojaki przybliżyły dzieciom różne regiony kraju, w których żyją chronione i zagrożone gatunki zwierząt oraz pokazały, co kryje przyroda i jak z nią żyć w zgodzie.

      Pierwszaki otrzymali do domu książeczki z zadaniami - Dzienniki Troskliwego Odkrywcy, których celem jest motywacja  do spędzania czasu na świeżym powietrzu i obserwacja otaczającej przyrody.

      Jednym z zadań było wykonanie na konkurs klasowy zielnika jesiennych liści. Wzięli w nim udział uczniowie: Julian Jabłecki, Jakub Librowski, Nina Nowak, Hanna Zielińska, Julian Piekarski, Nathan Załogowski, Franciszek Niezgoda, Adam Kister, Alicja Pabich i Zuzanna Tomala. Wszystkie prace zostały nagrodzone. Wicedyrektor szkoły Pani Małgorzata Sadura wręczyła małym przyrodnikom książki i maskotki Gangu Swojaków.

      W dobie mediów i Internetu dzieci zbyt dużo czasu spędzają przed ekranami telewizorów, komputerów czy telefonów, a program „Szkolne przygody Gangu Swojaków” ma pomóc w oderwaniu wzroku  dzieci od ekranów i zainteresowaniu ich naturą.

     • KARTA ROWEROWA

     • W dniu 22 października 2021 roku w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach został przeprowadzony egzamin na kartę rowerową. Aby przystąpić do egzaminu praktycznego uczniowie musieli zaliczyć test teoretyczny ze znajomości znaków i przepisów ruchu drogowego. W części praktycznej przeprowadzonej na miasteczku ruchu drogowego udział wzięło 43 uczniów z klas 5 i 6. Młodym rowerzystom życzymy bezpiecznej jazdy.

     • SPOTKANIE Z POLICJANTEM

     • 20 października 2021 r. w klasach pierwszych gościliśmy pana policjanta – aspiranta sztabowego  Krzysztofa Kaczmarka z Komisariatu Policji w Gorzkowicach.

      Podczas spotkania dzieci miały okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy rowerem, bezpiecznym zachowaniu w czasie oczekiwania na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu.

      Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Pan policjant uczulił także uczniów, aby zawsze pamiętali o zapinaniu pasów  podczas podróży samochodem. Przypomniał, że przywilej jazdy na przednim siedzeniu samochodu dotyczy tylko tych, którzy mają ukończone 12 lat. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien nosić.

      Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się. Uczniowie mieli także okazję do czynnego udziału poprzez możliwość zadawania pytań, na które prowadzący udzielał wyczerpujących odpowiedzi.

      Policjant poinformował także uczniów, że nie należy ufać osobom, z którymi zawieramy znajomości poprzez Internet, że należy być ostrożnym w kontaktowaniu się z innymi za pośrednictwem komunikatorów, że  nie należy przyjmować niczego od osób obcych oraz o tym, gdzie należy zwrócić się o pomoc w razie, gdyby taka sytuacja miała miejsce. 

      Spotkanie było interesujące i pouczające, a przekazana wiedza teoretyczna z pewnością znajdzie  zastosowanie w praktyce.

     • KONKURS PLASTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

     • Stowarzyszenie Euroaktywni zaprosiło uczniów do udziału w Konkursie Plastycznym pt: „PRAWA DZIECKA OCZAMI DZIECI I MŁODZIEŻY 2021” .

      Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - VIII Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Piotrkowskiego. 

      Konkurs zorganizowany w ramach dotacji udzielonej przez Zarząd Powiatu Piotrkowskiego na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Piotrkowskiego.

      18 października 2021 r. minął termin w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach na oddanie prac konkursowych.

      Naszą szkołę reprezentować będą prace wykonane przez uczniów klas 1 – 8:

      1. Zuzanna Wojalska - kl. 5c
      2. Amelia Migoda - kl. 1a
      3. Joanna Kowalczyk - kl. 1a
      4. Halina Łatacz - kl. 1a
      5. Zuzanna Ziemba - kl. 4b
      6. Amelia Ziemba - kl. 7a
      7. Wiktoria Kaźmierska - kl. 7c
      8. Kacper Kanak - kl. 7c
      9. Szymon Jeż - kl. 5b
      10.  Aleksandra Jeż - kl. 8c
      11.  Wiktoria Karlińska - kl. 5c
      12. Hanna Karlińska - kl. 1a
     • ŚRODKI OCHRONY W SZKOLE

     • W związku z rozpoczęciem nauki w trybie stacjonarnym Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych przekazało środki ochrony do szkół i przedszkoli, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom szkoły i uczniom.

      W ramach przedsięwzięcia Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach otrzymała stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury. Ponadto do szkoły trafiły środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki, płyn dezynfekujący oraz termometry.

     • KONKURS PLASTYCZNY „SKĄD SIĘ BIERZE PRĄD”

     • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach bierze udział w konkursie plastycznym „Skąd się bierze prąd” .

      Organizatorem konkursu jest Urząd Regulacji Energetyki z siedzibą w Warszawie.

      Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 25-lecia Urzędu Regulacji Energetyki.

      Celem Konkursu jest promocja tematyki związanej z energią elektryczną, a także rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności i wyobraźni u dzieci, kształcenie poczucia estetyki oraz umożliwienie wyrażenia ekspresji i emocji.

      Uczennice, których prace będą reprezentować naszą szkołę to:

      1. Amelia Ziemba   kl. 7a
      2. Wiktoria Kaźmierska   kl. 7c
     • PROGRAM MEN "AKTYWNY POWRÓT UCZNIÓW DO SZKOŁY PO PANDEMII” WF Z AWF

     • W Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach realizowany jest program WF z AWF „Aktywny powrót do szkoły po pandemii”. Celem projektu, koordynowanego przez AWF w Warszawie, jest wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Nauka w domu, przed komputerem i brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami spowodowały wiele szkód. W klasach młodszych w realizację programu zaangażowali się nauczyciele p. Aneta Krawczyk – wychowawca klasy 1c, p. Marzena Gorzędowska – wychowawca klasy 1a oraz p. Anna Szydziak – wychowawca klasy 2b, którzy ukończyli odpowiednie szkolenie przeprowadzone przez Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach. Nauczyciele rozpoczęli zajęcia od oceny kondycji fizycznej uczniów biorących udział w zajęciach w ramach SPORT KLUBÓW. Przeprowadzili pomiary somatyczne oraz testy sprawnościowe uczestników. W ramach zajęć realizują różne formy zajęć ruchowych oraz gry o charakterze rekreacyjnym i zabawowym. Zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.

     • AUTUMN DAY CZYLI DZIEŃ JESIENI

     • W ostatni wrześniowy piątek uczniowie klasy 3c świętowali nadejście tej jakże pięknej pory roku. Trzecioklasiści zapoznali się ze słownictwem tematycznym, obejrzeli anglojęzyczną prezentację o jesieni, a także uczestniczyli w zabawach muzyczno - ruchowych, które przyniosły wszystkim wiele śmiechu i frajdy, pokazując, że możliwe jest łączenie przyjemnego z pożytecznym czyli zabawy z nauką. Były to pierwsze zajęcia prowadzone w ramach tegorocznej innowacji pedagogicznej „Let’sCelebrateThese Special Days” z przedmiotu język angielski, prowadzonej w klasie 3c przez p. Lucynę Barańską, podczas dodatkowych zajęć odbywających się raz w miesiącu. Głównym celem innowacji jest budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez wprowadzanie na zajęciach scenariuszy zajęć dni nietypowych.

     • AKCJA “WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI”

     • Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Zbiórka trwała od 27.09.2021r. do 1.10.2021r. Celem akcji było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe gospodarowanie odpadami. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektronicznyszkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe. Zużyty sprzęt przekazano do utylizacji do firmy Green Office Ecologic Sp. z. o. o. 

      Serdecznie dziękujemy uczniom naszej szkoły, rodzicom oraz wszystkim mieszkańcom, którzy przyłączyli się do naszej akcji.

     • „KARTKA URODZINOWA… PAMIĘTAJMY”

     • W miesiącu wrześniu świetliczaki ze Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach wysłały kartkę z życzeniami dla pensjonariuszy zamieszkujących Dom Pomocy Społecznej w  Wronikowie „Przystań”. Tym gestem nasi uczniowie chcieli umilić dzień solenizantom urodzonym w miesiącu wrześniu.

     • PRZYGOTOWANIE DO KARTY ROWEROWEJ

     • Uczniowie klasy szóstej oraz klas piątych Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach podczas zajęć techniki mieli możliwość utrwalenia znaków i przepisów ruchu drogowego oraz ćwiczenia bezpiecznej jazdy rowerem po torze Miasteczka Ruchu Drogowego. Lekcja praktycznej jazdy w kontrolowanym ruchu drogowym uświadomiła uczniom, jak bardzo ważne jest stosowanie się do zasad i przepisów na drodze. Celem zajęć było przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową.

     • ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 2021

     • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia odbywa się każdego roku w pierwszy piątek października. To już 11. edycja.

      Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.

      1 października 2021r. w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach znajomością tabliczki mnożenia wykazywali się uczniowie klas trzecich, czwartych, piątych i szóstych.

      „Tabliczkowa wiedza” sprawdzana była podczas krótkich egzaminów. Ich główną formą są losy o różnym stopniu trudności.

      Każdy uczeń, który odpowiedział poprawnie na 5 pytań, otrzymał tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia, były też drobne upominki i słodki poczęstunek.

      Wszystkim uczestnikom gratulujemy znajomości tabliczki mnożenia, wiemy, jak bardzo ważna i przydatna jest ta umiejętność nie tylko na lekcjach matematyki, ale także w codziennym życiu.

       

     • DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA W BIBLIOTECE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZKOWICACH

     • Czytanie jest jednym z rodzajów spędzenia wspólnego czasu, w którym wszyscy uczą się od siebie nawzajem. Dorośli uczą się od dzieci ich sposobu pojmowania rzeczywistości. Dzieci otrzymują sygnał, że książki są ważnymi przedmiotami w życiu człowieka i nie można ich niczym zastąpić.

      Z okazji Dnia Głośnego Czytania gościliśmy w bibliotece najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach oraz grupę „Motylki” z Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach. Akcja była również prowadzona w innych miejscach szkoły.

      W przestrzeni nazwanej „Kraina czytania” nauczyciele bibliotekarze i wychowawcy starali się otworzyć przed dziećmi świat wyobraźni, świat dobra i zła, świat pięknego języka.

      Spotkaniu z wyczarowaną książką towarzyszyły różnorodne działania: zabawy ruchowe, zabawy słowne – rymowanki i wyliczanki, śpiewanie. Celem zajęć było rozbudzenie w dzieciach ciekawości i wywołanie pozytywnych wrażeń. Spowodowanie, by czytanie kojarzyło się im z przygodą, radością, dobrymi wspomnieniami. Aby zafascynowane  literaturą, uczyły się tego, jak funkcjonuje świat i dowiadywały się więcej o sobie samych. Aby odkrywały, że litery, to nie tylko znaki ustawione w rzędach, które trzeba przeczytać, ale że są to „wrota” do świata wyobraźni.

     • DZIEŃ CHŁOPAKA POD HASŁEM DNIA MUSZKI I KRAWATA

     • Święto wszystkich panów, mężczyzn, chłopców i chłopczyków obchodziliśmy w naszej szkole wystrojeni w akcesoria typowo męskie. Mucha i krawat oprócz tego, że dodała męskiej części szkoły powagi i mnóstwa uroku pomogła również uzyskać „bon zwalniający”. Chłopcy mogli je wykorzystać gdy nie mieli odrobionej pracy domowej, nie byli przygotowani do odpowiedzi ustnej lub też potrzebowali dodatkowej wskazówki od nauczyciela. Mamy nadzieję, że się przydały...

      Drodzy panowie życzymy Wam w dniu Waszego święta samych miłych chwil, dużo uśmiechu i radości każdego dnia roku.