• ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA DZIECKA

     • Wszystkim dzieciom - dużym, małym,

      Tym niegrzecznym i wspaniałym,

      Tym co mają w nosie muchy...

      Niechaj życie pisze bajki

      Czarodziejskim dymkiem z fajki!

      Niech spełniają swe marzenia.

       

      Dla najważniejszych ludzi na świecie ślemy te życzenia.

       

                                                      Samorząd Uczniowski  

     • PODWÓRKO NIVEA - GŁOSOWANIE

     • Zaczynamy głosowanie!

      Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach oraz Rada Rodziców Szkoły serdecznie proszą o oddawanie głosów na lokalizację „Podwórka Nivea” na terenie naszej szkoły, na stronie Razem zbudujmy 20 Podwórek NIVEA

      Prosimy o codzienne oddawanie głosu w terminie 24.05.2021 – 15.07.2021 na naszą lokalizację: GORZKOWICE J

      Dzięki Państwa głosom dzieci mają szansę na nowe, ciekawe i kreatywne miejsce do zabaw.

       

     • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

     • Egzamin ósmoklasisty to pierwszy tak poważny test w życiu uczniów Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach, który zaczyna się dziś sprawdzeniem wiedzy z języka polskiego, a kolejne dni to podsumowanie wiadomości z matematyki i języka obcego.

      Wymagania egzaminacyjne w tym roku szkolnym stanowią zawężony katalog zasad określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

      Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca.

      Wszystkim uczniom życzymy powodzenia.

       

     • PRZEDSTAWIENIE EKOLOGICZNE "ZIELONY KAPTUREK"

     • W dniach 20 i 21 maja uczniowie kl.3a i 3c pod opieką pani Ewy Librowskiej wystawili w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach, krótkie przedstawienie ekologiczne pt. ,,Zielony Kapturek”. Występ mogły podziwiać   przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach, jak i młodsi uczniowie klas I-III naszej szkoły wraz z Dyrekcją. Głównym przesłaniem inscenizacji były treści ekologiczne, które w bardzo wesoły i przystępny sposób zostały przekazane dzieciom. Uświadomiły wszystkim jak ważne jest podejście młodego pokolenia do sprawy segregacji odpadów i recyklingu. Przedstawienie poruszało również tematy związane z prawidłowymi nawykami ekologicznymi jak: poszanowanie środowiska, przyrody i zwierząt. 

      Musimy pamiętać, że dbanie o czystość przynosi korzyści ludziom i środowisku.

      Bajkowa atmosfera, sceneria i stroje, zagwarantowały dzieciom niezapomniane przeżycia teatralne i efektywną edukację ekologiczną.  Młodzi aktorzy spisali się świetnie, o czym świadczyły gromkie brawa.

     • DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

     • Ważnym wydarzeniem w naszej szkole jest Dzień Patrona celebrowany 20 maja, gdyż tego dnia w 1982 roku odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia Henryka Sienkiewicza i przekazanie sztandaru szkolnego. Tradycyjnie obchodom Święta Szkoły towarzyszyła uroczysta akademia. W tym roku, przestrzegając zaleceń związanych z przeciwdziałaniem pandemii Covid - 19, musieliśmy zmienić nasze zwyczaje i plany. Pomimo tego, nie zapomnieliśmy o jednym z najwybitniejszych i zasłużonych polskich pisarzy - Henryku Sienkiewiczu.

      Życie i twórczość naszego Patrona jest dla nas źródłem nieustającej inspiracji, dlatego w tym dniu pragniemy szczególnie przybliżyć twórczość Wielkiego Noblisty.
      Henryk Sienkiewicz urodził się w 1846 r. w Woli Okrzejskiej na Podlasiu. (Zapraszamy do wirtualnego wnętrza pałacyku w Oblęgorku, w którym znajduje się muzeum poświęcone pisarzowi. W wyszukiwarce należy wpisać: Oblęgorek Sienkiewicz online)

      Henryk Sienkiewicz już za życia był najpoczytniejszym polskim pisarzem, który odnosił sukcesy w kraju i za granicą. Dowodem międzynarodowego uznania było przyznanie mu w 1905 r. Literackiej Nagrody Nobla za całokształt twórczości.

      Intensywna praca twórcza zaowocowała i powstały cieszące się dużą popularnością nowele (m.in. "Janko Muzykant", "Za chlebem", "Latarnik"). W 1883 r. rozpoczęto druk "Ogniem i mieczem". Od 1884 r. ukazywał się "Potop", a od 1887 r. – "Pan Wołodyjowski". Pobyt we Włoszech zainspirował pisarza do napisania kilka lat później "Quo vadis". W styczniu 1890 r. wyruszył do Afryki, do Zanzibaru. Zbierał tam materiały do swej kolejnej powieści "W pustyni i w puszczy". Napisał powieść "Krzyżacy" oraz Trylogię, na którą składają się "Ogniem i mieczem", "Potop" i "Pan Wołodyjowski".

      Sienkiewicz pisał również o swojej idei ku pokrzepieniu serc. Polegała ona na tym, aby podtrzymywać poczucie wspólnoty narodowej i własnej wartości Polaków w czasie zaborów, pocieszać i  dawać nadzieję na odzyskanie niepodległości dzięki przypominaniu zwycięstw  ważnych dla historii narodu polskiego:

       „Czyż nie lepiej i zdrowiej, zamiast malować dzisiejszy stan umysłów i ludzi, dzisiejszą ich nędzę, […] bezsilność i szamotanie się, pokazać swemu społeczeństwu, iż były chwile jeszcze gorsze, straszniejsze i bardziej rozpaczliwe i że pomimo to ratunek i odrodzenie przyszło. Tamto może do reszty zniechęcić i zrozpaczyć, to sił dodaje, nadzieję wlewa, ochotę do życia zagrzewa”.

      Z okazji Dnia Patrona Szkoły Poczet sztandarowy, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz Zuchy z Gromady "Mali Tropiciele" złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą szkolną poświęconą Henrykowi Sienkiewiczowi.

     • BADAMY STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA DWUTLENKIEM SIARKI

     • Mimo nauczania zdalnego, uczniowie z klas 8 ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach, bardzo chętnie przystąpili do udziału w  projekcie ekologicznym nt. stopnia skażenia powietrza SO2 na terenie naszej gminy.

      Za pomocą bioindykatorów czyli wskaźników czystości powietrza, uczniowie określali strefę i stopień skażenia otaczającego środowiska. Zadaniem uczniów było:  wyruszyć w teren gminy i odszukać różne gatunki porostów, wykonać zdjęcia, a następnie za pomocą skali porostowej określić strefę skażenia, stopień zanieczyszczenia powietrza liczony w mikrogramach/metr sześcienny oraz przygotować prezentację multimedialną na lekcję biologii.

       Na podstawie przeprowadzonych badań uczniowie stwierdzili, że większość obszaru na którym  mieszkamy to IV strefa – co potwierdza występująca bardzo licznie  tarczownica bruzdkowana, skażenie powietrza średnie w granicach 69-50µg/m3.

      Są miejsca na terenie gminy, gdzie uczniowie znaleźli mąklika otrębiastego, chrobotka reniferowego oraz chrobotka strzępiastego, a to V strefa zanieczyszczeń tzn. powietrze mało zanieczyszczone, skażenie powietrza SO2 pozostaje w granicach 49-40 µg/m3, natomiast bardzo miłym zaskoczeniem było odnalezienie  brodaczki nadobnej świadczącej o strefie VI,  a więc powietrze nieznacznie zanieczyszczone SO2 w granicach 39-30 µg/m3 ale tylko w jednym miejscu na terenie naszej gminy. Brodaczka nadobna jest gatunkiem bardzo rzadkim, ginącym, podlegającym ścisłej ochronie gatunkowej i znajduje się na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski.

      Bardzo licznie występujące porosty, które uczniowie znaleźli i opisali to: liszajec murowy, złotorost ścienny, złotorost postrzępiony, misecznica zwyczajna, misecznica proszkowata, jaskrawiec cytrynowy, a także bardzo licznie występujący glon pierwotek.

      Do projektu włączyli się uczniowie z kl. 8 - Jakub Chruścik, Sylwia Mazurkiewicz, Aleksandra Woźniak, Gałązka Aleksandra, Gałązka Anna, Gałązka Zosia, Jarocka Michalina, Kanak Julia, Kurmanowska Julita, Mika Kinga, Raczyńska Anna, Rusin Jędrzej, Wiernicka Lena, Wiernicka Zuzanna, Woźniak Szymon. Wszyscy uczniowie otrzymali oceny celujące z biologii.

      Poniżej znajdują się zdjęcia wykonane przez  uczniów.

     • ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W DNIACH 17.05.2021 - 28.05.2021

     • W dniach 17 .05.2021 -21 .05.2021 klasy 7 i 8 odbywają zajęcia w formie stacjonarnej (w szkole zgodnie z obowiązującym planem lekcji).

      Klasy  4,5 i 6 w tych dniach pracują nadal zdalnie zgodnie z planem lekcji .

      W dniach 24 .05.2021 i 28 .05.2021 klasy 4, 5 i 6 odbywają zajęcia w formie stacjonarnej (w szkole zgodnie z obowiązującym planem lekcji).

      Klasy  7 i 8  w tych dniach pracują  zdalnie zgodnie z planem lekcji .

      25, 26 i 27 maja 2021  w szkole odbywają się egzaminy po klasie 8,  są to dni wolne od zajęć dydaktycznych, w tych dniach nie odbywa się nauka w żadnej formie.

    • PODWÓRKO NIVEA 2021
     • PODWÓRKO NIVEA 2021

     • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach wraz z Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej w Gorzkowicach bierze udział w kolejnym projekcie…..

      Tym razem uczestniczymy w konkursie: „Podwórko NIVEA 2021”.

      Konkurs trwa od 15.03.2021r. do 15.07.2021r.

      Pierwszym krokiem jest stworzenie przez szkołę filmu lub prezentacji. Zapraszamy do zapoznania się z występem naszych dzieci.

      W okresie od 24.05.2021r. do 15.07.2021r. odbędzie się głosowanie internautów za pośrednictwem strony internetowej Razem zbudujmy 20 Podwórek NIVEA na wybraną lokalizację.

      Zachęcamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w głosowaniu. Dzięki wspólnej pracy                 i zaangażowaniu nasze dzieci będą mogły ciekawie spędzić wolny czas na PODWÓRKU NIVEA.